BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 9. 2023

Nové normy ČSN pro BOZP a PO – srpen 2023.* 

Pracovní úraz ve zkušební době.* 

Ukončení pracovní neschopnosti u zaměstnance s následky po pracovním úrazu.* 

Nové normy ČSN pro BOZP a PO – srpen 2023.

10.8.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ srpen 2023.

NOVÉ NORMY

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011)
Průmyslové pece a přidružená zařízení – Bezpečnost – Část 4: Ochranné systémy; (idt ISO 13577-4:2022); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517504

ČSN EN 50705 (36 0020)
Osvětlovací zařízení s rádiovou komunikací – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517805

ČSN EN IEC 60601-2-43 ed. 3 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční výkony*); (idt IEC 60601-2-43:2022); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517757

ČSN EN 16517 (47 8020)
Zemědělská a lesnická strojní zařízení – Mobilní lanovky pro svážení dřeva – Bezpečnost; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517497

ČSN EN 12355 (51 3045)
Potravinářská strojní zařízení – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517772

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510)
Potravinářská strojní zařízení – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517765

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; (idt IEC 62990-1:2019); (idt IEC 62990-1:2019/COR1:2019); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517490

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 4210-1 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 1: Termíny a definice; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517786

ČSN EN ISO 4210-2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola; Vydání: Duben 2018 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517787

ČSN EN ISO 4210-3 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 3: Obecné zkušební metody; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517788

ČSN EN ISO 4210-4 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 4: Zkušební metody pro brzdění; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517789

ČSN EN ISO 4210-5 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 5: Zkušební metody pro řízení; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517790

ČSN EN ISO 8098 (30 9043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol; Vydání: Listopad 2015 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517796

ČSN EN 60601-2-43 ed. 2 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-43: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro intervenční postupy; Vydání: Únor 2011 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517758

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; Vydání: Srpen 2023 Změna A11; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517491

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením+); EN ISO 3691-2:2023; ISO 3691-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517266

ČSN EN 16307-2 (26 8814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením; EN 16307-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517268

ČSN EN 16307-3 (26 8814)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky)
kat. č. 517267

ČSN EN ISO 4210-1 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 1: Slovník; EN ISO 4210-1:2023; ISO 4210-1:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517255

ČSN EN ISO 4210-2 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola; EN ISO 4210-2:2023; ISO 4210-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517256

ČSN EN ISO 4210-3 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 3: Obecné zkušební metody; EN ISO 4210-3:2023; ISO 4210-3:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517258

ČSN EN ISO 4210-4 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 4: Zkušební metody pro brzdění; EN ISO 4210-4:2023; ISO 4210-4:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517257

ČSN EN ISO 4210-5 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 5: Zkušební metody pro řízení; EN ISO 4210-5:2023; ISO 4210-5:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517259

ČSN EN ISO 4210-6 ed. 2 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici; EN ISO 4210-6:2023; ISO 4210-6:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517260

ČSN EN ISO 4210-7 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 7: Zkušební metody pro kola a ráfky; EN ISO 4210-7:2023; ISO 4210-7:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517261

ČSN EN ISO 4210-8 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 8: Zkušební metody pro systém pohonu a pedálů; EN ISO 4210-8:2023; ISO 4210-8:2023;
kat. č. 517263

ČSN EN ISO 4210-9 (30 9000)
Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 9: Zkušební metody pro sedlo a sedlovku; EN ISO 4210-9:2023; ISO 4210-9:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517262

ČSN EN 17673 (83 2755)
Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Požadavky a zkušební metody pro oděvy s integrovanými chytrými textiliemi a netextilními prvky; EN 17673:2022;
kat. č. 517219

OPRAVY ČSN

ČSN EN 13796-2+A1 (27 3021)
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Vozy – Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu; Vyhlášena: Prosinec 2022
kat. č. 517800

ČSN EN ISO 8098 ed. 2 (30 9043)
Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol; Vyhlášena: Červenec 2023 Oprava 1; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517807


Pracovní úraz ve zkušební době.

23.7.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Potřeboval bych poradit, stal se mi pracovní úraz ve zkušební době, dal jsem zaměstnavateli protokol pro pojišťovnu zaměstnavatele s vyjádřením mého doktora a tak by mně zajímalo co by to pro mne znamenalo, kdybych ukončil pracovní poměr.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nevyplývá, o jak závažný pracovní úraz se jednalo, mohu odpovědět jen obecně. Platí zásada, že odpovědný zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikne z titulu pracovního úrazu, ale u jednotlivých náhrad se musí rozlišovat, jestli pracovní poměr trvá nebo ne a z jakého důvodu zanikl.

Předně bude třeba, aby Vám zaměstnavatel proplatil náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ale tu Vám bude proplácet pouze po dobu, po kterou by pracovní poměr trval. Proto doporučuji s konečným rozhodnutím, jestli zůstat u zaměstnavatele nebo ukončit pracovní poměr ve zkušební době a navíc v době pracovní neschopnosti, počkat až do skončení pracovní neschopnosti, až bude jasné, jestli nebudou nějaké závažnější následky. Pro Vás to bude znamenat, že po celou dobu pracovní neschopnosti Vám vznikne také právo na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, tedy na dorovnání do plného průměrného výdělku (resp. vzhledem k tomu, že jste u zaměstnavatele krátkou dobu do tzv. pravděpodobného výdělku). Vzhledem k tomu, že doba pracovní neschopnosti se stejně do zkušební doby nezapočítává, není třeba na skončení pracovního poměru pospíchat. Z dalších práv asi přichází v úvahu náhrada škody z titulu bolestného a ztížení společenského uplatnění, tuto povinnost však bude mít zaměstnavatel i po skončení pracovního poměru.


Ukončení pracovní neschopnosti u zaměstnance s následky po pracovním úrazu.

23.7.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kolega měl pracovní úraz. Došlo k naražení a poškození ramene. V léčení je déle než rok, nejspíše bude nutná operace. OSSZ nařídili lékařce ukončit pracovní neschopnost a ta tak učinila, přestože je stále v léčení ortopedické ambulance. Tím jej poškodili jak finančně z pojišťovny, tak pracovně, není schopen práci vykonávat. Nyní čerpá starou dovolenou. Jak máme dále postupovat?

Odpověď:

Tady měla především lékařka, když ukončila pracovní neschopnost, řádně poučit dotyčného pacienta.

Byly dvě možnosti.

Předně mohl dotyčný požádat podle § 27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění o prodloužení podpůrčí doby. Podle citovaného ustanovení platí, že po uplynutí podpůrčí doby (380 kalendářních dnů) se nemocenské vyplácí na základě žádosti pojištěnce po dobu stanovenou v rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění podle vyjádření lékaře orgánu nemocenského pojištění, který vyplácí nemocenské, pokud lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby nabude pracovní schopnost. A to by se asi právě na případ Vašeho kolegy, který má ještě podstoupit jednu operaci, plně hodilo.

Druhou možností bylo požádat o invalidní důchod. U pracovních úrazů se invalidní důchod přiznává běžně. Záleží ale na posouzení lékařů, zdali zdravotní stav dotyčného bude déletrvající nebo je nevratný nebo jestli lze očekávat v nejbližší době zlepšení zdravotního stavu.

Vzhledem k tomu, že – jak vyplývá z Vašeho dotazu – ošetřující lékařka neprojevila moc iniciativy, doporučuji, aby se dotyčný přímo obrátil na OSSZ. Nejlépe by bylo, kdyby tam zašel osobně, vysvětlil jim svoji situaci a požádal je, aby mu poradili, zdali si může ještě požádat o prodloužení podpůrčí doby nebo zdali si má rovnou požádat o invalidní důchod. Pokud by mu byl přiznán invalidní důchod, pak by mu byl přiznán zpětně ke dni následujícímu po dni ukončení pracovní neschopnosti. Váš kolega ale musí přímo jednat sám s OSSZ, když lékařka nezjistila od posudkového lékaře OSSZ, jak se má dotyčný zařídit.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526