BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 10. 2022

Osobní ochranné prostředky – postupy, předpisy, normy.  

Obsluha elektrických zařízení – osoba poučená, znalá, nebo školená?  

Osobní ochranné prostředky – postupy, předpisy, normy.

28.9.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Postupy, předpisy, normy a další užitečné informace pro uvádění osobních ochranných výrobků na trh ČR, SR a EU

23. 9. 2022
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (NLF)

26. 10. 2021
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno Doporučení Komise č. (EU)2021/1433o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (postupně ukončí platnost doporučení Komise (EU) 2020/403)

24. 9. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (NLF)

25. 8. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (NLF)

27. 7. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (NLF)

Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky
doplněno: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU)2021/1201(hEN 21. 7. 2021), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/668, pokud jde o harmonizované normy týkající se chráničů sluchu

23. 6. 2021
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti osobních ochranných prostředků:
Změny – Osobní ochranné prostředky (NLF)
28. 5. 2021 bez změn
21. 4. 2021 bez změn25. 3. 2021

Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/668
(hEN 19. 5. 2020)
ve znění změny:
(EU)2021/395
(hEN 5. 3. 2021)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

22. 5. 2020
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/668
(hEN 19. 5. 2020)
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro osobní ochranné prostředky vypracovaných na podporu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425

22. 4. 2020
Právní předpisy ES pro osobní ochranné prostředky

č. (EU)2020/403
ve znění opravy
Doporučení Komise o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/676/novinky-osobni-ochranne-prostredky


Obsluha elektrických zařízení – osoba poučená, znalá, nebo školená?

30.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zaměstnanec, který ovládá PC, mikrovlnku, pokladnu, rychlovarnou konvici a čas od času musí nahodit jistič (pokud vypadne proud) – musí vystupovat jako osoba poučená nebo znalá, nebo stačí osoba školená (seznámená)?

Odpověď:

Podle ustanovení § 19 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím rozeznáváme osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu, podle ustanovení § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci běžného školení BOZP.

Tedy jedná se o Vámi uváděné zaměstnance – osoby školené (seznámené). U školených osob (seznámených) se neprovádějí zkoušky z odborné způsobilosti v elektrotechnice, poučení ani ověření znalostí v rozsahu osoby poučené.

Dále se nevyžaduje zdravotní způsobilost těchto osob k obsluze a opravám vysokonapěťových elektrických zařízení a k práci na elektrických zařízeních podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526