EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 26. 7. 2022

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC.  

Hlavní body z červnových jednání výborů RAC a SEAC.

20.6.2022, Zdroj: MPO ČR

Výbor RAC přijal stanoviska k harmonizované klasifikaci a označování glyfosátu a stříbra a k omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a při rybolovu. Výbor SEAC přijal stanovisko k omezení Dechlorane Plus (zveřejněno ECHA 15. 6. 2022).

Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanoviska k deseti návrhům harmonizované klasifikace a označení (CLH), včetně glyfosátu a stříbra. Uzavřel také své konečné stanovisko k návrhu ECHA na omezení olova ve střelivu pro lov, venkovní sportovní střelbu a v rybolovu. Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) k tomuto návrhu odsouhlasil návrh svého stanoviska, k němuž bude 29. června 2022 zahájena šedesátidenní konzultace.

Pokud jde o glyfosát, RAC souhlasil se zachováním jeho současné klasifikace jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Další podrobnosti jsou k dispozici ve zprávě. Pokud jde o omezení olova, RAC i SEAC návrh podporují, ale navrhují určité úpravy. Některé úvahy výboru SEAC vyžadují více informací, aby bylo možné učinit závěr o možných dopadech omezení.

Výbor SEAC přijal stanovisko k návrhu Norska na omezení Dechlorane Plus s tím, že omezení je vhodným celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik a navržená omezení by mohla být přiměřená z hlediska přínosů a nákladů pro společnost. Mezi různými možnostmi však existují rozdíly z hlediska mezní nákladové efektivnosti. Výbor RAC přijal své stanovisko k tomuto omezení v březnu 2022.

Výbor RAC uzavřel své stanovisko podporující návrh ECHA na omezení 2, 4-dinitrotoluenu (2,4-DNT) ve výrobcích (předmětech). Výbor SEAC rovněž podporuje omezení ve svém návrhu stanoviska. Návrh by účinně zakázal dodávky a používání této látky ve výrobcích dovážených na trh EU. 2,4-DNT může způsobovat rakovinu a od roku 2011 je zařazen na seznam látek podléhajících povolení. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC byla zahájena 15. června a potrvá do 15. srpna 2022.

Výbory RAC a SEAC také odsouhlasily deset stanovisek k žádostem o povolení a dvě stanoviska ke zprávám o přezkumu od společností, které chtějí obnovit svá povolení.

Stanoviska výborů RAC a SEAC budou v blízké době k dispozici na jejich internetových stránkách.

Další informace:

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526