BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 4. 2023

Nové normy BOZP – duben 2023.  

Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ.  

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ I. – Bezpečnostní rizika ve stavebnictví.  

Nové normy BOZP – duben 2023.

11.4.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ duben 2023.

ČSN ISO 28000 (01 0381)
Bezpečnost a odolnost – Systémy managementu bezpečnosti – Požadavky;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516874

ČSN EN 17646 (16 5111)
Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti neoprávněnému otevření – Dělené systémy;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516924

ČSN EN IEC 62676-2-33 (33 4592)
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 2-33: Video přenosové protokoly – Cloudový uplink a přístup k systému vzdálené správy; (idt IEC 62676-2-33:2022);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516901

ČSN EN IEC 60598-2-22 ed. 3 (36 0600)
Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; (idt IEC 60598-2-22:2021); Vydání: Duben 2023
kat. č. 516895

ČSN EN IEC 62841-4-7 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou; (idt IEC 62841-4-7:2022);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516888

ČSN EN ISO/IEC 27002 (36 9798)
Informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí – Opatření informační bezpečnosti; (idt ISO/IEC 27002:2022);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516470

ČSN EN 15094 (43 3011)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516950

ČSN EN ISO 4254-17 (47 0601)
Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 17: Sklízeče kořenových plodin; (idt ISO 4254-17:2022);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516798

ČSN 76 1702
Poskytovatelé soukromých bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha – Požadavky;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516905

ČSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1 (87 5101)
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 54: Specifické podmínky pro pevné letecké a meteorologické radary umístěné na zemském povrchu – Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu*);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516948

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů; Vydání: Září 2014 Změna Z1;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516882

ČSN 35 4701-2 ed. 3
Pojistky nízkého napětí – Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až K; Vydání: Srpen 2014 Změna Z1;
kat. č. 516897

ČSN EN 61010-2-101 ed. 2 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-101: Zvláštní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD); Vydání: Říjen 2017 Změna Z1; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516803

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)
Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Srpen 2015 Změna Z2; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516896

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010 Změna A13;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516801

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností; Vydání: Srpen 2010 Změna A2; (idt IEC 60335-2-30:2009/A2:2021); Vydání: Duben 2023
kat. č. 516800

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče; Vydání: Duben 2016 Změna A11; Vydání: Duben 2023
kat. č. 516875

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče; Vydání: Duben 2016 Změna A12;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516877

ČSN EN 60335-2-8 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče; Vydání: Duben 2016 Změna A2; (idt IEC 60335-2-8:2012/A2:2018);
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516876

ČSN EN IEC 62841-4-7 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-7: Zvláštní požadavky na prořezávače a provzdušňovače trávníku vedené ručně před sebou; Vydání: Duben 2023 Změna A11;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516889

ČSN EN 13501-6 ed. 2 (73 0860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů; Vydání: Prosinec 2019 Změna Z1;
Vydání: Duben 2023
kat. č. 516883

ČSN 07 8304
Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla; Vydání: Duben 2022 Oprava 1; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516915

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 (36 7000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky; Vydání: Září 2021 Oprava 2; Vydání: Duben 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516916

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 17666 (01 0668)
Údržba – Inženýrství údržby – Požadavky; EN 17666:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516605

ČSN EN ISO 22361 (01 2307)
Bezpečnost a odolnost – Krizový management – Směrnice; EN ISO 22361:2022; ISO 22361:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516611

ČSN EN 298 ed. 3 (06 1805)
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv; EN 298:2022; Platí od 2023-05-01 S účinností od 2025-11-30 se zrušuje ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
; Vydání: Prosinec 2012
kat. č. 516595

ČSN EN 12067-2 ed. 2 (06 1809)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv – Řídicí funkce v elektronických systémech – Část 2: Poměrové regulátory palivo/vzduch / hlídač elektronického typu; EN 12067-2:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516597

ČSN EN 1643 ed. 3 (06 1830)
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů; EN 1643:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516596

ČSN EN ISO 21789 (08 3501)
Aplikace plynových turbín – Bezpečnost; EN ISO 21789:2022; ISO 21789:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516589

ČSN EN 12929-2+A1 (27 3016)
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 2: Doplňující požadavky na kyvadlové dvoulanové visuté lanové dráhy bez brzd na běhounu; EN 12929-2:2015+A1:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516575

ČSN EN IEC 61010-2-101 ed. 3 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-101: Bezpečnostní požadavky na zdravotnická zařízení pro diagnostiku in vitro (IVD); EN IEC 61010-2-101:2022; IEC 61010-2-101:2018; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516802

ČSN EN IEC 62947 (36 1060)
Elektricky ovládaná sprchovací sedátka toalet pro domácnost a podobné použití – Metody měření funkce – Obecné zkušební metody pro sprchovací sedátka; EN IEC 62947:2022; IEC 62947:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516559

ČSN EN 62368-1 (36 7000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky; EN 62368-1:2014; EN 62368-1/AC/02:2015; IEC 62368-1:2014; IEC 62368-1/COR1:2015; Platí od 2023-05-01 Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogovým číslem 97500 ve Věstníku číslo 6/2015. Později byla zrušena ve Věstníku číslo 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.
kat. č. 516917

ČSN EN IEC 62232 ed. 2 (36 7927)
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka; EN IEC 62232:2022; IEC 62232:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516560

ČSN EN 60950-22 ed. 2 (36 9060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku; EN 60950-22:2017; IEC 60950-22:2016; Platí od 2023-05-01 Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogovým číslem 502860 ve Věstníku číslo 8/2017. Později byla zrušena ve Věstníku číslo 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.
kat. č. 516919

ČSN EN 60950-23 (36 9060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení; EN 60950-23:2006; IEC 60950-23:2005; Platí od 2023-05-01 Tato norma byla původně již přeložena a vydána s katalogovým číslem 76676 ve Věstníku číslo 9/2006. Později byla zrušena ve Věstníku číslo 9/2021. Na základě rozhodnutí CENELEC BT173/DG12894/DV je znovu převzata do soustavy ČSN jako ČSN schválená k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ.
kat. č. 516920

ČSN EN 13501-6+A1 (73 0860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, ovládacích a komunikačních kabelů; EN 13501-6+A1:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516839

ČSN EN ISO 18778 (85 2114)
Respirační přístroje – Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro kojenecké kardiorespirační monitory; EN ISO 18778:2022; ISO 18778:2022; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516513

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62368-1 (36 7000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky; Vyhlášena: Duben 2023 Změna A11; Platí od 2023-05-01
kat. č. 516918

ČSN EN 62232 (36 7927)
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka; Vyhlášena: Březen 2018
kat. č. 516561

ZRUŠENÉ NORMY

SN EN 60950-22 ed. 2 (36 9060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 22: Zařízení instalovaná venku; Vydání: Duben 2023; Zrušena k 2024-07-06

SN EN 60950-23 (36 9060)
Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení; Vydání: Duben 2023; Zrušena k 2024-07-06


Vyhlášení mediální kampaně pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ.

3.4.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Dne 3. dubna 2023 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ. Jejím cílem je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Motto kampaně zní Pro každého zaměstnavatele jsou nejcennějším kapitálem zdraví zaměstnanci.

Každý rok jsou tisíce pracovníků ve stavebnictví vystaveny bezpečnostním a zdravotním rizikům, která ohrožují jejich zdraví a život. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rizicích spojených s prací na staveništích. Kampaň zahrnuje jak bezpečnostní, tak zdravotní rizika, přičemž vychází z evropských a národních statistik, na jejichž základě jsou vybrány práce a činnosti s nejvyšším počtem pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací.

Kampaň v oblasti bezpečnostních rizik se například zaměřuje na práce ve výšce, jelikož druhou nejčastější příčinou smrtelných pracovních úrazů jsou budovy, konstrukce a povrchy, kdy se jedná hlavně o pády z výšky a do hloubky. V oblasti zdravotních rizik se kampaň například soustřeďuje na expozici respirabilnímu prachu krystalického křemene. Odhaduje se, že působení krystalického oxidu křemičitého je vystaveno asi 5 milionů zaměstnanců v Evropské unii. Prach oxidu křemičitého je klasifikovaný jako karcinogen 1. skupiny, což znamená, že je považovaný za jednoznačnou příčinu nádorových onemocnění.

Pouze masivní a cílené vzdělávání zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných v této oblasti může sloužit jako významný preventivní nástroj. Cílem je ušetřit finanční náklady, které by zaměstnavatelé museli vydat na řešení následků spojených s nedodržováním BOZP na staveništi.

Kampaň Chcete-li ušetřit, vsaďte na BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Českomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a Wolters Kluwer ČR, a. s.

Přehled všech osvětových a mediálních kampaní pořádaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce najdete na stránce https://vubp.cz/kampane/.


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ I. – Bezpečnostní rizika ve stavebnictví.

3.4.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Staveniště je pracovištěm, na kterém se vyskytují pracovní činnosti, které obsahují rizika z mnoha odvětví. Práce ve výškách patří k nejrizikovějším činnostem na staveništích a k činnostem s nejvyšším počtem (téměř 65 %) smrtelných pracovních úrazů. Druhou činností vykazující nejvyšší úrazovost ve stavebnictví jsou zemní práce (práce v nezajištěných výkopech).

Plakát ke stažení ZDE

V roce 2021 došlo ke 13 smrtelným pádům osob z lešení, podesty, lávky, plošiny, z části budovy, stavby či do prohlubně.

V roce 2021 došlo ke 4 smrtelným úrazům z důvodu sesutí zeminy, horniny proboření do materiálu či zavalení.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526