EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 11. 2022

MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií.

24.10.2022, Zdroj: MŽP, MPSV

struktura dokumentu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v úzké spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) si vzalo za své ochránit co největší počet domácností před vysokými cenami energií a zamezit jejich případnému pádu do hrozící energetické chudoby. Evropská rada se shodla na opatřeních ke snížení cen energií.

V rámci meziresortní spolupráce obě ministerstva připravila ucelený informační systém, který nabízí přehledné informace o možnostech úspor energie či finančních příspěvcích státu. Cílem společné kampaně je pomoci domácnostem efektivně redukovat náklady týkající se spotřeby energie bez toho, aby to výrazněji pocítily na svém komfortu. Úsporná opatření a investice do obnovitelných řešení současně pomáhají chránit životní prostředí a posilovat energetickou nezávislost Česka na fosilních zdrojích.

Situace na trhu s energiemi se rychle mění a vláda na ni musí pružně reagovat. „Uvědomujeme si, že situace týkající se cen energií je pro řadu našich občanů velmi nepřehledná a je třeba pracovat s občany přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí společnou kampaň s názvem ZkrotímeEnergie.cz. Širokou veřejnost provede úskalím současných vysokých cen energií tak, aby lidé mohli efektivně začít šetřit na jejich spotřebě, což okamžitě pocítí na nižších výdajích za elektřinu a teplo. Naším společným cílem je také usnadnit čerpání příspěvků na bydlení, které pomohou domácnostem překonat letošní strmý růst cen energie,” představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka dnes spuštěnou úvodní fázi kampaně ZkrotímeEnergie.cz.

Vláda podle něj na situaci a rychlé změny v energetice bezprostředně reaguje. Podařilo se jí naplnit zásobníky zemního plynu z více než 90 procent, zabezpečila přístup k zemnímu plynu díky podílu na nizozemském LNG terminálu, osvobodila domácnosti i podniky od plateb na podporované zdroje, rozšířila normativy dávek na bydlení, zavedla stropy cen na elektřinu i plyn a připravuje režim tzv. zranitelného zákazníka či legislativní řešení pro vznik energetických komunit. Všechny tyto kroky pomohou zajistit přijatelné ceny energií pro domácnosti a v případě potřeby i dostupnou adresnou pomoc.

“Šetření energií je nejdostupnějším krokem, které pomůže snížit výdaje za elektřinu a teplo. Současně nabízíme podporu projektů s dlouhodobým efektem. Od začátku krize cen energií raketově roste zájem domácností o podporu pro instalaci solárních elektráren a tepelných čerpadel z Nové zelené úsporám. V rámci společné kampaně chceme také upozornit na přínosy zateplení domů nebo výměny oken. Přínosy pocítí rodiny nejen v nižších účtech za energie, ale v lepším životním prostředí také jejich okolí,” doplňuje cíle kampaně Jan Dusík, náměstek ministryně životního prostředí pro řízení sekce ochrany klimatu. Jen za září 2022 přijala Nová zelená úsporám přes 8 tisíc žádostí, z nichž téměř 6 tisíc jsou projekty na financování domácích solárních elektráren. Právě fotovoltaika tvoří letos přes polovinu všech podaných žádostí, následují tepelná čerpadla, která tvoří pětinu žádostí. Na zateplení domů připadá na 5 % dosud podaných žádostí.

ZkrotímeEnergie.cz

V úvodní fázi pomoci se informační kampaň zaměří především na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, jež mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností. To se projeví rychlým snížením výdajů v řádu tisíců až desetitisíců korun ročně. Souběžně bude kampaň informovat o možnostech systému dávek a zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie. „Cílem této spolupráce je rychle spustit systém energetického poradenství pro domácnosti. K dispozici budou pracovníci krajských Úřadů práce, kteří domácnostem od listopadu poradí s okamžitými úsporami nebo je nasměrují na odborné poradenství ohledně zateplování budov a využití energie z obnovitelných zdrojů. Počet odborných poradců budeme průběžně zvyšovat ve spolupráci s programy Státního fondu životního prostředí ČR či systémem Energetických konzultačních a informačních středisek,“ uvedl Martin Sedlák, zmocněnec ministra práce a sociálních věcí pro řešení energetické chudoby, který kampaň ZkrotímeEnergie.CZ koordinuje. V rámci spolupráce se do projektu začínají zapojovat také sociální pracovníci, kteří už nyní ve své každodenní praxi se svými klienty řeší ceny energií a radí jim, jak rychle omezit výdaje za energie. „Také těmto lidem už nyní začínáme nabízet informační servis v podobě praktických informací, letáků a konkrétních řešení, které mohou dále zprostředkovávat svým klientům například z řad seniorů,“ doplnil Marian Jurečka.

„Na podporu projektu se spouští nový informační portál ZkrotímeEnergie.cz, který přehledně provede domácnosti nejdostupnějšími řešeními a nasměruje je také na programy pomoci – ať už na Novou zelenou úsporám, které financuje renovace budov, nebo na programy Ministerstva práce a sociálních věcí, které pomohou nejohroženějším domácnostem zvládnout růst cen za energie. Budou samozřejmě k dispozici také plakáty, roll upy a brožury. Od listopadu pak počítáme se zahájením on-line workshopů,“ doplnil Martin Sedlák.

Kampaň zamíří také přímo mezi domácnosti do regionů. Pilotní lokalitou pro spuštění energetického poradenství se stane Opavsko. Státní fond životní prostředí ČR ve spolupráci s MAS Opavsko zde spustí komplexní informační servis o možnostech okamžitých úspor energie i nastartování přemýšlení nad dlouhodobými projekty pro výrobu domácí zelené energie.

“Společným cílem je 100% pokrytí ohrožených domácností informační podporou okamžitých opatření a nabídkou pomoci při realizaci investičních podpor. S identifikací domácností nejvíce ohrožených energetickou chudobou pomůže Místní akční skupina Opavsko (MAS) ve spolupráci s obcemi, úřady práce, sociálními službami (Charita Opava a Odry),” představuje pilotní projekt energetického poradenství Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. “Ve spolupráci s místními energetickými poradci se zaměříme také na odstranění „bariér“ ve využívání dotačních prostředků v programu Nová zelená úsporám. Jde zejména o pomoc v orientaci v možných podporovaných oblastech, asistenci při elektronickém podání žádosti nebo o dohled nad realizací projektů,” dodává Petr Valdman.

„Víme, že Česko má dostupná řešení, která pomohou snížit náklady na energie během nejbližších let. Musíme jen správně nakombinovat zelenou energii a snížit spotřebu energií tak, aby se současně zachoval životní komfort. Tím následně snížíme i výdaje za elektřinu nebo teplo. Čím více lidí se do úspor energie a využití obnovitelných zdrojů zapojí, tím rychleji ceny energií klesnou, předem děkujeme za to, že pomáháte,“ uzavírá Marian Jurečka.

Evropská rada se shodla na opatřeních ke snížení cen energií

Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve dnech 20. a 21. října zúčastnil v Bruselu zasedání Evropské rady, které tematicky navázalo na úspěšné neformální jednání v Praze před dvěma týdny. Lídři unijních států se shodli na opatřeních, která povedou ke snížení cen energií, další podpoře Ukrajiny a jednali o budoucnosti vztahů s Čínou.

Prezidenti a premiéři EU se v oblasti energetiky dohodli zejména na dobrovolných společných nákupech plynu, nástroji na zavedení dočasného limitu na cenu plynu či změně fungování trhu s plynem, aby lépe zohledňoval současné možnosti dodávek LNG. „Nebylo jednoduché dosáhnout dobrého kompromisu. Nakonec se to podařilo a z hlediska českého předsednictví to považuji za úspěch. Podařilo se prosadit klíčové nástroje, o které jsme stáli, ať už jde o zastropování cen, reakce na prudké výkyvy cen, společné nákupy plynu a další opatření, která jsou důležitá pro to, abychom dokázali zkrotit ceny energií v Evropě. Já jsem s tím výsledkem velmi spokojen,“ uvedl premiér Fiala.

V následujících týdnech budou na návrzích předložených Evropskou komisí intenzivně pracovat ministři pro energetiku. Ti se poprvé sejdou příští týden v úterý. Cílem je dosáhnout dohody v listopadu. Více v závěrech jednání Evropské rady.

„Dále jsme také dali úkol Evropské komisi pracovat na návrhu na zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny. Komise předloží detailní analýzu dopadů. To by nám mělo umožnit posunout se k realizaci tohoto opatření, které může také bezprostředně přispět ke snížení ceny elektřiny,“ dodal premiér.

Lídři také potvrdili odhodlání pokračovat v podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Prostřednictvím videokonference k nim promluvil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj z Kyjeva, na který stále dopadají ruské střely. „České předsednictví bude aktivně posouvat debatu o nastavení dlouhodobé a předvídatelné podpory pro Ukrajinu, abychom garantovali základní funkce ukrajinského státu během války,“ dodal premiér. Dalším tématem jednání byla budoucnost vztahů s Čínou.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526