INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Ekologie)

 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 18. 9. 2023
  Komise podniká další kroky k navýšení investic do udržitelné budoucnosti.*  Normy: ekologie a životní prostředí – září 2023.*  MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE.*  MŽP vydává první zásady regulace invazních nepůvodních druhů. Zaměřují se na bolševník velkolepý a pajasan žláznatý.*  Komise podniká další kroky k navýšení investic do udržitelné ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 11. 9. 2023
  Měsíční přehled legislativních změn: srpen 2023.*  Bezpečnější baterie – nový úkol pro agenturu ECHA.*  Rada přijala nové nařízení o bateriích a odpadních bateriích.*  Polsko opět zvýšilo svůj náskok v dekarbonizační legislativě. Nově přijalo revoluční úpravu energetického trhu, která umožní obchodování v dynamických cenách.*  Měsíční přehled legislativních změn: srpen 2023. 4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Sbírka zákonů: vyhlášeno Sbírka ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 4. 9. 2023
  Nová povinnost certifikace pro zpracovatele elektrozařízení od 1.7.2023. *  Správné zařazení odpadů a následné vysvětlení ORP. *  Nová vyhláška ke značkování a barvení minerálních olejů. *  Evropský týden mobility (16. – 22.9.) upozorní na úspory energií. *  Nová povinnost certifikace pro zpracovatele elektrozařízení od 1.7.2023. 28.8.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer Zahrnutím požadavku certifikace zpracovatelů ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 28. 8. 2023
  Změna nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách.   Změna v seznamu znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do IRZ.   MŽP se vzdalo půjčky 50 mld. od EK, podle ekologů promarňuje příležitost.   Změna nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách. 22.8.2023, Zdroj: MPO ČR Nařízením Komise v přenesené pravomoci ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 21. 8. 2023
  V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací.   Kyselina perfluorhexansulfonová (PFHxS) a její varianty mají být zakázané, vláda dnes přijala změnu mezinárodní úmluvy   Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červenec 2023.   Zvýšení hygienických limitů hluku nemusí ohrožovat zdraví obyvatel – reaguje na vývoj dopravy.   V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací. 30.6.2023, Zdroj: Ministerstvo ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 14. 8. 2023
  Normy: ekologie a životní prostředí – srpen 2023.   Jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb podle nového zákona.   EP schválil nová pravidla pro baterie, pomohou uživatelům i životnímu prostředí.   Normy: ekologie a životní prostředí – srpen 2023. 8.8.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi VYDANÉ ČSN ZMĚNY ČSN EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN OPRAVY ČSN Nové a aktualizované normy související ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 7. 8. 2023
  Evidence toxických látek.   Nařízení Komise (EU) 2023/1464 ke změně přílohy XVII nařízení REACH.   Net Zero Guidelines.   Dotaz: Evidence toxických látek. 22.6.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Dle zákona o ochraně veřejného zdraví musí právnická osoba vést evidenci (příjem, výdej, stav zásob) chemických látek s akutní toxicitou kategorie 1 a 2. Jak je to s ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 31. 7. 2023
  Normy: ekologie a životní prostředí – červenec 2023.   Vyrábět na poli elektřinu, nebo pěstovat zemědělské plodiny?   Zájem o udržitelnost otevírá příležitosti firmám ve stavebnictví.   Normy: ekologie a životní prostředí – červenec 2023. 11.7.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz) Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele. 24. 7. 2023
  Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2023.   Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení.   Další miliardy korun pomohou obcím s čištěním odpadních vod a vodárenskými systémy i ochranou proti povodním.   Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2023. 19.7.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer CLP Nařízení REACH Biocidy Ostatní REACH – novela nařízení ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526