BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 11. 2023

Nové normy – listopad 2023.

Zdravotní nezpůsobilost a úprava pozice?

Výpis ze zdravotnické dokumentace.

Nové normy – listopad 2023.

13.11.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, vydané ve věstníku ÚNMZ – listopad 2023.

VYDANÉ ČSN

Značka normy (číslo) Kat.č. Plný název normy
ČSN EN ISO 25901-2 (05 0684) 518112 Svařování a příbuzné procesy – Slovník – Část 2: Zdraví a bezpečnost
ČSN EN ISO 5817 (05 0110) 518297 Svařování – Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) – Stupně kvality pro vady
ČSN EN ISO 17663 (05 0221) 518296 Svařování – Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy
ČSN EN 13442 (49 2135) 518276 Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady – Stanovení odolnosti vůči chemikáliím
ČSN EN IEC 61010-031 ed. 3 (35 6502) 518103 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou
ČSN EN IEC 60335-2-75 ed. 3 (36 1050) 518126 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely
ČSN EN IEC 60335-2-97 ed. 3 (36 1050) 518283 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení
ČSN EN IEC 60335-2-103 ed. 3 (36 1050) 518135 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
ČSN EN IEC 60335-2-115 ed. 3 (36 1050) 518135 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-115: Zvláštní požadavky na automatizované mobilní vysavače

 

ZMĚNY ČSN

Značka normy (číslo) Kat.č. Plný název normy
ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) 518277 Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
ČSN EN 61010-031 ed. 2 (35 6502) 518107 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 031: Bezpečnostní požadavky na elektrické měřicí a zkušební sestavy sond držených a ovládaných rukou
ČSN EN 60335-2-52 ed. 2 (36 1045) 518156 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu
ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (36 1045) 518127 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely
ČSN EN 60335-2-97 ed. 2 (36 1045) 518284 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-97: Zvláštní požadavky na pohony rolet, markýz, žaluzií a podobných zařízení
ČSN EN 60335-2-103 ed. 2 (36 1050) 518136 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken
ČSN EN 60335-2-113 (36 1050) 518272 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-113: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro kosmetické účely a spotřebiče pro péči o krásu obsahující lasery a intenzivní světelné zdroje
ČSN EN ISO 11137-2 (85 5253) 518268 Sterilizace výrobků pro zdravotní péči – Sterilizace zářením – Část 2: Určení sterilizační dávky

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Značka normy (číslo) Kat. č. Plný název normy
ČSN EN 12309-1 (06 1520) 517914 Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW – Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 13776 (07 8456) 517912 Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění a vypouštění autocisteren na LPG
ČSN EN 14841 (07 8474) 517913 Zařízení a příslušenství na LPG – Postupy plnění a vypouštění železničních cisteren na LPG
ČSN EN 13223+A1 (27 3019) 517877 Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy – Poháněcí a další mechanická zařízení
ČSN EN 15085-1 (28 4401) 517875 Železniční aplikace – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí – Část 1: Obecně
ČSN EN IEC 60947-6-1 ed. 3 (35 4101) 518232 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení
ČSN EN 1729-2 (91 1710) 517855 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

 


Zdravotní nezpůsobilost a úprava pozice?

13.10.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotaz ohledně lékařských prohlídek. Zaměstnanec pracuje na pozici zámečník, kde je mimo jiné také riziko zátěž teplem (kat. 3) z důvodu občasné práce v sušárně. Může zaměstnanec dál vykonávat svoji dosavadní práci zámečníka, pokud bude mít na lékařském posudku závěr „zdravotně způsobilý s podmínkou – nesmí vykonávat práci se zátěží teplem“, pokud bychom ho na práce v sušárně neposílali?

Odpověď:

Pokud zajistíte, že dotyčný zaměstnanec nebude pracovat v zátěži teplem, pak druh práce s ním uzavřený, měnit nemusíte. Lékařské posudky s tzv. „podmínkou“ jsou běžné, běžně jsou dávány zaměstnancům, kteří nosí brýle a těm také zaměstnavatel nemění druh práce jen proto, že musí nosit brýle. Ve Vašem případě jde o omezení „nepracovat v nadměrném horku“ a když to zajistíte, pak zaměstnanec může svoji práci vykonávat nadále.


Výpis ze zdravotnické dokumentace.

13.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Smluvní lékař (pracovněprávní péče) vyžaduje výpis z lékařské dokumentace zaměstnance od obvodního lékaře. Tento výpis je zpoplatněn. Hradí zaměstnavatel tento výdaj zaměstnanci? Je to náklad dle § 101 odst. 6 zákoníku práce?

Odpověď:

Ano, samozřejmě. Lékař PLS, pokud není registrujícím lékařem dotyčného zaměstnance, tak skutečně nemá jinou možnost, jak zjistit zdravotní stav zaměstnance, než požádat o výpis z dokumentace. Toto je pak náklad na zajištění BOZP a zaměstnavatel je povinen jej uhradit zaměstnanci. Výjimkou jsou uchazeči o zaměstnání, ti si hradí vše, jak výpis z dokumentace, tak prohlídku u lékaře PLS a zaměstnavatel jim tyto náklady proplatí pouze v případě, kdy uzavře se zaměstnancem pracovní poměr, pokud se nedohodnou jinak (jinými slovy pokud se nedohodnou, že mu úhradu vstupní prohlídky neposkytne vůbec).

Pokud zaměstnanec nemá praktického lékaře, tak musí lékaři PLS toto prohlásit do dokumentace a podepsat. V případě, kdy zaměstnavatel vysílá zaměstnance první kategorie k prohlídce k jejich registrujícímu lékaři, tak sice ušetří za výpis z dokumentace, ale na druhé straně nemá jistotu stoprocentního posouzení zdravotního stavu zaměstnance ve vazbě na vykonávanou práci, protože praktický lékař zaměstnance nezná pracoviště a pracovní podmínky, za nichž bude zaměstnanec konat práci.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526