BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 8. 2023

Nové normy ČSN pro BOZP a PO – srpen 2023.  

Norma na použití toaletního papíru.  

Sarkoidóza a nástup na jinou pozici.  

Nové normy ČSN pro BOZP a PO – srpen 2023.

10.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ srpen 2023.

NOVÉ NORMY

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011)
Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné systémy; (idt ISO 13577-4:2022); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517504

ČSN EN 50705 (36 0020)
Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517805

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony*); (idt IEC 60601-2-43:2022); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517757

ČSN EN 16517 (47 8020)
Zemědělská a lesnická strojní zařízení – Mobilní lanovky pro svážení dřeva – Bezpečnost; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517497

ČSN EN 12355 (51 3045)
Potravinářská strojní zařízení – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517772

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510)
Potravinářská strojní zařízení – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517765

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; (idt IEC 62990-1:2019); (idt IEC 62990-1:2019/COR1:2019); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517490

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 4210-1 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 1: Termíny a definice; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517786

ČSN EN ISO 4210-2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola; Vydání: Duben 2018 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517787

ČSN EN ISO 4210-3 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 3: Obecné zkušební metody; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517788

ČSN EN ISO 4210-4 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 4: Zkušební metody pro brzdění; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517789

ČSN EN ISO 4210-5 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 5: Zkušební metody pro řízení; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517790

ČSN EN ISO 8098 (30 9043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517796

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy; Vydání: Únor 2011 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517758

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; Vydání: Srpen 2023 Změna A11; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517491

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením+); EN ISO 3691-2:2023; ISO 3691-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517266

ČSN EN 16307-2 (26 8814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením; EN 16307-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517268

ČSN EN 16307-3 (26 8814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky)
kat. č. 517267

ČSN EN ISO 4210-1 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 1: Slovník; EN ISO 4210-1:2023; ISO 4210-1:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517255

ČSN EN ISO 4210-2 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola; EN ISO 4210-2:2023; ISO 4210-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517256

ČSN EN ISO 4210-3 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 3: Obecné zkušební metody; EN ISO 4210-3:2023; ISO 4210-3:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517258

ČSN EN ISO 4210-4 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 4: Zkušební metody pro brzdění; EN ISO 4210-4:2023; ISO 4210-4:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517257

ČSN EN ISO 4210-5 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 5: Zkušební metody pro řízení; EN ISO 4210-5:2023; ISO 4210-5:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517259

ČSN EN ISO 4210-6 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici; EN ISO 4210-6:2023; ISO 4210-6:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517260

ČSN EN ISO 4210-7 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky; EN ISO 4210-7:2023; ISO 4210-7:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517261

ČSN EN ISO 4210-8 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů; EN ISO 4210-8:2023; ISO 4210-8:2023;
kat. č. 517263

ČSN EN ISO 4210-9 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku; EN ISO 4210-9:2023; ISO 4210-9:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517262

ČSN EN 17673 (83 2755)
Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky; EN 17673:2022;
kat. č. 517219

OPRAVY ČSN

ČSN EN 13796-2+A1 (27 3021)
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu; Vyhlášena: Prosinec 2022
kat. č. 517800

ČSN EN ISO 8098 ed. 2 (30 9043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol; Vyhlášena: Červenec 2023 Oprava 1; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517807


Norma na použití toaletního papíru.

7.8.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaká je hygienická norma na použití toaletního papíru na pracovišti pro jednoho zaměstnance na rok? Nevím kam se s touto otázkou odkázat, zda lze na ni vůbec odpovědět.

Odpověď:

Žádný předpis Vám nedává odpověď na otázku, kolik rolí toaletního papíru máte poskytnout zaměstnanci na rok. To je výsledek prevence rizik. Zaměstnavatel si musí sám posoudit podle podmínek konkrétního pracoviště a počtu zaměstnanců používajících záchody, kolik toaletního papíru je třeba, aby byl stále dostupný. Většinou zaměstnavatelé dávají toaletní papír přímo na záchody, aby tam byl stále k disposici. Nic však nevylučuje, když zaměstnavatel rozdává zaměstnancům pravidelně určitý počet rolí toaletního papíru. Podle mého názoru je však tento postup nekonformní.

Toaletní papír je de facto čisticí prostředek ve smyslu nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,  o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Toto nařízení vlády však upravuje pouze doporučená množství mycích prostředků v gramech na měsíc, doporučená množství čistící pasty také v gramech na měsíc a doporučený počet ručníků na rok. To je ale také všechno jen doporučené, protože se předpokládá, že zaměstnavatel si musí provést vlastní zpřesnění.

Podle § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. Mimo jiné aby prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení. Tyto hygienické podmínky pak blíže stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle tohoto nařízení platí předně, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

Dále pak platí, že sanitárním zařízením pracoviště se rozumí šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí mít světlou výšku nejméně 2,30 m; pokud je jeho plocha větší než 30 m2, musí být nejméně 2,50 m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren a záchodů – ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody. Norma neplatí pro zařízení v budovách obytných (to je norma ČSN 73 4301), v zařízení zdravotních a léčebných provozů a pro navrhování speciálních šaten, které vzhledem k provozu zařízení vyžadují zvláštní řešení. Ani tato norma však neuvádí počty rolí toaletního papíru na zaměstnance.

Požadavky na výslednou teplotu a výměnu vzduchu v sanitárním zařízení jsou upraveny v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1. Během směny nesmí být výsledná teplota v sanitárním zařízení nižší než teplota uvedená v příloze č. 10 k tomuto nařízení, tabulce č. 1. Nařízení vlády stanoví i počty záchodů v závislosti na počtu zaměstnanců.

Pro praxi je nejdůležitější, že nařízení vlády výslovně stanoví, že záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více než 120 m; při ztíženém přístupu, při nerovnosti povrchu, chůzi do kopce, členitosti přístupové cesty nesmí být vzdálen více než 75 m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a v každém podlaží, v němž je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví; na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze zřizovat jeden společný záchod. Suchý nebo chemický záchod nelze zřizovat pro pracoviště určené pro trvalou práci, s výjimkou mobilního pracoviště, a pro pracoviště určené k výkonu činnosti epidemiologicky závažné. Záchodová předsíň se zřizuje před místností se záchody a pisoáry. Pisoáry se zřizují v samostatné místnosti nebo společně se záchodovými kabinami. Pro zaměstnance vykonávajícího činnost epidemiologicky závažnou musí být v předsíni záchodu umývadlo s tekoucí teplou vodou podle zákona o ochraně veřejného zdraví, pro ostatní pracoviště umývadlo s tekoucí vodou. U suchého nebo chemického záchodu musí být zajištěny přiměřené podmínky pro umytí rukou zaměstnance.

Nakonec je třeba zdůraznit, že podle § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. jsou výdaji (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na  bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť; výdaje (náklady) na pořízení ochranných nápojů lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Jak je tedy z uvedeného patrno, výdaje vynaložené na hygienické vybavení nejsou zákonem limitovány, zaměstnavatel si může odečíst cokoliv. Zákon limituje pouze množství ochranných nápojů odkazem na nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.


Sarkoidóza a nástup na jinou pozici.

6.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Rád bych se poradil, jak mám postupovat a jestli mám nárok na nějaké odškodnění. Před cca 4 měsíci lékaři zjistili, že mám onemocnění plic zvané sarkoidóza. Má pracovní pozice je operátor CNC a na pracovišti se obrábí především hliník. Včera jsem navštívil nemocnici na Bulovce, kde mě mají v péči, a bez jakýchkoliv nových vyšetření a výsledku mi řekli, že můžu už jít do práce. Neztratím nějaký nárok na odškodnění, když ukončím pracovní neschopnost a zároveň požádám zaměstnavatele o jinou pracovní pozici?

Odpověď:

Z Vašeho dotazu nevyplývá zásadní údaj, a to zda Vám byla uznána nemoc z povolání nebo ne. Sarkoidóza není nemoc zařazená v seznamu nemocí z povolání (nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání).

Takže podle mého soudu se jedná o obecnou nemoc, kterou zaměstnavatel nemá povinnost nijakým způsobem odškodňovat. Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) platí, že zaměstnavatel musí zaměstnance poslat na mimořádnou prohlídku, byl-li výkon práce přerušen na dobu delší 8 týdnů (což ve Vašem případě bylo) a pro zaměstnavatele bude pak rozhodující jeho stanovisko lékaře pracovnělékařské péče. Až na základě tohoto vyšetření Vás případně přeloží na jinou vhodnou práci. To ale zatím předbíháme, neboť neznáme posudkový závěr Vašeho lékaře pracovnělékařské péče. Ten bude pro Vašeho zaměstnavatele rozhodující.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526