EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 5. 12. 2022

Certifikace udržitelnosti biomasy při provozu vlastní bioplynové stanice.

Z nového OPŽP jsme vyhlásili již 25 výzev, nejnovější míří na péči o přírodu a krajinu.

Dotaz: Certifikace udržitelnosti biomasy při provozu vlastní bioplynové stanice.

25.10.2022, Ing. et Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je třeba nějak řešit certifikaci udržitelnosti biomasy (dle zákona č. 165/2012 Sb., vyhlášky č. 110/2022 Sb.) při provozu vlastní bioplynové stanice? Bioplynová stanice je součástí vlastní ČOV na předčištění odpadních vod z potravinářské výroby, tzn. všechny vstupy jsou vlastní (nedochází ke zpracování biomasy od jiných subjektů), a všechen vyrobený bioplyn je využit k výrobě vlastní energie. Je třeba mít případně čestné prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti, nebo není třeba v takovém případě vůbec řešit?

Odpověď:

Z dotazu vyplývá, že se jedná o zpracování biomasy z vlastní potravinářské výroby; provoz, který není „součástí“ řetězce, tudíž nenakupuje a neprodává biomasu. Podle mého názoru odpověď zní ne, za takto stanovených podmínek není certifikace zapotřebí.

Podle § 27a odst. 2 písm. b zákona č. 165/2012 Sb. ve znění novely zákona č. 382/2021 Sb. je nutné doložit čestné prohlášení, ale zaměřené pouze na kritéria úspor emisí skleníkových plynů.


SFŽP: Z nového OPŽP jsme vyhlásili již 25 výzev, nejnovější míří na péči o přírodu a krajinu.

1.11.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Pět nově vypsaných výzev z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přináší ochraně přírody téměř dvě miliardy korun. Finance poputují na projekty vracející vodu do krajiny, podporu biodiverzity nebo péči o chráněná území.

„Posilování ochrany přírody a její biologické rozmanitosti je jedním z šesti cílů nového OPŽP. Aktuálně otevřené výzvy míří na návrat vody do krajiny, což je má priorita. Tato klíčová adaptační opatření pomohou například s realizací projektů výstavby a rekonstrukce malých vodních nádrží či s revitalizací rašelinišť, tůní a dalších významných přírodních stanovišť. Stejně důležitá je pomoc mířící ohroženým druhům a také oblast budování návštěvnické infrastruktury v chráněných územích,“ uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Mezi podporovanými aktivitami je i monitoring ochrany přírody a oblast tvorby koncepčních dokumentů pro chráněná území a zpracování odborných studií pro potřeby ochrany přírody. O podporu se mohou rovněž ucházet projekty, které přispívají ke zprůchodnění migračních překážek pro suchozemské i vodní živočichy nebo naopak omezují šíření invazních druhů.

„Od spuštění Operačního programu Životní prostředí letos v srpnu jsme již stihli vyhlásit celkem 25 výzev včetně těchto pěti aktuálních. Do konce roku plánujeme otevřít další výzvy. Největší z nich se zaměří na odpadové hospodářství a úspěšní žadatelé si jejím prostřednictvím budou moci rozdělit půl miliardy korun, např. na projekty modernizace stávajících sběrných dvorů či projekty vzniku tzv. RE-USE center,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Dokumenty k novým výzvám:

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526