BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 10. 2022

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – říjen 2022.  

Výpověď ze zdravotních důvodů a odškodné.  

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – říjen 2022.

11.10.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ říjen 2022.

ČSN EN 81-22 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů s nakloněnou dráhou;
kat.č. 515065

ČSN EN 474-1 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Říjen 2022 S účinností od 2024-03-31 se zrušuje ČSN EN 474-1+A6 (27 7911) Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky;
kat.č. 515868

ČSN CLC/TS 50136-10 (33 4596)
Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 10: Požadavky na vzdálený přístup;
kat.č. 515876

ČSN EN 54-31+A1 (34 2710)
Elektrická požární signalizace – Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzoru oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů;
kat.č. 515733

ČSN EN ISO 11806-1 (47 0620)
Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů – Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem; (idt ISO 11806-1:2022); Vydání: Říjen 2022
kat.č. 515561

ČSN EN 17533 (69 6000)
Plynný vodík – Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování; Vydání: Říjen 2022 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17533 (69 6000) Plynný vodík – Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování;
kat.č. 515718

ČSN EN 1463-1 ed. 2 (73 7018)
Vodorovné dopravní značení – Retroreflexní dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky;
kat.č. 515725

ČSN EN 50710 (76 3305)
Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy;
kat.č. 515852

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021 Změna A2; (idt ISO 7010:2019/A2:2020);
kat.č. 515890

 

ČSN EN ISO 7010 (01 8012)
Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky; Vydání: Leden 2021 Změna A3; (idt ISO 7010:2019/A3:2021);
kat.č. 515889

ČSN EN 81-22 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou;
kat.č. 515066

ČSN EN 1463-1 (73 7018)
Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky – Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristiky; Vydání: Říjen 2009 Změna Z3; Vydání: Říjen 2022 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z2; kat.č. 515726

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 17449 (21 0706)
Bezpečnost strojního zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy; EN 17449:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515261

ČSN EN 619 (26 0084)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Bezpečnostní požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci s přepravními jednotkami+); EN 619:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515260

ČSN EN 474-2 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery; EN 474-2:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515249

ČSN EN 474-3 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 3: Požadavky pro nakladače; EN 474-3:2022; EN 474-3:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515259

ČSN EN 474-4 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače; EN 474-4:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515258

ČSN EN 474-5 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla; EN 474-5:2022; EN 474-5:2022/AC:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515257

ČSN EN 474-6 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 6: Požadavky pro dampry; EN 474-6:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515256

ČSN EN 474-7 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 7: Požadavky pro skrejpry; EN 474-7:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515255

ČSN EN 474-8 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry; EN 474-8:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515254

ČSN EN 474-9 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí; EN 474-9:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515253

ČSN EN 474-10 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače; EN 474-10:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515252

ČSN EN 474-11 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu; EN 474-11:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515251

ČSN EN 474-12 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla; EN 474-12:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515250

ČSN EN 12259-14+A1 (38 9210)
Stabilní hasicí zařízení – Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení – Část 14: Sprinklery pro použití v rezidenčních prostorech; EN 12259-14:2020+A1:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515348

ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601)
Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 17: Sklízeče kořenových plodin; EN ISO 4254-17:2022; ISO 4254-17:2022; Platí od 2022-11-01
kat.č. 515212

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 474-1+A6 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky; Vyhlášena: Duben 2020 Změna Z1; Platí od 2022-11-01 Souběžně s touto normou platí ČSN EN 474-1 (27 7911) z října 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2024-03-31
kat.č. 515932


Výpověď ze zdravotních důvodů a odškodné.

21.6.2022, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

prosím o radu, jak řešit výpověď ze zdravotních důvodů. Nemoc z povolání mi nebyla uznána, ale sem přesvědčena, že to nemoc s povolání je. Jsem střihačka a šička a již mám za sebou čtvrtou operaci prstu (plastiku poutka) s odběrem štěpu se stehenního svalu na noze. K tomu mám skoliózu zad, prý těžkou. V tom se ale moc nevyznám, jen vím že chodím na rehabilitace ze zády. Momentálně jsem od března na nemocenské, do práce se určitě nechci vrátit vzhledem mé zdravotní situaci. Pracuji v šicí dílně od roku 2008. Zde si musím nastříhat šablony na sedací vaky s rinsu a ekokůže a pak je ušít. A nevím, jak na výpověď ze zdravotních důvodů a nevím, zda bych mohla dostat i odstupné nebo odškodnění.

Odpověď:

K otázce uznání/neuznání nemoci z povolání – to je záležitost lékařů a jejich odborného posouzení. To musíte konzultovat s tím lékařem, který Vás vyslal na kliniku nemocí z povolání (z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, zda to byl lékař pracovnělékařské péče nebo Váš registrující lékař). Navíc proti posudku o neuznání nemoci z povolání jste se měla v první řadě odvolat. Divím se, že Vás na to lékaři neupozornili. Dnes jsou asi už odvolací lhůty pryč.

Tak se poraďte s lékařem, zda by nešlo alespoň podat znovu žádost o vyšetření na klinice nemocí z povolání. Podle mého názoru by to lékař mohl udělat, kdyby prokázal, že se Váš zdravotní stav zhoršil. Dokud však nebudete mít uznanou nemoc z povolání, tak žádné odškodnění nemůžete obdržet. Náhradu škody z titulu nemoci z povolání může poškozený obdržet i v době, kdy již u zaměstnavatele nepracuje, zákon říká – odpovědný je ten zaměstnavatel, u kterého postižený pracoval naposledy za podmínek, z nichž nemoc z povolání vzniká. Poškozený však musí mít v ruce posudek o uznání nemoci z povolání.

Stejně tak je to s odstupným. Odstupné obdrží poškozený zaměstnanec pouze v případě, kdy mu dá zaměstnavatel výpověď (nebo uzavře se zaměstnavatelem dohodu), protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné Vzhledem k tomu, že Vy zatím nemáte uznanou nemoc z povolání, nemohla byste ani v případě, když by Vám dal zaměstnavatel výpověď, obdržet odstupné.
A tak lituji, ale nemohu Vám jinak poradit, než abyste dala výpověď sama, to můžete udělat i v době pracovní neschopnosti, ale myslím, že je to zbytečné, že lepší je počkat po skončení pracovní neschopnosti. Nakonec můžete se zaměstnavatelem uzavřít kdykoliv dohodu o rozvázání pracovního poměru.
Zcela na závěr mne napadá, zdali byste si nechtěla požádat o invalidní důchod. To byste se však zase musela poradit s lékaři, já nejsem lékař, pouze zvažuji další možnosti.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526