BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 1. 2023

Nové normy BOZP – prosinec 2022.  

Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou.  

Nové normy BOZP – prosinec 2022.

13.12.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ prosinec 2022.

ČSN EN 15341+A1 (01 0664)
Údržba – Klíčové indikátory výkonnosti údržby;
kat. č. 515704

ČSN EN ISO 28927-13 (10 6010)
Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 13: Zarážecí nářadí; (idt ISO 28927-13:2022);
kat. č. 516232

ČSN EN 1757 (26 8865)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Ruční plošinové vozíky;
kat. č. 516226

ČSN EN 280-2 (27 5004)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině;
kat. č. 516066

ČSN EN 15882-2 (73 0856)
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky; EN 15882-2:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 516074

ČSN EN ISO 16495 (77 0622)
Obaly – Přepravní obaly pro nebezpečné věci – Metody zkoušení; EN ISO 16495:2022; ISO 16495:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515613

ČSN EN ISO 24584 (80 0305)
Textilie – Chytré textilie – Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem; EN ISO 24584:2022; ISO 24584:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515846

ČSN EN ISO 12312-1 (83 2437)
Ochrana očí a obličeje – Sluneční brýle a související vybavení – Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití; EN ISO 12312-1:2022; ISO 12312-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515847

ČSN EN ISO 15537 (83 3509)
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek; EN ISO 15537:2022; ISO 15537:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515615

ČSN EN ISO 9999 (84 1001)
Kompenzační pomůcky – Klasifikace a terminologie; EN ISO 9999:2022; ISO 9999:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515610

ČSN EN ISO 23537-1 (94 2855)
Požadavky na spací pytle – Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší; EN ISO 23537-1:2022; ISO 23537-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515603

ČSN EN 13814-2 (27 6001)
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 2: Provoz, údržba a používání; Vydání: Prosinec 2022
kat. č. 515706

ČSN EN 17624 (38 9607)
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch; Vydání: Prosinec 202
kat. č. 515330

ČSN EN 13209-1 (94 3458)
Výrobky pro péči o dítě – Nosiče dětí – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení – Část 1: Nosiče na záda s rámem; Vydání: Prosinec 2022
kat. č. 516259

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62841-3-10 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky; Vydání: Srpen 2016 Změna A12; Vydání: Prosinec 2022
kat. č. 516108

ČSN EN ISO 80601-2-13 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť; Vydání: Leden 2014 Změna Z1; Vydání: Prosinec 2022
kat. č. 516104

OPRAVY ČSN

ČSN EN 303-5 (07 5303)
Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Říjen 2022 Oprava 1; Vydání: Prosinec 2022 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516247

ČSN EN IEC 62485-5 (36 4380)
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace – Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií; Vydání: Červenec 2021 Oprava 1; (idt IEC 62485-5:2020/COR1:2022); Vydání: Prosinec 2022 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 515743

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN EN 71-9+A1 (94 3095)
Bezpečnost hraček – Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky; Vydání: Listopad 2007; Zrušena k 2023-01-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 13338 (07 8312)
Lahve na plyny – Plyny a směsi plynů – Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve; EN ISO 13338:2022; ISO 13338:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515686

ČSN EN 14912 (07 8492)
Zařízení a příslušenství na LPG – Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví; EN 14912:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515688

ČSN EN ISO 14644-8 (12 5301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek; EN ISO 14644-8:2022; ISO 14644-8:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515766

ČSN EN 13796-2+A1 (27 3021)
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu; EN 13796-2:2017+A1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515681

ČSN EN 81-28 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů; EN 81-28:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515682

ČSN EN 15163-1 (27 7999)
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily; EN 15163-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515679

ČSN EN 15163-2 (27 7999)
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnost – Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily; EN 15163-2:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515680

ČSN EN ISO 80601-2-13 ed. 2 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť; EN ISO 80601-2-13:2022; ISO 80601-2-13:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515658

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195)
Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce; EN ISO 11681-1:2022; ISO 11681-1:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515656

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195)
Lesnické stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů; EN ISO 11681-2:2022; ISO 11681-2:2022; Platí od 2023-01-01
kat. č. 515655


Pracovní úrazy hrozí zaměstnancům nejčastěji v pondělí dopoledne, před polední přestávkou.

13.12.2022, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Státní úřad inspekce práce každoročně eviduje v informačním systému přes 40 tisíc pracovních úrazů. V posledních dvou letech bylo toto číslo kvůli pandemii covid-19 o přibližně 4-5 tisíc menší. Nejvíce pracovních úrazů se zpravidla přihodí během prvního pracovního dne v týdnu, tedy v pondělí. Druhým rizikovým dnem je úterý a počty pracovních úrazů klesají v průběhu týdne.

Důvody mohou být nedostatečná koncentrace po dnech volna, rychlé zpracovávání nevyřízených zakázek z předchozího týdne či opětovné zahájení výroby apod. Pokud se jedná o časové rozmezí pracovního dne, tak největší počet pracovních úrazů vznikne v čase mezi 10. a 11. hodinou dopoledne, a zde lze mezi možné příčiny zařadit snahu o dokončení práce před přestávkou, podcenění a nedodržování pravidel bezpečnosti práce zaměstnanci, menší koncentraci atd. Pracovní úrazy rozdělené podle měsíců v roce ukazuji jejich rovnoměrné rozprostření v průběhu celého roku, kdy nejvíce jich připadá na červen a nejméně na prosinec a letní prázdniny.

Z hlediska pracovních zkušeností jsou nejrizikovější skupinou noví zaměstnanci, protože nejvíce pracovních úrazů se stane v prvních 3 letech zaměstnání. Rizikové jsou zejména počáteční měsíce během prvního roku v práci, kdy se často jedná o nástup do prvního zaměstnání po ukončení studia bez praktických zkušeností, změny dlouhodobého zaměstnání (či profese) s přechodem do nového oboru (nebo k novému zaměstnavateli) apod.

Pracovní úraz utrpí nejčastěji zaměstnanci ve věku 21 až 30 let a 41 až 55 let. V případě první věkové skupiny patří mezi důvody nedostatečné pracovní zkušenosti či nedostatečná pozornost při práci. U druhé věkové skupiny dochází k pracovním úrazům často díky podcenění hrozících rizik u dlouhodobě prováděných prací zaměstnanci, nedodržování pravidel bezpečnosti práce zkušenými zaměstnanci, fluktuace zaměstnanců apod.

Nejčastěji jsou evidovány pracovní úrazy v následujících odvětvích:

  • strojírenství (např. nedostatečná ochranná zařízení, nevhodné pracovní postupy),
  • stavebnictví (např. při práci ve výškách, při výkopových pracích, nepoužívání osobních ochranných pracovních prostředků),
  • silniční nákladní doprava, kurýrní činnosti včetně skladování (např. při dopravních nehodách, při práci s manipulační technikou),
  • potravinářství (např. vyřazení bezpečnostních prvků u strojů, nepoužívání osobních ochranných pomůcek a přidělených pomůcek pro práci),
  • velkoobchod a maloobchod (např. při manipulaci a skladování zboží).

Souhrnné zprávy o úrazovosti v ČR na stránkách SÚIP ZDE

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526