BOZP – Informace nejen pro podnikatele

 2. 3. 2022

Pracovní neschopnost po úrazu a vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou

Výpověď v pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost po úrazu a vypršení pracovní smlouvy na dobu určitou

14.2.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Od srpna 2021 jsem v pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu. Neschopenku mám po prvé ve svém životě – je mi 57 roků. Když jsem se chtěla informovat ohledně dalšího postupu, zaměstnavatel se mnou přestal komunikovat, byť. Nevím, na co mám či nemám nárok, jediné co jsem dostala zaplaceno od pojišťovny zaměstnavatele je bolestné ve výši 10 tisíc Kč. Nicméně v pracovní neschopnosti stále pokračují, jelikož noha, kterou jsem měla poraněnou, se ani po rehabilitaci nespravila. Pracovní smlouva na dobu určitou mi vypršela na konci září 2021. Můžete mi prosím poradit?

Odpověď:

Toto je trochu složitější případ. Chápu, že zaměstnavatel s Vámi přestal komunikovat, protože si řekl: „Pracovní poměr na dobu určitou skončil, dál už nebude pokračovat, a tak ani já nemám další povinnosti.“ To ale není pravda. Pokud můžete jen trochu prokázat, že i před uzavřením onoho pracovního poměru na dobu určitou jste byla zaměstnána (byť třeba jste měla uzavřeny taky pracovní poměry na dobu určitou) a že i nadále (po uzdravení a skončení pracovní neschopnosti) máte v úmyslu (protože nejste ještě důchodového věku) dále pracovat, je třeba, aby zaměstnavatel k Vašemu odškodnění přistupoval stejně jako k jinému běžnému zaměstnanci, jehož pracovní poměr trvá.

Podle § 271p zákoníku práce totiž platí, že zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit a že po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán. Takže Vy musíte prokázat, že byste byla i po září 2021 i nadále zaměstnána a hlavně zaměstnavateli musíte doložit výši dávek nemocenského pojištění, které pobíráte, aby on mohl spočítat výši Vaší náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a uplatnit ji u pojišťovny.

Zaměstnavatel asi skutečně žije v přesvědčení, že pracovní poměr skončil a že již k Vám nemá další povinnosti. Je proto třeba, abyste se na zaměstnavatele obrátila s oficiálním dotazem, že chcete vědět, kdy Vám bude vyplacena náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle § 271a zákoníku práce. Ocitujte mu výše uvedený § 271p zákoníku práce a zdůrazněte, že jste byla dosud stále zaměstnána a že po skončení pracovní neschopnosti jistě nastoupíte znovu do práce.

Také mu připomeňte § 271m zákoníku práce, podle kterého náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně. Zároveň musíte zaměstnavateli doložit výši vyplacených dávek nemocenského pojištění, to Vám dají na Vaší příslušné OSSZ. Pokud by zaměstnavatel odmítal komunikovat, tak doporučuji vyhledat nějakého advokáta. Jde o peníze, a to byste neměla podceňovat.


Výpověď v pracovní neschopnosti

31.10.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Byla jsem na operaci se žlučníkem v červenci, do teď mám problém po operaci, že nemůžu zvedat nic těžkého. Jsem zaměstnaná jako prodavačka v potravinách. V říjnu mi končí smlouva, paní doktorka mě chce uschopnit na konci září, mohu dát výpověď dřív?

Odpověď:

Odpověď na Váš dotaz je jednoduchá. Jak vyplývá z Vašeho dotazu, výpověď z pracovního poměru by Vám nepomohla, protože při ní běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která se začíná počítat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi zaměstnavateli. To znamená, že když byste podala výpověď nyní v září, že by mohl Váš pracovní poměr skončit nejdříve 30. listopadu a Vy v dotaze uvádíte, že máte sjednán pracovní poměr na dobu určitou do konce října.

Bude proto asi třeba, abyste zaměstnavatele požádala o skončení pracovního poměru dohodou. Doporučuji, abyste dohodu uzavřela ke dni ukončení pracovní neschopnosti.

Nakonec asi i zaměstnavatel dospěje k názoru, že Vaše práce není pro Vás vhodná, protože pokud jste byla v pracovní neschopnosti déle než 8 týdnů, musí Vás vyslat na tzv. mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku (§ 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), při které bude lékař pracovnělékařské péče posuzovat Váš zdravotní stav a Vaši způsobilost vykonávat práci prodavačky s ohledem na prodělanou operaci.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526