BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 3. 2023

Nové normy – březen 2023.  

Musí mít příruční sklad vypracovaný místní provozně bezpečnostní řád?

Nové normy – březen 2023.

14.3.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ březen 2023.

NOVÉ NORMY

ČSN EN 15061 (43 3013)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu; Vydání: Březen 2023
kat. č. 516661

ČSN EN 17449 (43 3014)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na dokončovací linky pro kovové pásy; Vydání: Březen 2023
kat. č. 516662

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62493 ed. 2 (36 0091)
Hodnocení osvětlovacích zařízení z hlediska vystavení člověka elektromagnetickým polím; Vydání: Prosinec 2015
kat. č. 516665

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla; z 1990-03-01
kat. č. 516657

ČSN EN 62841-2-1 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky;
kat. č. 516669

ČSN EN 62841-2-1 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 2-1: Zvláštní požadavky na ruční vrtačky a příklepové vrtačky;
kat. č. 516670


Musí mít příruční sklad vypracovaný místní provozně bezpečnostní řád?

20.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jestli se povinnost mít vypracovaný místní řád skladu vztahuje i na příruční sklad, čili pro pracoviště, kde trvale nikdo nepracuje?

Odpověď:

V daném případě nezáleží až tak dalece, jestli někdo ve skladu trvale pracuje nebo nepracuje, ale záleží na tom, co se ve skladu skladuje. Ve smyslu bodu 11 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí musí být místní řád skladu a seznam osob oprávněných manipulovat s nebezpečnou látkou nebo přípravkem umístěn vždy ve skladu pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, to konečně přímo vyplývá z názvu tohoto ustanovení.

Pro ostatní sklady, tedy sklady, kde se neuskladňují výše vyjmenované nebezpečné látky, platí požadavky stanovené v bodě 10 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí nazvaném Skladování a manipulace s materiálem a břemeny. Podle tohoto ustanovení se pro ostatní sklady nevyžaduje vypracování místního řádu skladu. Podle tohoto ustanovení – i když neobsahuje výslovnou povinnost zaměstnavatele zpracovat místní řád skladu – ale musí zaměstnavatel zajistit především, aby manipulační jednotky, materiál a předměty byly skladovány a stohovány tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout, takže je třeba alespoň zaměstnance, kteří občas ve skladu pracují řádně poučit a proškolit.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526