BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 9. 2022

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – září 2022.  

Nové normy ČSN elektrotechnika – srpen 2022.  

Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.  

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – září 2022.

12.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

NOVÉ NORMY

ČSN EN 13411-4 (02 4470)
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí;
kat.č. 515554

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
kat.č. 515070

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků;
kat.č. 515072

ČSN EN IEC 61557-17 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 17: Bezkontaktní ukazatele střídavého napětí; (idt IEC 61557-17:2021);
kat.č. 515587

ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620)
Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech; (idt ISO 11806-2:2022);
kat.č. 515560

ČSN EN ISO 13857 (83 3212)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami; (idt ISO 13857:2019);
kat.č. 515562

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
kat.č. 515071

ČSN EN 115-2 (27 4802)
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků;
kat.č. 515073

ČSN EN ISO 20345 (83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv;
kat.č. 515013

ČSN EN ISO 20346 (83 2502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv;
kat.č. 515015

ČSN EN ISO 20347 (83 2503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv;
kat.č. 515011

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 23553-1 (07 5870)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva – Zvláštní požadavky – Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury;
kat.č. 514923

ČSN EN 15093 (43 3010)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla+);
kat.č. 514976

ČSN EN 14753 (43 3013)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli+);
kat.č. 514977

ČSN EN ISO 10423 (45 1220)
Naftový a plynárenský průmysl – Vrtné a těžební zařízení – Ústí sondy a produkční kříž;
kat.č. 514979

ČSN EN 15602 (76 1701)
Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Terminologie+); EN 15602:2022;
kat.č. 515005

ČSN EN ISO 22291 (81 4003)
Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou; EN ISO 22291:2022; ISO 22291:2022;
kat.č. 515006

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv+); EN ISO 20345:2022; ISO 20345:2021;
kat.č. 515012

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv+); EN ISO 20346:2022; ISO 20346:2021;
kat.č. 515014

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv+); EN ISO 20347:2022; ISO 20347:2021;
kat.č. 515010


Nové normy ČSN elektrotechnika – srpen 2022.

8.8.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN pro oblast elektrotechniky, které vyšly ve věstníku ÚNMZ srpen 2022.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 (33 3201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV – Část 1: AC; (idt IEC 61936-1:2021);
kat.č. 514577

ČSN EN 50131-2-2 ed. 3 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory;
kat.č. 515363

ČSN EN 50131-2-3 ed. 2 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory;
kat.č. 515361

ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Obecné požadavky; (idt IEC 61557-1:2019);
kat.č. 515304

ČSN EN IEC 61557-2 ed. 3 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 2: Izolační odpor; (idt IEC 61557-2:2019);
kat.č. 515309

ČSN EN IEC 61557-4 ed. 3 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu; (idt IEC 61557-4:2019);
kat.č. 515313

ČSN EN IEC 61557-5 ed. 3 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 5: Odpor uzemnění; (idt IEC 61557-5:2019);
kat.č. 515311

ČSN EN IEC 61557-6 ed. 3 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT; (idt IEC 61557-6:2019);
kat.č. 515307

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD); (idt IEC 61557-12:2018);
kat.č. 515302

ČSN EN IEC 61010-2-040 ed. 3 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na mycí a dezinfekční zařízení používaná k působení na zdravotnické materiály; (idt IEC 61010-2-040:2020);
kat.č. 514737

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií; (mod IEC 60335-2-29:2016); Vydání: Srpen 2022 S účinností od 2024-11-15 se zrušuje
kat.č. 515355

ČSN EN IEC 60891 ed. 3 (36 4601)
Fotovoltaické součástky – Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách*); (idt IEC 60891:2021);
kat.č. 514420

ČSN EN IEC 60601-2-35 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví; (idt IEC 60601-2-35:2020);
kat.č. 515282

ČSN EN IEC 60601-2-41 ed. 3 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel; (idt IEC 60601-2-41:2021);
kat.č. 515557

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 61936-1 (33 3201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV – Část 1: Všeobecná pravidla; Vydání: Prosinec 2011 Změna Z1;
kat.č. 514578

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory; Vydání: Červen 2018 Změna Z1;
kat.č. 515364

ČSN EN 50131-2-3 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory; Vydání: Duben 2009 Změna Z2;
kat.č. 515362

ČSN EN 61850-7-420 (33 4850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 7-420: Základní komunikační struktura – Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie; Vydání: Únor 2010 Změna Z1;
kat.č. 514251

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 2 (33 4910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy; Vydání: Listopad 2018 Změna Z1;
kat.č. 514770

ČSN EN 50215 ed. 2 (34 1565)
Drážní zařízení – Drážní vozidla – Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu; Vydání: Červenec 2010 Změna Z1;
kat.č. 515111

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 1: Všeobecné požadavky;
Vydání: Prosinec 2007 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515305

ČSN EN 61557-2 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 2: Izolační odpor
;
Vydání: Prosinec 2007 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515310

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu;
Vydání: Prosinec 2007 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515314

ČSN EN 61557-5 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 5: Zemní odpor;
Vydání: Prosinec 2007 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515312

ČSN EN 61557-6 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 6: Účinnost proudových chráničů (RCD) v rozvodných sítích TT, TN a IT; Vydání: Červen 2008 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515308

ČSN EN 61557-12 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a monitorování elektrických parametrů;
Vydání: Březen 2009 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515303

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 (35 6230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD); Vydání: Srpen 2022 Změna A1; (idt IEC 61557-12:2018/A1:2021); Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515306

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění a dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály; Vydání: Květen 2019 Změna Z2;
Vydání: Srpen 2022 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Duben 2022
kat.č. 514739

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla; z 1990-03-01
Změna Z52; (mod EN 60061-1:1993/A11:2022); (idt EN 60061-1:1993/A59:2022); (idt IEC 60061-1:1969/A59:2019); Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515368

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií; Vydání: Prosinec 2004 Změna Z1; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515356

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry; Vydání: Červen 2009 Změna A12; Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515331

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry; Vydání: Červen 2009 Změna A2; (idt IEC 60335-2-54:2008/A2:2019);
Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515360

ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií; Vydání: Srpen 2022 Změna A1; (idt IEC 60335-2-29:2016/A1:2019);
Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515357

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Červen 2022 Změna A1; (idt IEC 60335-2-105:2016/A1:2019);
Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515359

ČSN EN IEC 60335-2-105 ed. 2 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty; Vydání: Červen 2022 Změna A11;
Vydání: Srpen 2022
kat.č. 515358

ČSN EN 80601-2-35 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-35: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ohřívacích prostředků s přikrývkami, poduškami a matracemi pro ohřívání ve zdravotnictví; Vydání: Srpen 2010 Změna Z2; Vydání: Srpen 2022 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1;
Vydání: Listopad 2021
kat.č. 515284

ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel;
Vydání: Srpen 2010 Změna Z2; Vydání: Srpen 2022 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1;
Vydání: Červen 2022
kat.č. 515558

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN EN 60335-2-56 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-56: Zvláštní požadavky na projektory a podobné spotřebiče;
Vydání: Březen 2004; Zrušena k 2022-09-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 (18 4022)
Průmyslové komunikační sítě – Vysoce použitelné automatizační sítě – Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP); EN IEC 62439-2:2022; IEC 62439-2:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514763

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 (18 4022)
Průmyslové komunikační sítě – Vysoce použitelné automatizační sítě – Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR); EN IEC 62439-3:2022; IEC 62439-3:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514761

ČSN EN 3830 (31 1706)
Letectví a kosmonautika – Elektrický systém – Analýza zatížení; EN 3830:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514768

ČSN EN 2713-012 (31 1724)
Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití – Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C – Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) – Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem – Norma výrobku; EN 2713-012:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514767

ČSN EN 3475-705 (31 1725)
Letectví a kosmonautika – Elektrické kabely pro letecké použití – Zkušební metody – Část 705: Měření kontrastu; EN 3475-705:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514766

ČSN EN IEC 61400-50-3 (33 3160)
Větrné elektrárny – Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru; EN IEC 61400-50-3:2022; IEC 61400-50-3:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514771

ČSN EN IEC 61850-7-420 ed. 2 (33 4850)
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech – Část 7-420: Základní komunikační struktura – Logické uzly pro decentralizované zdroje elektrické energie; EN IEC 61850-7-420:2021; IEC 61850-7-420:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514250

ČSN EN IEC 61970-456 ed. 3 (33 4910)
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) – Část 456: Profily řešení stavu napájecí soustavy; EN IEC 61970-456:2022; IEC 61970-456:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514769

ČSN EN IEC 81001-5-1 (36 4880)
Zdravotnický software a bezpečnost, účinnost a ochrana zdravotnických IT systémů – Část 5-1: Činnosti v životním cyklu produktu; EN IEC 81001-5-1:2022; IEC 81001-5-1:2021; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514773

ČSN EN 17352 (74 7043)
Elektricky ovládané zařízení pro ovládání vstupu pro pěší – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody; EN 17352:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514870

ČSN EN ISO 19574 (79 5646)
Obuv a části obuvi – Kvalitativní zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity (zkouška růstu); EN ISO 19574:2022; ISO 19574:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514791

ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.2.1 (87 5111)
Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru – Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1:2022; Platí od 2022-09-01
kat.č. 514796

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62439-2 ed. 2 (18 4022)
Průmyslové komunikační sítě – Vysoce použitelné automatizační sítě – Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP);
Vyhlášena: Květen 2018 Změna Z1; Platí od 2022-09-01 Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62439-2 ed. 3 (18 4022) ze srpna 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2025-01-19
kat.č. 514764

ČSN EN IEC 62439-3 ed. 3 (18 4022)
Průmyslové komunikační sítě – Vysoce použitelné automatizační sítě – Část 3: Paralelní redundanční protokol (PRP) a vysoce použitelný nepřerušený okruh (HSR); Vyhlášena: Srpen 2018 Změna Z1; Platí od 2022-09-01 Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 62439-3 ed. 4 (18 4022) ze srpna 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2025-01-19
kat.č. 514762


Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům.

5.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochranné nápoje se poskytují zaměstnanci jako ochrana před účinky zátěže teplem nebo chladem.

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí překročit l hmotnostní procento; ochranné nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. Ochranné nápoje chránící před zátěží teplem nebo chladem mohou obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Ochranný nápoj chránící před:

  • zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu za osmihodinovou směnu potem a dýcháním,
  • zátěží chladem se poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu.

Ochranné nápoje se poskytují v případě, že jde o práce zařazené do příslušné skupiny podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Jako ochranný nápoj se poskytuje balená přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, balená pramenitá voda, voda splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u shora jmenovaných balených vod.

Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se dále poskytuje při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie čtvrté.

Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při práci na pracovišti:

  • nevenkovním, na němž musí být udržována operativní nebo výsledná teplota jako technologický požadavek nižší než 4 °C,
  • venkovním, na němž je korigovaná teplota vzduchu nižší než 4 °C.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526