BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 23. 8. 2022

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – srpen 2022.  

Pravidla bezpečnosti práce s rizikovými stroji.  

Tlačítko nouzového zastavení.  

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – srpen 2022.

8.8.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 17084 (28 0162)
Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel – Zkouška toxicity materiálů a komponent; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515294

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515361

ČSN EN IEC 60695-2-10 ed. 3 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a společný zkušební postup; (idt IEC 60695-2-10:2021); Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515575

ČSN EN IEC 60695-2-11 ed. 3 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT); (idt IEC 60695-2-11:2021);
kat.č. 515342

ČSN EN IEC 60695-2-12 ed. 3 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI); (idt IEC 60695-2-12:2021);
kat.č. 515351

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály; (idt IEC 61010-2-040:2020);
kat.č. 514737

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií; (mod IEC 60335-2-29:2016);
kat.č. 515355

ČSN EN IEC 60601-2-35 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví; (idt IEC 60601-2-35:2020);
kat.č. 515282

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel; (idt IEC 60601-2-41:2021);
kat.č. 515557

ČSN EN 12012-4+A1 (69 1602)
Stroje na zpracování plastů a pryže – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory;
kat.č. 515166

ČSN EN ISO 20430 (69 1700)
Stroje pro zpracování plastů a pryže – Vstřikovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky; (idt ISO 20430:2020);
kat.č. 514855

ČSN EN 16165 (74 4506)
Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěší – Metody hodnocení;
kat.č. 515559

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory; Vydání: Červen 2018 Změna Z1;
kat.č. 515364

ČSN EN 50131-2-3 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory; Vydání: Duben 2009 Změna Z2;
kat.č. 515362

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup; Vydání: Leden 2014 Změna Z1;
kat.č. 515576

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT); Vydání: Leden 2015 Změna Z1;
kat.č. 515349

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT); Vydání: Leden 2015 Změna Z1;
kat.č. 515349

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI); Vydání: Září 2011 Změna Z1;
kat.č. 515352

ČSN EN 60695-5-1 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření – Všeobecný návod; Vydání: Říjen 2003 Změna Z1;
kat.č. 515234

ČSN EN 60695-7-2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-2: Toxicita zplodin hoření – Přehled a významnost zkušebních metod; Vydání: Červen 2012 Změna Z1;
kat.č. 515236

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištěnídezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály; Vydání: Květen 2019 Změna Z2; Vydání: Srpen 2022 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; kat.č. 514739

OPRAVY ČSN

ČSN EN 60825-1 ed. 3/A11 (36 7750)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky; Vydání: Prosinec 2021 Oprava 2; Vydání: Srpen 2022 (Oprava je vydána tiskem)
kat.č. 515274

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16830 (06 1826)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Funkce řízení teploty; EN 16830:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514755

ČSN EN IEC 60695-5-1 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření – Obecný návod+); EN IEC 60695-5-1:2021; IEC 60695-5-1:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 515233

ČSN EN IEC 60695-7-2 ed. 2 (34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-2: Toxicita zplodin hoření – Přehled a významnost zkušebních metod+); EN IEC 60695-7-2:2021; IEC 60695-7-2:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 515235

ČSN P CEN/TS 17749 (38 9236)
Hasicí zařízení v komerčních kuchyních – Navrhování, dokumentace a požadavky na zkoušky – Postupy požárních zkoušek pro prostory za filtry a potrubí; CEN/TS 17749:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 515054

ČSN EN 17352 (74 7043)
Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody; EN 17352:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514870


Pravidla bezpečnosti práce s rizikovými stroji.

11.7.2022, Zdroj: ČTK

Práce s rizikovými stroji má nová zákonná pravidla bezpečnosti, která nahradí zastaralou právní úpravu.

Přináší je nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který 1. 7. 2022 vstoupil v účinnost. Zákon se týká zdvihacích, elektrických, plynových a tlakových zařízení, která například při nesprávném použití nebo nevhodném provozování představují závažné ohrožení životů, zdraví nebo životního prostředí.

Konkrétní zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, bude vláda stanovovat nařízením. Stejně tak bude stanovovat požadavky například na jejich bezpečnost, umístění, montáž nebo revize.

Novou povinností, kterou zákon zavádí, je ohlašování závažných nehodových situací u technických zařízení, kde zjevná škoda na majetku překročí pět milionů korun, pokud vznikla v souvislosti s provozem uvedených zařízení nebo pokud jsou tato zařízení přímo příčinou havárie. Provozovatelé budou muset hlásit havárie bez zbytečného odkladu oblastnímu inspektorátu práce podle místa, kde se havárie stala.

Zákon vymezuje také postavení kontrolního orgánu, kterým je Státní úřad inspekce práce, a takzvané pověřené organizace, kterou je v současnosti Technická inspekce ČR.


Tlačítko nouzového zastavení.

30.6.2022, Igor Lüftner, Zdroj: Inspekční orgán Mostecké montážní (mostecka-montazni.cz/inspekcni-organ)

Dotaz:

Ve firmě provozujeme stroje a zařízení, které mají označení „Emergency“ tlačítka. Po návštěvě revizního technika nám bylo vytknuto toto označení a musíme tyto tlačítka opatřit nápisem „TOTAL STOP“, prý podle platných norem. Je tento postup správný?

Odpověď:

Nepřísluší nám vyjadřovat se k závěrům revizního technika. Můžeme vycházet jen z legislativy, která k této věci nařizuje pouze níže uvedené:

„Funkce nouzového zastavení (Emergency Stop)“ a „funkce nouzového vypnutí (Emergency Switching Off)“ jsou popsány v platných normách ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1 Obecné požadavky, ČSN EN ISO 13850 Bezpečnost strojních zařízení – Funkce nouzového zastavení – Zásady pro konstrukci a ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika.

Tlačítka pro nouzové zastavení a vypnutí stroje (včetně hlavních vypínačů, jsou-li určeny pro použití v nouzovém stavu) musí být dle ČSN EN 60204-1 ed. 3 čl. 10.2.1 v barvě červené na žlutém pozadí a dle článku 4.3.7 ČSN EN ISO 13850 tlačítko nouzového zastavení a jeho pozadí by neměly být označeny žádným textem nebo značkami, ale v případě, že je nutné tlačítko rozlišit (např. kvůli možnosti záměny za jiné tlačítko poblíž), může být tlačítko označené, a to značkou IEC 60417-5638: Nouzové zastavení (trojúhelník s vykřičníkem v kruhu).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526