INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Ekologie)

 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    27. 6. 2022
  Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu.   Dotaz: BAT – přezkum.   Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu. 22.6.2022, Zdroj: ČTK Evropský parlament dnes na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se jako na klíčové součástí plnění klimatických závazků nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    21. 6. 2022
  Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí. Firma doplatila na nedbalost při nakládání se stavebním odpadem. Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí. 13.6.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červnu 2022. NOVÉ NORMY ČSN ČSN EN 13624 (66 5212) Chemické ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    13. 6. 2022
  Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP) – aktualizace k 7.6.2022.   Základní informace o povinnostech vyplývajících z nařízení REACH – aktualizace k 7.6.2022.   Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP) – aktualizace k 7.6.2022. 7.6.2022, Zdroj: MPO ČR Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    7. 6. 2022
  Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce.   Dotaz: Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce. 26.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: CASEC s.r.o. (casec.cz) Dotaz: Ráda bych poprosila o vysvětlení pojmu „uvedení chemikálie na trh“. Pokud provádíme analýzy vzorků pro klienta mimo EU (ve vzorku stanovujeme obsah ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    31. 5. 2022
  Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – květen 2022. Vláda schválila upravený plán odpadového hospodářství, zahrnuje nové cíle. Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – květen 2022. 11.5.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v květnu 2022. NOVÉ ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    24. 5. 2022
  Dotaz: Nakládání s výkopovou zeminou.   Dotaz: Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.     Dotaz: Nakládání s výkopovou zeminou. 18.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Dotaz se týká nakládání s výkopovou zeminou pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena, tzn. mimo režim zákona o odpadech, tzn. zpětné použití zemin k terénním úpravám stavby vymezené stavebním ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    17. 5. 2022
  Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP. 10.5.2022, Zdroj: MPO ČR Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) – Úřední věstník 3. 5. 2022. Nařízení Komise v přenesené ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    10. 5. 2022
  Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou.  Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hraček.  Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou. 2.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Jaké má možnosti fyzická osoba při likvidaci stavebních/demoličních odpadů např. z rekonstrukce, kterou vykonává vlastními silami? Odpověď: Na fyzické osoby se vztahuje povinnost dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona ...
 • EKOLOGIE – Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.
    3. 5. 2022
  Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. 27.4.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526