EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 17. 5. 2022

Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP.

10.5.2022, Zdroj: MPO ČR

Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) – Úřední věstník 3. 5. 2022.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, vstoupí v platnost koncem května 2022.

Nové nařízení mění přílohu VI nařízení CLP, tj. seznam harmonizovaných klasifikací, do kterého se vkládá 39 nových položek (např. bromid amonný, propylbenzen, benzofenon a bisfenol S). Dále bylo aktualizováno 17 položek (např. trichlorsilan, oxid vanadičný a bisfenol A) a zrušena byla harmonizovaná klasifikace a označení jedné látky.

Dodržování nových harmonizovaných klasifikací bude pro látky a směsi požadováno od 23. listopadu 2023lze jej však použít i před tímto termínem.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 [EN]

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526