EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 23. 1. 2023

Ministerstvo životního prostředí přispěje půlmiliardovou dotací obcím na předcházení vzniku odpadu.  

Inovace v obalovém průmyslu.  

Soustřeďování nebezpečných odpadů.  

Do tvorby komunitní energetiky patří i podnikatelská sféra.  

Ministerstvo životního prostředí přispěje půlmiliardovou dotací obcím na předcházení vzniku odpadu.

14.12.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Díky nové dotaci Ministerstva životního prostředí mohou obce ušetřit finanční prostředky a zároveň prospět životnímu prostředí. Pro žadatele je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) připraveno pět set milionů korun z evropských fondů na projekty předcházení vzniku komunálních odpadů. Výzva podpoří pořízení domácích kompostérů, opakovaně použitelného nádobí i projekty re-use center. Výzvu představuje ministerstvo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Příjem žádostí resort spustí ve středu 21. prosince 2022 a potrvá do konce příštího roku.

„Udržitelné nakládání s odpady patří mezi hlavní oblasti podpory z Operačního programu Životní prostředí. Ročně na hlavu každého z nás vychází v průměru 562 kg komunálního odpadu, což je obrovské číslo, které musíme snížit. Ministerstvo životního prostředí proto nyní posílá obcím další dotace například na budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů tzv. re-use center, která řeší opětovné použití věcí. Sem spadají například i stále více využívané nábytkové banky,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výzva má za cíl omezit také používání jednorázového nádobí a obalů a pomoci obcím, které chtějí pořídit pro své občany domácí kompostéry. Ty jsou určeny například pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou a jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce.

Míra dotační podpory například v případě domácích kompostérů činí 70 %. Pokud se ovšem obec rozhodne pro pořízení “zelených” kompostérů (tj. takových, které jsou z velké části vyrobeny z recyklátu), získává ještě 15% bonus formou vyššího dotačního procenta. „Vyšší poptávku po výrobcích z recyklovaných materiálů jednoznačně podporujeme. Proto tomuto trendu věnujeme patřičnou pozornost i v novém programovém období OPŽP,“ dodává Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Zajímavostí aktuálně připravených dotací je novinka, kterou OPŽP zavádí. „Jdeme veřejné správě příkladem a zvýhodňujeme žadatele, kteří využijí recyklované výrobky nebo výrobky s obsahem recyklátu, taková podpora je v době energetické krize naprosto nezbytná. Cirkulární ekonomika ve veřejném sektoru potřebuje správné impulzy pro její zaběhnutí do každodenní praxe,“ doplňuje ministr Jurečka.

Operační program Životní prostředí 2021-2027 běží od letošního srpna a za tu dobu v něm byly vyhlášeny již tři desítky konkrétních výzev – od podpory pro vodohospodářské projekty po rozvoj obnovitelných zdrojů na veřejných budovách. „S pestrou škálou výzev pro různé tematické oblasti počítáme i v novém roce. Zdůraznil bych například podporu komplexním projektům revitalizace budov v rámci veřejného sektoru s cílem snížit jejich energetickou náročnost a zlepšit kvalitu jejich vnitřního prostředí. Chybět nebudou ani výzvy zaměřené na realizaci přírodě blízkých opatření, která zadržují vodu v krajině i v sídlech a posilují tak jejich klimatickou odolnost,“ přiblížil Petr Valdman.


RAJA: Inovace v obalovém průmyslu.

12.12.2022, Zdroj: PR LOUNGE (www.prlounge.cz)

Obaly jsou stále nedílnou součástí snad v každém podnikání a požadavky na jejich kvalitu a zpracování stále rostou. Obal musí zajistit především ochranu při přepravě zboží, aby se produkt dostal nepoškozen do cíle. Ovšem i udržitelnost a optimalizace přepravy obalů jsou stále v kurzu. Pokud jde o inovace v oblasti balení, výrobci se stále více obracejí k udržitelným alternativám konvenčních možností přepravy. Ty jsou často lehčí, praktičtější na manipulaci a šetří náklady na dopravu. A jaké se očekávají trendy v roce 2023? Vybrali jsme pro vás pár tipů, které se nesou v udržitelném duchu.

Inovace v duchu ekologie

Obalové materiály, stejně jako vše kolem nás, podléhá nezastavitelnému vývoji a inovacím. Neustále se objevují nové materiály a typy obalů, které usnadňují manipulaci, snižují množství odpadů, a tím pádem i dopad na životní prostředí. „Nové produkty jsou reakcí na poptávku trhu, zejména ze strany společností zabývajících se elektronickým obchodováním, výrobců nebo logistického průmyslu, které se zavázaly k ekologicky udržitelnému provozu,“ říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA.

Najít ideální, efektivní a zároveň udržitelné řešení v procesu balení není úplně jednoduché. Naštěstí se na trhu objevuje stále nový sortiment, který myslí na životní prostředí.

Jde to i šetrněji

V současnosti má každá společnost spoustu možností, jak své zboží zabalit. Pokud se rozhodne jít udržitelnou cestou, pak může vybírat z několika novinek, které se letos na trhu objevily.  

  • Mobilní dávkovač mokré pásky

Mokré lepicí pásky jsou vyrobeny z papíru a jsou potaženy škrobovým lepidlem, které svůj účinek rozvine až za mokra. Balík je ovšem nutné dopravit ke stroji společně s jeho obsahem, kde dojde k nanesení lepidla na pásku. Manipulace s balíkem ale představuje zátěž jak časovou, tak fyzickou. Použití vlhké lepicí pásky přímo na místech, kde je potřeba, dala vzniknout mobilnímu dávkovači mokré pásky. Podobně jako zásobníky na běžné pásky se inovativní mobilní zásobníky lepicí pásky jednoduše použijí na požadovaném místě. „Mokrá lepicí páska je inovací sama o sobě: protože je na papírové bázi a lepidlo je 100% biologicky odbouratelné, lze ji bez výčitek svědomí recyklovat společně s kartonem,“ říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA.

  • Lisované dřevěné palety vyrobené z pojivového dřeva jako alternativa k INKA paletám

Palety jsou nedílnou součástí logistiky. Nejznámější je asi europaleta, ta je ale těžká, zabírá hodně místa a ne vždy se hodí na export. Ani opakovaně použitelný systém není vždy praktický, i když chrání životní prostředí.

Lisované dřevěné palety nabízejí inovativní alternativu. Podobně jako palety INKA jsou lehké, stohovatelné, certifikované PEFC a vhodné pro export dle ISPM15. I když váží jen polovinu toho, co běžné dřevěné palety, mají nosnost až 1 250 kg. Při přepravě tak ušetří cennou hmotnost, aniž byste obětovali přepravní objem. Navíc je lze stohovat do sebe a při přepravě a skladování tak vyžadují výrazně méně místa než klasické europalety nebo jednorázové palety.

„Verze prodávané společností RAJA jsou vyrobeny ze zpracovaného

recyklovaného dřeva a čerstvého zbytkového dřeva a také pilin z udržitelného lesního hospodářství. To znamená, že na rozdíl od běžných jednocestných palet a europalet není použita žádná surovina. Díky jejich nižší hmotnosti je k přepravě potřeba méně paliva, což dále šetří CO2,“ říká Gabriela Fabianová.

  • Lehké kartonové boxy pro mezinárodní přepravu těžkého zboží

Zboží zasílané do celého světa bez dřevěné bedny, a tedy bez standardu IPPC, nabízí společnostem ekologičtější cestu za použití lehkých přepravních boxů.

Boxy se dají snadno stohovat a šetří tím místo ve skladech. Montáž krabic z lepenky je mnohem jednodušší a může je sestavit jedna osoba jednoduchým spojením dohromady. Kartonová krabice je vyrobena z recyklovaného materiálu, a tedy ji lze oproti dřevěným přepravním bednám snáze recyklovat.

  • Díly z lisovaných vláken pro přepravu tekutin a složitých produktů

Vláknitý materiál ve formě lisovaných dílů je ideální jako ochrana obalů pro všechny produkty, které by se neměly během přepravy převrhnout.

Vlastnost vláknitého materiálu přizpůsobit se jakémukoli tvaru během výroby činí lisované vláknité díly stále oblíbenější, a to i pro složité tvary výrobků nebo sady výrobků. Jsou dobrou alternativou k plastovým formám a polystyrenu, jejichž výroba je nákladná a uvolňuje spoustu CO2. Navíc je lze stohovat, aby se ušetřilo místo, jsou ekonomické a odolné. Vysoká absorpce nárazů z něj dělá ideální obal pro křehké zboží. Nebezpečné zboží lze také bezpečně přepravovat s tvarovanými vláknitými díly jako stabilizací. Díly z lisovaných vláken mohou být celosvětově likvidovány se sběrovým papírem bez jakýchkoli zvláštních příplatků. Po odeslání mohou být lisované díly recyklovány spolu s vnějším kartonem a zůstávají tak jako surovina a součást tzv. cirkulární ekonomiky.

  • Pergamen místo plastových sáčků pro módní e-commerce

Další trend pro nadcházející rok je zaměřen především na módní průmysl, který tvoří velký podíl zásilkového prodeje po celém světě, a v důsledku toho bohužel produkuje velké množství odpadu. Namísto plastu je řešením použití udržitelného obalu na oblečení, vyrobeným z pergamenového papíru. Takový obal vypadá dobře nejen vizuálně, ale je příjemný i na dotek. Je také opakovaně použitelný, vhodný pro vracení zboží a je recyklovatelný. Pro společnosti zabývající se zásilkovým prodejem představuje tato možnost balení cestu šetrnou k životnímu prostředí.


Dotaz: Soustřeďování nebezpečných odpadů.

3.1.2023, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nutné mít NO (prázdné obaly od ChLaS) uzamčené v oploceném a střeženém areálu?

Odpověď:

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění, ukládá v rámci obecných povinností při nakládání s odpady každému dle § 13 odst. 1 písm. d) nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, do okamžiku, kdy jej sám zpracuje, pokud je provozovatelem zařízení, nebo do okamžiku předání podle písmene e).

Z dotazu vyplývá, že se jedná o nebezpečný odpad 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Prováděcí vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, určuje technické podmínky pro soustřeďování odpadů v § 5 odst. 1 písm. e). Je možná i varianta, že odpady nebudou soustřeďovány v soustřeďovacích prostředcích, ale mimo ně. Pro takový případ jsou podmínky stanoveny v § 5 odst. 3.

Z hlediska ochrany odpadů proti únikem odpadů a před nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením to znamená, že technické řešení plochy soustřeďování odpadů zajišťuje v nejvyšší míře splnění požadavků ochrany odpadů proti úniku odpadů a před jejich nežádoucím znehodnocením, zneužitím nebo odcizením.

Dotaz směřuje k technickému zajištění místa soustřeďování odpadů ve vztahu k bezpečnosti – tzn. zamezení zneužití nebo odcizení soustředěných odpadů. Odpady mohou být umístěny v uzamykatelné místnosti v objektu. Není-li tato možnost k dispozici, lze odpady umístit např. do uzamykatelného velkoobjemového uzavřeného kontejneru. Pokud je nutné odpady umístit na ploše, v areálu původce odpadů, pak nezbývá než zajistit tyto nebezpečné odpady oplocením s uzamykatelným vstupem. Oplocení musí představovat skutečnou překážku, zajišťující soustředěné odpady proti neoprávněnému nakládání, zejména odcizení či zneužití. Upozorňuji, že oplocení je řešením pouze ve vztahu k nebezpečí zneužití a odcizení. Zvolené řešení musí zajistit samozřejmě i splnění ostatních požadavků § 5 odstavce 1 písm. a) a b) a d) a f) vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.


Do tvorby komunitní energetiky patří i podnikatelská sféra.

12.12.2022, Zdroj: Asociace komunitní energetiky ČR (www.akecr.cz)

Firmy mohou na vybudování obnovitelného zdroje energie získat dotaci. Doporučuji podnikatelům, aby si podmínky dotace, o kterou chtějí požádat, detailně prostudovali. V opačném případě mohou být nemile překvapeni, že se v budoucnu nebudou moci stát součástí energetického společenství, tedy vzájemně s dalšími členy sdílet vyrobenou energii z obnovitelných zdrojů.

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit po celé České republice energetické komunity, jejichž členové mezi sebou budou moci navzájem sdílet energii, kterou si vyrobí. Rádi bychom mezi námi viděli každého, kdo má zájem vytvářet zelenou energii, a to jakýmkoliv způsobem, a sdílet ji mezi sebou v rámci institucí, ať už jde o spolky, družstva, či společnosti. Součástí těchto komunit mohou být obce, města, podnikatelé nebo majitelé rodinných domů.

Dovolte mi se tentokrát blíže zaměřit na podnikatele. Ti mohou pro výstavbu obnovitelného zdroje energie využít finanční podporu – dotaci. Aktuálně je vypsaných několik dotačních výzev. Firmám doporučuji, aby si podmínky jednotlivých výzev detailně prostudovaly. Například níže uvedené podmínky jim totiž znemožňují stát se v budoucnu součástí nějakého energetického společenství:

  • Žadatel/příjemce dotace nesmí poskytnout nepřímou výhodu (podporu) zákazníkům, konečným spotřebitelům a obchodníkům s elektřinou oceněním silové elektřiny z výrobny elektřiny cenou nižší, než je v daném místě a čase obvyklé.
  • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace, což znamená jedno odběrné nebo předávací místo.

Osobně nevidím důvod, proč by se podnikatel, který si za finanční prostředky Evropské unie pořídí obnovitelný zdroj energie, nemohl stát součástí energetického společenství. Jakožto člen takového společenství by měl jeden hlas a podílel by se tak demokraticky s ostatními členy na možnostech sdílení energie a nastavení výhodných podmínek pro efektivní využití OZE pro všechny členy komunity. Je třeba podotknout, že vstup do společenství je dobrovolný a prospěšný pro životní prostředí, společnost i energetiku a také vystoupit z něj lze zcela svobodně. Proč by měl být příjemce dotace takto znevýhodněn oproti například municipalitám? I podnikatelská sféra by měla mít možnost podílet se na komunitní energetice. Její zapojení výrazně urychlí postupný přechod na čistší zdroje energie a ještě více nás přiblíží ekologičtější budoucnosti.

Dávám na zvážení, zda by nestálo za snahu to v budoucnu změnit. Zkrátka se na danou věc podívat jinou optikou.

Patrícia Čekanová
prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526