BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 1. 2024

Jak správně dezinfikovat společné prostory?* 

Hořlavé kapaliny a jak je zařadit?* 

Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.* 

Jak správně dezinfikovat společné prostory?

8.10.2020, Zdroj: Verlat Dashöfer, Česká asociace úklidu a čištění

Podle CDC US (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických) je proti koronaviru účinný desinfekční roztok s “bělidlem” (např. SAVO, ale pozor je agresivní, způsobuje korozi) nebo alkoholové roztoky s nejméně 70% alkoholu. A samozřejmě i další prostředky, obecně určené proti virům a prodávané v drogeriích.

Dle doporučení se mají společné prostory vytírat minimálně 2x denně, dle frekvence osob. Pokud je frekvence 500 osob, pak by mělo docházet k úklidu ještě častěji (např. každou hodinu). Stejně tak jím otírat všechny plochy, kde dochází ke kontaktu dotykem ruky (kliky, zvonky, tlačítka výtahů apod.).

Dezinfekce míst ve společných prostorech domu má dvě roviny:

 • aerosol (vzduch) k potlačení kapénkové infekce a
 • dezinfekce povrchů.

Frekvence antivirových opatření  se řídí dobou přežití viru

Aerosol 3 hodiny, kliky, zábradlí  a další vybavení z mědi 8 hodin, nerezavějící ocel 24 hod, plasty 48 hodin, papír 24 hodin. Sebelepší dezinfekce, např. výtahů a jiných veřejných prostor je účinná jen krátce – do doby zaschnutí příslušného dezinfekčního činidla. Tedy, výtahy a další společné prostory v domě by bylo vhodné dezinfikovat  několikrát denně – s odstupem několika hodin. Téměř všechna běžná dezinfekční činidla mají smrtící účinek na viry a je třeba je ředit (či neředit) dle návodu.

Efekt je časově velice limitovaný. Daleko důležitější je prevence.

Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID -19 – koronavirem

Aby úklid, resp. čištění, bylo účinné, je nutné zachovat následující postupy:

Drobné povrchy a podlahy:

 1. Povrchy nejdříve zbavit například drobků, papírů, vlasů a prachu na sucho, tedy buď setřením suchou utěrkou – prachovkou, nebo vysátím vysavačem.
 2. Povrchy na vlhko otřít běžným přípravkem (například na bázi alkoholu) a odstranit ohmaty, skvrny a ostatní ulpělé nečistoty.

Pokud je přípravek na bázi alkoholu není nutné povrch znovu otírat.

V případě, že tyto dva kroky neprovedete, nebude povrch následně zdezinfikovaný, jelikož se nevytvoří jednolitý účinný dezinfekční film.

 1. Povrch setřít utěrkou/mopem navlhčené/ namočené v dezinfekčním roztoku s VIRUCIDNÍM účinkem. A to nejdříve po obvodu, a poté systémově uvnitř. Není nutné povrchy příliš máčet. Povrch nechat oschnout, případně po době působení otřít do sucha. Po dobu působení dezinfekčního roztoku nevstupovat, nebo nesahat na dezinfikovanou plochu.

Je velmi důležité dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expirace, jinak nebude dezinfekce účinkovat!

Ředění dezinfekčních roztoků je nutné věnovat maximální pozornost. Při použití roztoku o nízké koncentraci je dezinfekční účinnost nedostatečná, při zbytečně vysoké koncentraci může dojít k poškození dezinfikovaného materiálu, cena dezinfekčního roztoku je vysoká a nemá správný účinek. S úspěchem se využívají různá dávkovací zařízení např.: sklenička 200 ml nebo g, lžíce 10 – 12 ml nebo g, lžička 5 – 7 ml nebo g. V případě, že dezinfekční prostředek nebude působit dostatečně dlouhou dobu podle návodu, nedojde k dezinfekci, protože se nevytvoří celiství dezinfekční film.

Zásadním předpokladem účinnosti prováděné práce je používání čistých pomůcek, utěrek nebo mopů, ale i roztoků a zachování doby působení podle návodu dané dezinfekce.

Stěny a velké svislé plochy:

 1. Svislé plochy nastříkáme buď tlakovým rozprašovačem nebo napěňovačem s odmašťovacím přípravkem (např. na bázi alkoholu). Pak nanesený roztok/pěnu rozetřeme buď rozmývákem na okna, nebo čistým podlahovým mopem, v případě ulpělých skvrn držákem padu s bílým padem.
 2. Následně pak celou plochu setřeme vlhkým čistým mopem navlhčeným čistou vodou. Není nutné povrch přemočit, je nutné jen otřít nečistoty a chemický prostředek. Povrch buď necháme uschnout, nebo setřeme do sucha opět čistým návlekem.
 3. Následně na  povrch  opět  nastříkáme,  nebo  setřeme  virucidní dezinfekci tak, aby byl povrch zcela pokrytý. Dezinfekci lze opět aplikovat i namočeným čistým mopem nebo rozmývákem.

Opět je nutné dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expirace! A je zásadní používat čisté mopy, pady, rozmýváky a především roztoky.

Mytí a dezinfekce rukou:

Při mytí rukou nesmí být na rukou prstýnky a na zápěstí hodinky. Pro dezinfekci rukou je nutné ruce napřed umýt a následně zdezinfikovat. Mytí i dezinfekci je nutné dělat alespoň 30 vteřin a každý pohyb správného mytí pětkrát opakovat. Antibakteriální gely nemají požadovanou účinnost a otření rukou těmito gely bez předešlého umytí nemá daný účinek.

Mgr.Irena Bartoňová Pálková

předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění z.s.

vicepresidentka Hospodářské komory ČR

Výzva k používání výtahů

Prosíme, abyste:

 • při používání výtahu a dveří, zejména klik a ovladačů výtahu, používali vždy ochranné pomůcky (látku) a nesahali na kliky a ovladače výtahu bez ochrany,
 • výtah používali pouze jednotlivě, pokud už někdo ve výtahu je, nepřistupujte prosím, počkejte na prázdnou kabinu,
 • udržujte odstup od dalších osob 2m, pokud to prostory nedovolují, tak vyčkejte, až se vyprázdní,
 • pokud můžete, používejte roušky i pro pohyb v domě.

Četnost úklidu výtahů za použití desinfekčních prostředků bude navýšena, nově budou denně desinfikovány ovládací prvky výtahu a další místa častého dotyku.

Dokumenty

SAVO a jeho použití na desinfekci

Zdravotníci doporučují využít k dezinfekci společných prostor domu chlornan sodný. Tedy všem dobře známé Savo (Original), jež likviduje jak bakterie, tak viry.

POZOR: Při použití SAVA není vyloučeno, že by mohlo dojít k poškození nerezových zvonkových tabel, nerezových kabin výtahů včetně kabinových a vstupních dveří, poštovních schránek, případně i dojít k ukončení záruk.

Dezinfekce na ruce

Dezinfekce Anti-COVID, kterou podle receptury WHO začaly operativně vyrábět české firmy, se už distribuovalo víc než 4,2 miliony litrů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) řeší nedostatek dezinfekce, který pociťují zákazníci i instituce. Pro potřeby státu na základě vládního usnesení MPO uzavřelo smlouvy se 14 výrobci dezinfekce, a protože výrobní kapacity nestačily pokrýt poptávku, umožnilo už v březnu ve spolupráci s ostatními resorty tuzemským firmám vyrábět dezinfekční prostředky na ruce podle receptury doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Dezinfekci Anti-COVID mohou výrobci, pokud mají volnou kapacitu, prodávat i dalším subjektům, dosud tak celkově distribuovaly více než 4,2 miliony litrů dezinfekce. Vzhledem k tomu, že poptávka je stále vysoká, o výjimku žádalo velké množství firem. I proto, že výroba Anti-COVIDu je omezena mj. trváním nouzového stavu, umožnilo Ministerstvo zdravotnictví od 24. března 2020 vyrábět dezinfekci na ruce podle receptury WHO všem subjektům, které podají do Registru chemických látek a prostředků oznámení obsahující:

 • základní informace o dodavateli a výrobci přípravku a výrobci účinné látky
 • složení přípravku dle specifikace Světové zdravotnické organizace
 • testy účinnosti zveřejněné na stránkách Státního zdravotního ústavu
 • návrh štítku přípravku a bezpečnostního listu

Přípravky pro dezinfekci rukou v České republice distribuované pod názvem Anti-COVID mimo jiné mohou vyrábět společnosti Zenit, Ing. Petr Švec – Penta, Pragochema, ČEPRO, Enaspol, DF Partner, FARMAK Moravia, RINA, Druchema, Ethanol Energy, PREOL, AVEFLOR a Aroma. A to díky tomu, že mimořádné povolení pro výrobu podle doporučené receptury WHO operativně udělilo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství vydalo pro účely této výroby rozhodnutí o povolení zvláštní denaturace lihu.

Ochrana osoby dezinfikující prostor

Při používání dezinfekce musí mít pracovník příslušné proškolení k nakládání s chemickou látkou, s ohledem na její nebezpečnost. Používané ochranné pomůcky musí vycházet z analýzy rizika, tj. i ze způsobu provádění takové desinfekce. Zda se jedná o otírání předmětů (pak by mohly postačovat rukavice, popř. ještě ochrana očí proti možnému rozstřiku), nebo je desinfekce prováděna postřikem z ruční nádoby, nebo jde o rozstřik desinfekční kapaliny pomocí tlakového zařízení. Potom je na místě uvažovat o oděvu, obuvi, rukavicích, masce s ochranou jak dýchadel, tak očí. Na trhu lze získat kapalinotěsný oděv typ 3. K použití oděvu typu 4 – 6 více Ing. Jiří Tilhon v odpovědi na portálu ENVI profi Dotaz: Dezinfekce ochranných pomůcek a pracovního prostředí.

Jak správně dezinfikovat roušku?

Roušku nedezinfikovat v mikrovlnné troubě, může vzplanout. Respirátor ano, ale bez kovových částí, 3 až 5 minut na vysoký výkon, jenom bez kovových částí. Má se navlhčit.

Obojí možné sterilizovat taky UV zářením, ale ne terariovým, ale např. horským sluníčkem.

Alternativy pro prádlo – namočit do chloraminu  NH₂Cl / chlornan sodný NaClO (pozor, bělí) a pak vyvářka
Toto je od povodně, ale lze se inspirovat http://prerov.eu/redakce/tisk.php?lanG=cs&clanek=2091&slozka=1928&

Jak nakládat s použitými ochrannými prostředky?

Nakládání s odpady v domácnostech s osobami bez potvrzených nakažení nemocí COVID-19 a bez domácí karantény osob

V domácnostech by měla dodržována přiměřená preventivní opatření, která jsou stanovena pro nakládání s odpady v bodě 2 a 3. Především je nutné používat dostatečně silné (min. 0,2mm) plastové pytle na odpady, ve kterých jsou shromážděny použité jednorázové kapesníky, jednorázové utěrky a jednorázové osobní ochranné prostředky – např. roušky. Tento pytel nepoužívejte na jiné odpady z domácnosti. Po naplnění je nutné plastový pytel pevně zavázat a ošetřit na povrchu dezinfekcí. Pokud je materiál odpadkového pytle tenčí, je nutné použít pytle dva – pevně zavázaný pytel vložit do dalšího a ten opět pevně zavázat. V tomto případě se dezinfikuje povrch až druhého (vnějšího) pytle.

Pevný obal zamezí úniku odpadů při jejich přenášení do sběrných nádob na směsný odpadu.

Nakládání s odpady v domácnostech s osobami v karanténě

Karanténa se týká osob, které pobývaly v rizikových oblastech (více zde) nebo osob v domácí karanténě, které čekají na výsledky vyšetření na infekci COVID-19.

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný odpad.

Nakládání s odpady v domácnostem s nemocnými osobami

Pokud stav osoby s potvrzeným onemocněním COVID-19 nevyžaduje přijetí do nemocnice, jsou opatření pro nakládání s odpadem totožná jako případě domácí karantény.

S veškerým odpadem od nemocné osoby s COVID-19 se nakládá stejně jako je uvedeno v předchozím odstavci s pravidly pro odpady od osob v karanténě (balení, dezinfekce).

Pravidla pro nakládání s odpadem

Je nutné si uvědomit, že bezpečným zabalením odpadu a dezinfekcí pytle chráníme sami sebe, ale i ostatní – sousedy v domě, ale také pracovníky svozové společnosti, kteří manipulují s kontejnery a popelnicemi s tímto odpadem.

Tento odpad se odkládá pouze do kontejnerů nebo popelnic na směsný odpad.

Po odložení odpadu je nezbytné sběrnou nádobu zavřít. Pokud by byla kapacita sběrné nádoby naplněna, kontaktujte svozovou společnost nebo místní úřad, který je za nakládání s komunálním odpadem odpovědný.

POZOR!

V žádném případě neodkládejte odpad s obsahem použitých jednorázových kapesníků, jednorázových utěrek a jednorázových ochranných osobních prostředků vedle kontejneru, nebo do kontejnerů na jiný odpad!

Pro minimalizaci rizika nákazy jsou obecně doporučené osobní ochranné prostředky – rouška či respirátor, ochranné brýle a rukavice (jakékoliv textilní rukavice, které mohou jedince chránit před přenosem virů). To platí i v případě odnášení odpadu, otevírání a zavírání sběrných nádob na odpad.

Po manipulaci s odpadem (v domácnosti, po odnosu odpadu do kontejneru nebo popelnice) je nutné si vždy umývat si ruce mýdlem a vodou způsobem dle preventivních doporučení.

Celý článek najdete ENVIprofi pod odkazem Nakládání sodpady zosobních ochranných pomůcek v domácnostech, autor Ing. Petr Šulc.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP (PDF, 506 kB). Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Jak likvidovat dezinfekční prostředky

Běžné užití dezinfekčních prostředků nevyžaduje speciální nakládání a v rámci standardní likvidace odpadních vod nepředstavuje riziko pro životní prostředí.

1) Používané dezinfekční přípravky na komerční bázi – SAVO (chlornan), směsi obsahující etanol, isopropanol, glycerin, mýdla a desinfekční gely, které případně obsahují nějakou zlepšující látku na ochranu pokožky- jsou označeny podle nařízení CLP a obsahují jak symboly nebezpečnosti, tak pokyny pro bezpečné použití. Prostředky, které připravují v současnosti různé subjekty (např. university) takto označeny zřejmě nejsou, ale pravděpodobně mají velmi podobné či stejné složení.

2) Výše uvedené látky nejsou uvedeny v příloze 1 vodního zákona a nespadají pod §39 vodního zákona. Nejedná se tedy o zvláště nebezpečné závadné látky a patrně ani o látky nebezpečné a při daném použití ani o látky toxické (specifické limity pro tyto látky nejsou – ani pro vypouštění do kanalizace ve smyslu kanalizačního řádu ani NEK pro povrchové vody – látky se projevují jako organické zatížení, tj. CHSK, BSK, tedy spotřebou rozpuštěného kyslíku při jejich rozkladu, o toxicitě v nízkých koncentracích cca jednotek g/l není třeba uvažovat). Po vniku do kanalizace a nátoku na biologickou ČOV dojde k úplnému rozkladu, jedná se o běžné sloučeniny, jež jsou v odpadních vodách normálně přítomny a tudíž kal je na ně adaptovaný. Peroxid se rozloží ještě v kanalizaci. Desinfekce by před vypuštěním do kanalizace měla být naředěna vodou, což je při použití v principu splněno a lze předpokládat, že dnes nikdo záměrně sudy nepoužité desinfekce do kanalizace vylévat nebude.

3) Plošné využití dezinfekčních prostředků zřejmě neumožňuje jejich sběr po použití, ale lze se domnívat, že nebudou představovat závažné environmentální riziko.


Hořlavé kapaliny a jak je zařadit?

9.11.2023, Eva Koliášová, Zdroj: CASEC s.r.o. (casec.cz)

Jaký je rozdíl v klasifikaci hořlavosti a třídě nebezpečnosti? Např. výrobek, který je podle CLP klasifikován jako hořlavá kapalina, kategorie 2 (Flam. Liq. 2), je ale podle třídy nebezpečnosti řazen do skupiny III. Jedná se o dva různé údaje. Třída nebezpečnosti / hořlavosti podle ČSN 65 0201 a klasifikace podle nařízení CLP – hořlavá kapalina kategorie 1,2,3 – podle klasifikačních postupů v daném nařízení. SW CASEC Vám zaručí přehledy jak podle tříd nebezpečnosti, bodu vzplanutí a bodu varu, tak podle klasifikací hořlavosti a jejich kategorií, případně dle H-vět, ale i podle dohody ADR či přiřazeného UN kódu, či ADR třídy.

Rozdělení hořlavých kapalin podle jednotlivých předpisů:

1. Norma ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Dle ČSN 65 0201 je hořlavá kapalina chemická látka a/nebo její směs v kapalném stavu, splňující určité podmínky (definovaný bod vzplanutí, při teplotách výskytu jsou kapalné a lze u nich stanovit bod hoření), které jsou za předvídatelných podmínek schopné hořet nebo vytvářet produkty schopné hoření. Pokud u hodnocené kapaliny nebyla prověřena možnost stanovení bodu hoření, považuje se za hořlavou kapalinu.

Třída nebezpečnosti / hořlavosti (podle požárního zařazení) se dělí na 5 skupin:

Třída nebezpečnosti Bod vzplanutí
I. ≤ 21°C
II. > 21°C ≤ 55 °C
III. > 55°C ≤ 100 °C
IV. > 100°C
NHK nízkovroucí hořlavá kapalina – hořlavá kapalina s bodem vzplanutí < 0°C a současně s bodem varu do 35°C za normálních podmínek.

Bod vzplanutí je uveden v bezpečnostním listu v odd. 9 Fyzikální a chemické vlastnosti.

2. Nařízení (ES) č. 1272/2008 CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Klasifikace hořlavosti podle Přílohy I nařízení CLP je rozdělena do 3 kategorií dle tohoto postupu:

Kategorie Bod vzplanutí a počáteční bod varu
Kategorie 1 bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu ≤ 35°C
Kategorie 2 bod vzplanutí < 23°C a počáteční bod varu > 35°C
Kategorie 3 bod vzplanutí ≥ 23°C a ≤ 60°C
plynové oleje, motorovou naftu a lehké topné oleje s bodem vzplanutí ≥ 55°C a ≤ 75°C považovat za látky kategorie 3

Kromě kategorie hořlavé kapaliny jsou důležité i další identifikátory jako jsou H věty, signální slovo a výstražný symbol.

Třída nebezpečnosti H-věta Signální slovo symbol
Hořlavé kapaliny, kat.1 H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry NEBEZPEČÍ
Hořlavé kapaliny, kat.2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry NEBEZPEČÍ
Hořlavé kapaliny, kat.3 H226 Hořlavá kapalina a páry VAROVÁNÍ

Třída a kategorie nebezpečnosti výrobku je uvedena v bezpečnostním listu v oddíle 2. Identifikace nebezpečnosti a pro jednotlivé složky směsi v oddíle 3 Složení / informace o složkách.

3. Dohoda ADR pro přepravu nebezpečných věcí po silnici

Kritéria pro zařazení dle ADR pro hořlavé kapaliny (nejsou zde uvedeny výjimky):

Obalová skupina Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) Teplota začátku varu
nestanoven ≤  35°C
II < 23 °C >  35°C
III ≥ 23 °C a ≤ 60 °C >  35°C

ADR třída:                           3

Např. UN kód:                     1993 – LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.

 

Informace k přepravě nebezpečných věcí jsou v bezpečnostním listu v odd. 14 Informace pro přepravu.

Skladování hořlavých kapalin ve skladech

Skladovací třída:               3 – Hořlavé kapaliny

Skladovací třída bývá uvedena v bezpečnostním listu v odd. 7 Zacházení a skladování.
Případně se můžete orientovat dle zařazení pro přepravu nebezpečných věcí po silnici (ADR)

 

Sklady hořlavých kapalin, musí vždy tvořit samostatný požární úsek.

V jednom požárním úseku hlavního skladu mohou být uloženy hořlavé kapaliny v množství nejvýše:

Sklad hořlavých kapalin Třída nebezpečnosti NHK (nízkovroucí hořlavé kapaliny)
I. II. III. a IV.
V přepravních obalech 50 m3 200 m3 2 000 m3 1 m3
V kontejnerech nebo mobilních nádržích 500 m3 2 000 m3 20 000 m3 1 m3
Ve skladovacích nádržích 5 000 m3 20 000 m3 neomezeno 50 m3
V jednom požárním úseku provozního skladu může být nejvýše 100 m3 hořlavých kapalin všech tříd nebezpečnosti, kromě NHK; v případě přepravních obalů a I. třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin je mezní množství jen 50 m3.

CASEC s.r.o. © 2023, zpracováno 02/11/2023


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ VI. – Eliminace expozice prachu oxidu křemičitého.

7.11.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Křemičitý prach vzniká při práci s materiály obsahujícími křemen, jako je beton, malta a pískovec. Na pracovišti tyto materiály vytvářejí prach při řezání, broušení, tryskání, štěpení, vrtání atd. Zdravotním rizikům vyplývajícím z respirabilního křemičitého prachu (RCS) lze téměř zcela předejít, pokud je expozice prachu odpovídajícím způsobem kontrolována.

Vdechováním RCS se mohou vyvinout plicní onemocnění, jako je silikóza, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a rakovina.

Plakát ke stažení ZDE

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

OOPP k ochraně dýchacích cest jsou poslední linií ochrany. I při použití mokrého způsobu je zapotřebí používat vhodný OOPP.

Používejte:

 • Opakovaně použitelné celoobličejové masky nebo polomasky s filtrem P3, nebo jednorázové respirátory třídy FFP3
 • Vždy zkontrolujte masku a ujistěte se, že je označena jako FFP3 nebo P3 a znakem CE. Masky by měly správně přiléhat. Pracovníci by měli být vyškoleni, jak je správně používat a kdy je měnit.

Snížení expozice prachu oxidu křemičitého

Pro snížení expozice křemičitému prachu používejte správné vybavení:

 • Používejte nástroje a zařízení se zabudovaným odsáváním k zachycení prachu při řezání, vrtání atd.
 • Tam, kde je to možné, používejte mokrý způsob (neelektrické nářadí), např. u pil na beton.
 • K vysávání prachu používejte mokré/suché vysavače s HEPA filtrem.

Mokré metody pro snižování emise prachu jsou založeny na stříkání vody na rotační řezný kotouč. Mokrá metoda na snížení prašnosti nesmí být použita u pil ovládaných elektricky.

Povinnost zaměstnavatele
Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik je zaměstnavatel povinen přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526