EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 4. 2022

Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024. 

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2022. 

Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024.

6.4.2022, Zdroj: ČTK

Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září 2024. Vláda to dnes schválila na návrh ministerstva životního prostředí, oznámila na twitteru ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Posun zákazu provozu kotlů první a druhé emisní třídy je zakotven v novele zákona o ochraně ovzduší. Kabinet chce podle ministryně ulehčit domácnostem aktuálně zatíženým inflací, růstem cen energií a úvahami o odklonu od plynu. Bude se to podle ní týkat minimálně 150.000 domácností. K odkladu do roku 2024 vyzval počátkem března také bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Resort životního prostředí nedávno omezil v kotlíkových dotacích na výměnu starých kotlů na pevná paliva i v programu Nová zelená úsporám podporu pro plynové kotle. Zároveň zvýšil dotaci na tepelná čerpadla. Úpravy mají omezit závislost ČR na zemním plynu z Ruska, jehož armáda před měsícem napadla Ukrajinu.

Příspěvek na tepelné čerpadlo u kotlíkových dotací se zvýšil o 50.000 korun na 180 000 Kč. Podpora na plynové kondenzační kotle v kotlíkových dotacích i Nové zelené úsporám bude proplacena jen tehdy, pokud už je výměna hotová nebo je pořízení kotle závazně objednáno v době od počátku loňska do konce letošního dubna.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti jsou financovány z Operačního programu Životní prostředí (OP Životní prostředí), z programu Nová zelená úsporám se přispívá na výměnu kotle domácnostem s běžnými příjmy. Z kotlíkových dotací je nadále možné získat podporu na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.


Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2022.

5.4.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaný text nařízení REACH k 1.3.2022; souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení REACH; konsolidovaný text nařízení o biocidech k 1.3.2022; směrnice EP o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • Konsolidovaný text nařízení REACH k 1.3.2022. Během března bylo vydáno několik Povolení použití látek dle Přílohy XIV nařízení REACH., Jedná se o tyto látky a detail použití je níže v jednotlivých odkazech
  • 4-(1,1,3,3-Tetra methylbutyl)phenol, ethoxylated (4-tert-OPnEO) (EC -, CAS -)
   • 5 uses applied for by Octapharma AB and 4 other co-applicants
    (4 January 2033 and 4 January 2025);
   • 3 uses applied for by SEBIA (4 January 2033);
   • 1 use applied for by Sanquin Reagents B.V. (4 January 2028); and
   • 1 use applied for by Eli Lilly Kinsale Limited (4 January 2033).
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxilated (4-NPnEO)
   (EC -, CAS -)

   • 2 uses applied for by Chemetall GmbH (4 January 2025).
  • Pitch, coal tar, high temperature (EC 266-028-2, CAS 65996-93-2)
   • 1 use applied for by Rain Carbon bvba (4 October 2023);
   • 1 use applied for by Bilbaina de Alquitranes S.A (4 October 2032);
   • 1 use applied for by Koppers Denmark ApS (4 October 2032); and
   • 1 use applied for by Industrial Quimica del Nalon, S.A.
    (4 October 2032).
  • Anthracene oil (‘AO’) (EC 292-602-7, CAS 90640-80-5)
   • 1 use applied for by Rain Carbon bvba (4 October 2023);
   • 1 use applied for by Bilbaina de Alquitranes S.A (4 October 2032); and
   • 1 use applied for by Koppers Denmark ApS (4 October 2032).

The Commission has rejected two authorisation requests for uses of:

  • Pitch, coal tar, high temperature (EC 266-028-2, CAS 65996-93-2)
   • 1 use applied for by Deza a.s.; and
   • 1 use applied for by Bilbaina de Alquitranes S.A.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/04
  C_2022130CS.01000501.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/05
  C_2022130CS.01000701.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/06
  C_2022130CS.01000801.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/07
  C_2022130CS.01000901.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/08
  C_2022130CS.01001001.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006 , s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/09
  C_2022130CS.01001101.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/10
  C_2022130CS.01001201.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/11
  C_2022130CS.01001301.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/12
  C_2022130CS.01001401.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/13
  C_2022130CS.01001501.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 130/14
  C_2022130CS.01001601.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/03
  C_2022131CS.01000301.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/04
  C_2022131CS.01000401.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/05
  C_2022131CS.01000501.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/06
  C_2022131CS.01000601.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/07
  C_2022131CS.01000701.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/08
  C_2022131CS.01000801.xml (europa.eu)
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 131/09
  C_2022131CS.01000901.xml (europa.eu)
 • Nařízení Komise (EU) 2022/477 ze dne 24. března 2022, kterým se mění přílohy VI až X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)
  L_2022098CS.01003801.xml (europa.eu)

Upravují se požadavky na informace při registraci látek, především na studie toxicity. Použije se ode dne 14. října 2022.

 • Nařízení Komise (EU) 2021/2204 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) (Text s významem pro EHP)
  L_2021446CS.01003401.xml (europa.eu)

Mění Dodatky přílohy XVII, které se týkají CMR látek (28,29,30) – přibylo několik látek.

Biocidy

Ostatní

 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci.
  Změny limitů pro 8 hodinovou expozici benzenu, bisfenolu A, rtuti, oxidu uhelnatého a dalších látek. Změna BIOLOGICKÉ LIMITNÍ HODNOTY pro olovo v krvi.

Zpracovala 1.4.2022, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526