BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 1. 2023

Nové normy BOZP – leden 2023.  

Pravidelné prohlídky zaměstnanců se ruší, firmy ušetří stamiliony.  

Nové normy BOZP – leden 2023.

10.1.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ leden 2023.

ČSN EN 30-1-1 (06 1410)
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Bezpečnost – Obecně;
kat. č. 515947

ČSN EN 620 (26 0085)
Kontinuální manipulační zařízení a systémy – Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál;
kat. č. 516065

ČSN EN 528+A1 (26 7402)
Regálové zakladače – Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje;
kat. č. 515779

ČSN EN 1756-1 (26 9711)
Zdvižná čela – Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Nákladní zdvižná čela;
kat. č. 516056

ČSN EN 13814-1 (27 6001)
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení – Část 1: Návrh a výroba;
kat. č. 515707

ČSN EN 50522 ed. 2 (33 3201)
Uzemňování elektrických instalací nad 1 kV AC
kat. č. 516062

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky; (idt IEC 60335-2-11:2019);
kat. č. 516276

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely; (idt IEC 60335-2-89:2019); (idt IEC 60335-2-89:2019/COR1:2019);
kat. č. 516293

ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily; (idt IEC 62841-3-5:2022);
kat. č. 516282

ČSN EN 15093 (43 3010)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla;
kat. č. 516268

ČSN EN 14753 (43 3012)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli;
kat. č. 516258

ČSN EN 1366-1+A1 (73 0857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí;
kat. č. 516261

ČSN EN 1366-11+A1 (73 0857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru;
kat. č. 516262

ČSN EN 1366-12+A1 (73 0857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí;
kat. č. 516263

ČSN EN ISO 1182 (73 0882)
Zkoušení reakce výrobků na oheň – Zkouška nehořlavosti; (idt ISO 1182:2020);
kat. č. 516264

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; (idt ISO 20345:2021);
kat. č. 516254

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; (idt ISO 20346:2021);
kat. č. 516321

ČSN ISO 18889 (83 2730)
Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy – Požadavky na provedení*);
kat. č. 515612

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 30-1-1+A3 (06 1410)
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost; Vydání: Srpen 2013 Změna Z1;
kat. č. 515948

ČSN EN 50522 (33 3201)
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV; Vydání: Prosinec 2011 Změna Z1;
kat. č. 516063

ČSN EN 50419 (36 0800)
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/ES (OEEZ); Vydání: Říjen 2006 Změna Z1;
kat. č. 515798

ČSN EN 60335-2-11 ed. 4 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky; Vydání: Leden 2011 Změna Z1;
kat. č. 516277

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu; Vydání: Květen 2004 Změna A12;
kat. č. 516291

ČSN EN 60335-2-65 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu; Vydání: Květen 2004 Změna A2; (idt IEC 60335-2-65:2002/A2:2015);
kat. č. 516290

ČSN EN 60335-2-89 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo kompresorem pro komerční účely; Vydání: Listopad 2010 Změna Z1;
kat. č. 516294

ČSN EN IEC 60335-2-11 ed. 5 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky; Vydání: Leden 2023 Změna A11;
kat. č. 516278

ČSN EN IEC 60335-2-89 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-89: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení a výrobníky ledu se zabudovanou nebo oddělenou chladicí kondenzační jednotkou nebo motorkompresorem pro komerční účely; Vydání: Leden 2023 Změna A11;
kat. č. 516295

ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily; Vydání: Leden 2023 Změna A11;
kat. č. 516283

ČSN EN 62619 (36 4362)
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty – Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích; Vydání: Listopad 2017 Změna Z1;
kat. č. 516420

ČSN EN ISO 20345 (83 2501)
Osobní ochranné prostředky – Bezpečnostní obuv; Vydání: Srpen 2012 Změna Z2;
kat. č. 516265

ČSN EN ISO 20346 (83 2502)
Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv; Vydání: Prosinec 2014 Změna Z2;
kat. č. 516324

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011)
Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné systémy+); EN ISO 13577-4:2022; ISO 13577-4:2022;
kat. č. 516047

ČSN EN 17646 (16 5111)
Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření – Dělené systémy+); EN 17646:2022;
kat. č. 516033

ČSN EN 81-70+A1 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+); EN 81-70:2021+A1:2022;
kat. č. 515781

ČSN EN ISO 19014-2 (27 8017)
Stroje pro zemní práce – Funkční bezpečnost – Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému; EN ISO 19014-2:2022; ISO 19014-2:2022; Platí od 2023-02-01
kat. č. 515780

ČSN EN 16517 (47 0670)
Zemědělské a lesnické stroje – Mobilní lanovky pro těžbu dřeva – Bezpečnost; EN 16517:2021;
kat. č. 515806

ČSN EN 13885 (51 3030)
Potravinářské stroje – Sponovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky; EN 13885:2022;
kat. č. 516006

ČSN EN 12355 (51 3045)
Potravinářské stroje – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky; EN 12355:2022;
kat. č. 516007

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510)
Potravinářské stroje – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu+); EN 13732:2022;
kat. č. 515807

ČSN EN ISO 21856 (84 1005)
Kompenzační pomůcky – Obecné požadavky a zkušební metody+); EN ISO 21856:2022; ISO 21856:2022;
kat. č. 515980


Pravidelné prohlídky zaměstnanců se ruší, firmy ušetří stamiliony.

Od 1. ledna 2023 byly zrušeny u zaměstnanců v nerizikových profesích pravidelné prohlídky u lékaře. Pomůže to i zaměstnavatelům, kteří v součtu ušetří stovky milionů korun ročně.

08.01.2023 | BusinessInfo.cz

Periodické lékařské prohlídky budou nadále dobrovolné. Vstupní prohlídky jsou zatím povinné, ale ministr zdravotnictví uvažuje o tom, že je rovněž zruší.

Podle viceprezidenta Hospodářské komory ČR Tomáše Prouzy ušetří díky nové ministerské vyhlášce zaměstnavatelé až miliardu korun ročně. K nerizikovým pracím patří některé kancelářské profese a týká se to i mnoha zaměstnanců ve školství.

Kategorizace prací podle hodnocení vlivu práce na zdraví

„Zrušení pravidelných prohlídek je jen prvním krokem. Následovat bude zrušení vstupních prohlídek, zrušení potravinářského průkazu a také zařazování prací do kategorií, které značí, jak velká jsou zdravotní rizika u té které profese,“ popisuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Pro zrušení vstupních prohlídek (zatím také jen u nerizikových profesí) bude podle ministerstva nutná změna zákona.

Poskytování a provádění periodických lékařských prohlídek bude nadále povinně prováděno u profesí, které jsou podle zákona o ochraně veřejného zdraví zařazeny do rizikových kategorií, spadají do profesních rizik, nebo je doprovázejí rizikové faktory

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Chceme omezit zbytečné papírování

„Jedním z cílů vlády je snižovat zbytečné papírování. Tato vyhláška je součástí prvního antibyrokratického balíčku, který k tomuto cíli směřuje. Zrušení povinných periodických prohlídek povede nejen ke snížení byrokracie, ale také k úsporám stovek milionů korun ročně na straně zaměstnavatelů a významné časové úspoře lékařů i zaměstnanců, kteří si často šli jen pro razítko. To vše při zachování standardu ochrany zdraví zaměstnanců při práci,“ doplňuje Vlastimil Válek.

Hospodářská komora nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu prý oceňují, že vláda hledá cesty, jak podpořit prevenci a kvalitní péči o zaměstnance „náhradou za zbytečnou byrokracii.“

SP ČR: Snížení byrokracie ulehčí firmám nejen v krizi

„Velká řada zaměstnavatelů již dnes nabízí různé zdravotní programy v rámci zaměstnaneckých benefitů, od příspěvků na prevenci či očkování přes poskytování vitamínů až po různé rekonvalescenční programy. Kvalitní péče o zdraví zaměstnanců je pro nás prioritou stejně jako omezování administrativní zátěže podnikatelů,“ prohlašuje Tomáš Prouza.

Vyhláška by měla otevřít zaměstnavatelům možnost zavést preventivní programy podpory zdraví, které mohou přispívat k včasnému odhalení chronických civilizačních nemocí. „Je to krok správným směrem k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání,“ dodává Miroslav Palát, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy platí stovky korun za jedno vyšetření

Zaměstnavatelé platili za vstupní a periodické prohlídky zaměstnance řádově stovky korun za jedno vyšetření, protože nebyly hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Zástupci podniků navíc dlouhodobě upozorňují na to, že jsou prohlídky u kancelářských a dalších nerizikových profesí jen formalitou.

„V této kategorii způsobilost zaměstnance posuzuje lékař zpravidla automaticky a od stolu. Nepředpokládáme, že by takový krok měl nepříznivé dopady na zdraví zaměstnanců,“ myslí si právnička ze Svazu průmyslu a dopravy Jitka Hlaváčková.

jap s využitím tiskové zprávy MZ ČR

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526