EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 4. 2023

Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light budou lépe chráněni před nekalými praktikami firem i energošmejdů.  

MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech.  

Světový den vody: Urychleme změnu, dokud je čas.  

Žadatelé o dotaci z Nové zelené úsporám Light budou lépe chráněni před nekalými praktikami firem i energošmejdů.

20.3.2023, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

Identifikační průkazy energetických poradců poskytujících asistenci v Nové zelené úsporám Light (NZÚ Light) a informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. To jsou novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám Light. Informační příručky pomohou ochránit žadatele z nejzranitelnějších skupin obyvatel před zneužitím podvodných firem. Příručky jsou ode dneška dostupné na webu programu.

O dotaci si k dnešnímu dni požádalo 20 631 lidí

Žadatelé v programu Nová zelený úsporám Light přibývají v řádu stovek každým dnem. Profil oprávněných žadatelů, jednoduché vyřízení dotace a možnost využít asistenci proškolených odborníků z robustní celorepublikové poradenské sítě ale přitahují pozornost i různých spekulantů. Ti se snaží vydělat na neinformovanosti zájemců o dotace. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) proto podniklo několik zásadních kroků, které ochrání peněženky žadatelů před zbytečnými platbami navíc.

„Bohužel zaznamenáváme některé případy zneužití ze strany osob vydávajících se za poradce NZÚ Light, kteří vyžadují poplatek za podání žádosti, případně se snaží prodat žadatelům další služby, které vůbec nesouvisí s dotacemi na rychlé renovace,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že ve svém okolí například zaznamenal případ, kdy si dotyčná firma za zprostředkování dotace nárokovala po žadateli odměnu 5 % z dotace, navíc část této odměny požadovali zaplatit předem. „Abychom ochránili naše seniory a další oprávněné žadatele před těmito tzv. šmejdy, nově se budou naši poradci prokazovat průkazkami, které umožní zájemcům o dotace jednoduše ověřit, že mají oprávnění poskytovat poradenství k Nové zelené úsporám Light. Tato asistence je hrazená státem, konkrétně z prostředků Národního plánu obnovy, a pro žadatele tedy zcela zdarma. Pokud kdokoliv požaduje od žadatelů v NZÚ Light jakýkoliv poplatek, není to náš proškolený poradce,“ zdůrazňuje Petr Hladík.

Identifikační průkaz poradce bude obsahovat fotografii a identifikační údaje, podle kterých bude možné na webových stránkách www.novazelenausporam.cz programu ověřit, zda je jeho držitel skutečně oprávněný k poskytování poradenství v NZÚ Light. „Průkaz budeme vydávat každému poradci z řad MAS a EKIS/M-EKIS, který splní všechny povinné kroky registrace do naší databáze. Spolu s registrací bude každému poradci přidělen i unikátní identifikační kód. Podle něho si každý může jednoduše na webu ověřit, zda daný člověk skutečně patří do naší poradenské sítě. Pro okamžité ověření bude na kartě rovněž uvedena speciální telefonní linka,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že dohromady je do sítě zapojeno 307 poradců MAS a 52 konzultantů EKIS.

Poradci programu NZÚ Light poskytují komplexní pomoc s vyřízením dotace. Žadatelům potvrdí odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních, což jsou doklady potřebné k podání žádosti a doložení realizace. Zájemce, kteří si sami neporadí, provedou celým procesem od výběru vhodných opatření, přes podání žádosti až po doložení realizace. Poskytnou jim rovněž telefonické konzultace k podmínkám programu. Kontakty na ně jsou k dispozici na webových stránkách programu, kde si každý může vybrat poradce podle svého bydliště a rovnou si domluvit osobní schůzku.

Další novinkou v programu jsou informační příručky s praktickými radami k zateplení jednotlivých konstrukcí domu. Žadatel díky nim získá lepší orientaci, jaké přínosy zateplení dané konstrukce domu přinese a jak je správně realizovat. Na svém webu je zveřejňuje SFŽP ČR. Dotace z Nové zelené úsporám Light podporují rychle a snadno realizovatelná opatření na rodinných domech nízkopříjmových domácností jako je zateplení, výměna oken a vchodových dveří. Jde o jednoduché úpravy s významným přínosem pro úspornější provoz domácnosti, které je možné realizovat i svépomocí.

Víme, že se naši žadatelé aktivně zajímají o úpravy svých domovů, někteří dokonce zateplení realizují vlastními silami. Pro snadnější orientaci v nabídce materiálů, firem i pro kontrolu, zda realizovaná opatření vyhovují podmínkám dotace, jsme připravili informační příručky, ve kterých žadatelé, ale i poradci z řad MAS a EKIS najdou celou řadu praktických informací a doporučení k podporovaným opatřením,“ informuje Petr Valdman. Příručky podrobněji popisují, jak mají být podporovaná opatření realizována, aby splnila podmínky dotace. Mohou být vodítkem pro všechny, kteří renovují svépomocí, ale i pro poradce, kteří pomáhají zájemcům o dotace navrhnout potřebné úpravy domů. „Žadatelé si také díky příručce mohou ohlídat, zda stavební firma realizuje opatření správně. Například, zda používá správnou tloušťku izolace,“ doplnil ministr Hladík.

Nejžádanější jsou aktuálně dotace na výměnu starých netěsnících oken, o které si žádá přes 70 % domácností, měnit se tak bude přes 100 tisíc oken. Velký zájem je i o zateplení fasády, které je předmětem zhruba 20 % žádostí. „Z důvodu velikého zájmu jsme už museli alokaci dokonce jednou navyšovat na tři miliardy korun a chtěl bych opět zdůraznit, že jsme připraveni do programu další peníze přidat, aby mohl běžet dlouhodobě. Nikdo se tak nemusí bát, že by peníze došly. K dnešnímu dni registrujeme 20 631 žádostí za 2,3 miliardy korun,“ řekl Petr Hladík.

„Nová zelená úsporám Light je jednoznačný úspěch. Program si našel své adresáty, kteří přivítali příležitost snížit náklady na vytápění nejen v letošní sezoně. V drtivé většině případů si žádosti podávají zájemci pobírající starobní důchod. Jsme rádi, že díky rozsáhlému poradenství pro ně není podání žádosti složité, a do budoucna díky identifikačním průkazům nebude ani rizikové,“ konstatuje Petr Valdman.

První etapa Nové zelené úsporám Light potvrdila správné zaměření programu a Ministerstvo životního prostředí počítá s jeho dalším rozšířením. „V současné době vyhodnocujeme pilotní fázi programu a do budoucna počítáme i s rozšířením nabídky možných opatření. Není důvod, aby domácnosti s nízkými příjmy neměly přístup například k vlastní fotovoltaice určené třeba na ohřev vody,“ uzavírá ministr Petr Hladík s tím, že novinky představí na jaře tohoto roku.

Dotační program Nová zelená úsporám Light byl spuštěn 9. ledna 2023. Díky němu mohou senioři, lidé pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. Na realizaci mají domácnosti jeden rok a žádat lze i zpětně na opatření provedená po 12. září 2022. Na rozdíl od klasické Nové zelené úsporám nemusí mít žadatelé peníze dopředu našetřené, protože dotaci až 150 tisíc korun dostanou zálohově ještě před tím, než se do stavebních prací pustí. Výše dotace může být až 100 %. Program je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030.

Příručky opatření NZÚ light >


MŽP navyšuje alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech.

26.1.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků, kterými program disponuje a Státní fond životního prostředí ČR už proplácí první schválené žádosti.

Ministr životního prostředí proto oznámil zdvojnásobení alokace programu Nová zelená úsporám Light na 3 miliardy korun. Díky němu mohou senioři, samoživitelé nebo lidé s hendikepem rychle a bez finančních bariér provést jednoduchá opatření s velkým efektem trvalých úspor energií. 

Program NZÚ Light jako součást vládní pomoci oslovil hned na svém startu domácnosti nejvíce ohrožené nárůstem cen energií. Státní fond životního prostředí ČR od prvních minut po otevření příjmu žádostí registruje obrovský zájem o dotace na rychlé a snadné renovace trvale obývaných rodinných domů a rekreačních objektů.

„Zájem o NZÚ Light ukazuje, že program podpory rychlého zateplení byl nastaven správně a oslovuje přesně ty domácnosti, pro které je určen. Počet žadatelů je tak velký, že v prvních dvou týdnech byla vyčerpána už miliarda z alokovaných prostředků,“ informuje ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a dodává: „Vnímáme narůstající zájem o podporu opatření, dlouhodobě snižujících spotřebu energií, a proto navyšujeme alokaci na 3 miliardy korun. Naším cílem je, aby se dotační program pro nízkopříjmové skupiny obyvatel stal stálou součástí nabídky Státního fondu životního prostředí ČR a jeho financování bylo kontinuálně doplňováno. Chceme, aby každý oprávněný zájemce, který bude chtít zateplit své obydlí, měl možnost dotaci získat.“

Nová zelená úsporám Light podporuje rychlé renovace domů s cílem snížit náklady na vytápění i těm, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky. Úsporná opatření je možné realizovat i svépomocí a k žádosti není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci. Dotace je vyplácena zálohově a může pokrýt až 100 % vynaložených nákladů.

„Naší prioritou je, aby stát chytře investoval do dlouhodobých opatření, která trvale sníží energetickou náročnost rodinných domů a tím i celkové náklady domácností na energie. Jen za prosinec 2022 jsme přiznali a vyplatili příspěvky na bydlení v celkové výši přesahující jednu miliardu korun. Od Nové zelené úsporám Light si proto slibujeme, že se po realizaci opatření ze strany žadatelů posléze výrazně sníží náklady státu na příspěvek na bydlení, které vloni činily celkem 8,56 miliardy,“ doplňuje Marian Jurečka.

„Mám velkou radost, že se nám podařilo připravit opravdu jednoduchý a na administraci nenáročný program pro ty nejohroženější. Už v dnešních dnech, po pouhých dvou týdnech od spuštění příjmu žádostí, mají první žadatelé na účtech peníze a mohou se pustit do úprav, které jim sníží výdaje na bydlení ještě v letošní topné sezóně,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Největší zájem je o podporu výměny oken, program podporuje i zateplení fasády, střechy, stropů a podlah. O dotaci nejčastěji žádají majitelé nemovitostí z řad seniorů. Průměrný věk žadatelů se pohybuje kolem 72 let, výjimkou nejsou ale ani starší ročníky, rekord zatím drží 96letá žadatelka.

„Aktuálně máme přijato přes osm tisíc žádostí a každý den chodí v průměru okolo 500 žádostí, to jsou skvělá čísla. Nová zelená úsporám Light podporuje zateplení rodinných domů a rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, ale často se na nás obracejí i vlastníci bytových jednotek v bytových domech s dotazy, zda mohou využít dotaci NZÚ Light. Pro tyto zájemce máme připravenou nabídku pro bytové domy ve standardní Nové zelené úsporám, kterou výhledově také rozšíříme o nabídku pro domácnosti s nižšími příjmy. Celkově projde program Nová zelená úsporám v první polovině letošního roku několika inovacemi, s cílem otevřít možnosti energetických úspor a instalací FVE maximu domácností,“ přibližuje další plány rezortu Petr Hladík, náměstek ministra životního prostředí (KDU-ČSL).

Pro usnadnění cesty k získání dotace byla vytvořena robustní poradenská síť zahrnující Místní akční skupiny, konzultační střediska EKIS, pracovníky úřadů práce i vybraných místních úřadů.

„Není třeba se obávat, že zájemci proces získání dotace nezvládnou. Proškolení poradci z MAS a EKIS jsou průvodci doslova každého žadatele o dotaci z NZÚ Light. Potvrzují odborný posudek a závěrečnou zprávu o realizovaných opatřeních. Jejich role je ale mnohem významnější. Těm, kteří si sami neporadí, pomohou projít celým procesem od výběru vhodných opatření přes podání žádosti až po doložení realizace. Jejich úlohou je též vytipovávat a aktivně oslovovat domácnosti, pro které by úsporná opatření byla vhodná. Nikdo se nemusí bát, že si poradenství a pomoc s vyřízením dotace nebude moct dovolit. Tato služba je pro zájemce a žadatele o dotace z NZÚ Light je zcela zdarma,“ doplňuje Petr Valdman.

K dnešnímu dni bylo podáno 8 306 žádostí s požadavkem na dotaci 951 milionů korun, první desítky milionů dnes odchází na účty domácností.

Program Nová zelená úsporám Light je financován z programu HOUSEnerg Modernizačního fondu, který čerpá prostředky zejména z monetizace 2 % celkového počtu emisních povolenek v systému EU ETS na období 2021–2030. První výzva byla vyhlášena 14. listopadu 2022. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna 2023.


Světový den vody: Urychleme změnu, dokud je čas.

22.3.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, směřuje zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy urychlení změny k lepšímu je životné důležité. Týká se ale i zemí žijících ve vodním blahobytu, jako je Česká republika, protože takový stav nemusí trvat navždy.

„Stávající zdroje vody jsou u nás zatím ve většině regionů dostačující, ale scénáře vývoje změny klimatu jasně říkají, že se tato situace bude dramaticky měnit, zejména v oblastech s častým výskytem sucha. Některé regiony jsou velmi zranitelné již nyní, což se bude bohužel dále zhoršovat. I proto máme vládou schválenou Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky, která kromě jiného navrhuje komplex opatření, jimiž můžeme nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit nebo dokonce eliminovat. V lednu jsme ve vládě vyhodnotili naplňování úkolů této Koncepce po pěti letech a rozhodli se v jejích strategických cílech pokračovat. Na zavádění daných opatření spolupracujeme nejen se zemědělci a vodohospodáři, ale směřuje k tomu i dotační politika ministerstva zemědělství v oblasti vodního hospodářství, zejména pak v navyšování počtu domácností napojených na veřejné vodovody a kanalizace a zajištění kvalitních zdrojů vody v přírodním prostředí,“ říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Záměrem Koncepce je vytvořit jednotné komunikační platformy k suchu, k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě úpravami zemědělského hospodaření, což přispěje jak k omezení zemědělského sucha, tak k zachování dostatečných průtoků ve vodních tocích po delší dobu než dosud. Opatření obsahují i zásady zodpovědného hospodaření se srážkovými vodami a šetření vodou v různých technologiích.

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě prosazuje pro řešení aktuálních problémů spojených s probíhající globální změnou klimatu komplexní přístup. Využívá k tomu své strategické dokumenty, legislativní oporu, plánování v oblasti vod a finanční podporu přípravy a realizace opatření v krajině i na podporu vědy, výzkumu a inovací.

„Soustředíme se především na zadržení vody v české krajině a obnovu přirozeného vodního režimu. Miliardami z evropských i národních dotačních programů podporujeme a nadále budeme podporovat tisíce projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, směřujeme finance na péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků. Kromě toho se také staráme o dostupnost pitné vody, zkvalitnění zásobování obyvatel pitnou vodou, zlepšení jakosti povrchové i podzemní vody, posílení kapacity vodárenských systémů nebo zvýšení kapacit čistíren odpadních vod a zvýšení podílu obyvatel připojených na čištění odpadních vod. Jen ve stávajícím období Operačního programu Životní prostředí do roku 2027 na to máme dalších 70 miliard korun,“ říká náměstkyně ministra životního prostředí Eva Volfová.

Podle Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. (SVH ČR) a Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) zůstává nejvyšším veřejným zájmem na úseku vodního hospodářství zajistit dostatečné zdroje vody jak pro zásobování obyvatel pitnou vodou, tak i pro klíčové ekonomické sektory. „Plně sdílím stanovisko pana ministra Nekuly v tom, že v následujících letech můžeme očekávat prohlubování negativních projevů klimatické změny, a proto se musíme již nyní připravit a adaptovat na její dopady. Stále se nám ale nedaří překonat určitou bariéru v našem uvažování, kdy většina společnosti je sice zajedno v tom, že je třeba provádět opatření, abychom snížili negativní dopady sucha a nedostatku vody, vnímá to jako hrozbu, ale rozdělují nás možné přístupy k řešení této hrozby. Nejsme ochotni přistoupit na omezení, bez kterých se realizace potřebných opatření prostě neobejde. A ta rozdílnost názorů je dána právě vodním blahobytem, ve které naše společnost žije. Strach o životní prostředí nás logicky spojuje, ale možná řešení „klimatické krize“ nás, jak je vidět, rozdělují. Proto na nás všechny apeluji, mysleme, spolupracujme a snažme se posuzovat problémy v širších souvislostech. Vodní blahobyt nebude trvat věčně a určitě chceme, aby i naše děti byly součástí té krásné přírody, pro kterou jsme, zcela správně, schopni udělat nyní téměř cokoli. Je ale naší povinností zajistit, aby i příští generace měly dostatek zdrojů kvalitní pitné vody, aby měly dostatek zdrojů vody pro energetiku, průmysl, závlahy i přírodu,“ doplňuje Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR, a dodává: „Bez vody to nepůjde, proto urychleme změny, dokud je čas.“

„Urychlení změny má smysl jen v tom případě, že známe cílový stav a cestu, která k jeho dosažení bezpečně vede. Při rozhodování o zajištění nejzákladnější lidské potřeby, vody, dodržení tohoto pravidla platí násobně. Vodohospodáři jsou si velmi dobře vědomi, že plánování, investice, ale také pravidelná údržba při správě vodohospodářské infrastruktury se musí dělat s nejvyšší opatrností a rozvahou, protože se tak děje s ohledem na životnost infrastruktury na mnoho desítek let dopředu. V tomto směru může mít špatné rozhodnutí nedozírné následky. Proto vodohospodáři sdružení v SOVAK ČR, SVH ČR a CzWA již v roce 2021 přijali Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030, který přesně definuje potřeby oboru na příštích 10 let. Obsahovou kvalitu a nadčasovou prozíravost tohoto dokumentu prověřila nejen kovidová pandemie, ale také události na Ukrajině. Jsme velmi rádi, že spolu s ministerstvem zemědělství můžeme pracovat na naplňování cílů v tomto dokumentu obsažených. Za všechny si dovolím jako příklad uvést financování propojování vodárenských soustav, které je nejefektivnějším způsobem zajištění adaptačních opatření na klimatický vývoj, ale také na řadu dalších mimořádných situací, “ říká ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Vilém Žák.

Světový den vody se koná každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena v roce 1993, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů 22. březen vyhlášen Světovým dnem vody. V ČR organizuje oslavy Světového dne vody SVH ČR ve spolupráci s dalšími partnery, z nich nejvýznamnější je SOVAK ČR sdružující vodohospodářské společnosti, které zajišťují dodávky pitné vody a její čištění pro občany ČR.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526