EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 8. 2022

Prevence závažných havárií a Li-ion baterie.  

Dotaz: Prevence závažných havárií a Li-ion baterie.

14.6.2022, Ing. Tadeáš Narovec, DiS., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám prosím dotaz ohledně zákona o prevenci závažných havárií – jak dle Vašeho názoru hodnotit sklad lithium-iontových baterií? Jedná se o poměrně velký sklad s kapacitou až cca 10 000 kusů baterií do elektromobilů. Určitě riziko se mi tedy zdá že tam je, nicméně dle přílohy č.1 zákona č. 224/2015 Sb. nevím k jaké kategorii nebezpečných látek dle Tabulky I nebo II bych měl Li-ion baterie přiřadit…

Odpověď:

Dle mého názoru se zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárii na skladování Li-ion baterií nevztahuje. Důvodem je, že zmíněný zákon řeší nebezpečné látky, které jsou vymezené dle paragrafu 2 písmene e) na nebezpečné chemické látky a směsi dle REACH. Z toho plyne, že Li-ion články a baterie jako předměty nejsou vůbec relevantních k tomuto zákonu resp. směrnici EU 2012/18 ze které vychází. Proto ani v přílohách nelze najít nebezpečí a riziko přiřaditelné k těmto bateriím.

Riziko bude nutné posuzovat z jiných pohledů, zejména ze strany hasičů.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526