BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 11. 2022

Řád prohlídek pro VTZ.  

Odpovědnost za užívání/provozování VTZ, při různých formách provozování VTZ.  

Řád prohlídek pro VTZ.

24.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zpracovává se řád prohlídek, údržby a revizí dle § 2 písm d) nařízení vlády č. 190 /2022 Sb. jen pro nové VTZ elektro uvedená do provozu nebo zrekonstruovaná po 1/7/2022?

Odpověď:

Řád prohlídek, údržby a revizí tvoří součást provozní dokumentace vyhrazených elektrických zařízení. Jedná se o tzv. vnitřní předpis provozovatelů vyhrazených elektrických zařízení, který musí být zaveden od 1.7.2022.

Tento vnitřní předpis se od tohoto termínu týká všech VTZ elektro (starých i nových). Provozovatelé vyhrazených elektrických zařízení (právnické i podnikající fyzické osoby) v tomto vnitřním předpisu vymezují požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, o údržbě, včetně preventivní údržby, o prohlídkách, opravách a rekonstrukcích vyhrazených elektrických zařízení. Tento řád může také tvořit součást řádu preventivní údržby, v případě, že byl vydán. Pokud se jedná o vyhrazené elektrické zařízení, pro které je v průvodní dokumentaci od výrobce uvedena lhůta pravidelné revize nebo kontroly kratší, než je stanoveno v řádu prohlídek, údržby a revizí, pak má přednost lhůta uvedená v průvodní dokumentaci. V řádu prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení by měly být stanoveny jednotlivé úkony prohlídek, zkoušek a údržby, včetně preventivní údržby, s přihlédnutím k požadavkům výrobce, obsaženým v průvodní dokumentaci k VTZ, k požadavkům právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a k provozním podmínkách VTZ a pravidelné intervaly těchto úkonů a v neposlední řadě způsob evidence výsledků prohlídek, zkoušek, údržby, evidence zjištěných a odstraněných závad při provozu a údržbě vyhrazených elektrických zařízení a měly by zde být uvedeny i lhůty revizí dle podle požadavků nařízení vlády č. 190/2022 Sb., (Příloha č. 4).


Odpovědnost za užívání/provozování VTZ, při různých formách provozování VTZ.

12.9.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tabulce je názorně označen subjekt nesoucí právní odpovědnost (podle zákona č. 250/2021 Sb.) za provozování vyhrazených technických zařízení.

V T Z  Odpovědnost za vyhrazená technická zařízení (VTZ)  
Vlastník Uživatel VTZ bez smlouvy Provozovatel VTZ se smlouvou Uživatel VTZ v řetězci vztahů*)
Forma užívání VTZ anebo provozování VTZ  
1. Vlastník VTZ

Provozování VTZ vlastníkem

ANO NE NE NE  
2.1 Uživatel VTZ
Firma/uživatel
užívá VTZ
BEZ smlouvy
ANO NE NE NE  
2.2 Provozovatel VTZ
Firma užívá/provozuje
VTZ SE smlouvou
NE NE ANO NE  
3. Řetězení smluv 

Firma užívá VTZ na základě ujednání s provozovatelem, který smluvně převzal (2.2.) VTZ od vlastníka VTZ (1.)

NE NE ANO NE  

Poznámka *)
Uživatel VTZ, který VTZ smluvně převzal od provozovatele, který VTZ smluvně převzal od vlastníka VTZ. Dále je používán pojem – řetězení smluv.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526