EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 5. 2023

Státy EU definitivně schválily reformu trhu s emisními povolenkami.  

Nelakovat věci nazeleno, nelhat. Za „ekologické“ se budou moci označovat jen ověřené produkty a služby.  

Státy EU definitivně schválily reformu trhu s emisními povolenkami.

25.4.2023, Zdroj: ČTK

Země Evropské unie dnes definitivně schválily další část balíku klimatických norem, s jejichž pomocí chtějí do konce desetiletí významně omezit emise skleníkových plynů. Unijní ministři formálně potvrdili reformu trhu s emisními povolenkami, která počítá se zpoplatněním emisí z vytápění budov a silniční dopravy od roku 2027 a koncem bezplatných povolenek v roce 2034.

EU rovněž zavede takzvané uhlíkové clo a vytvoří sociální klimatický fond, který má mimo jiné pomoci zmírnit dopady očekávaného zdražení tepla pro domácnosti. Nová podoba trhu s emisními povolenkami počítá také s postupným zahrnutím lodní dopravy do placeného systému a zpoplatnění emisí z letecké dopravy. Evropský parlament již normy schválil minulý týden, mohou tedy vstoupit v platnost.

Sada klimatických norem označovaná jako Fit for 55 má přiblížit EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o alespoň 55 procent oproti roku 1990. Všechny změny pravidel podpořila jasná většina členských zemí, pouze Polsko bylo podle webových stránek Rady EU u většiny schvalovaných norem proti nebo se zdrželo hlasování. Polský zástupce na jednání prohlásil, že celý balík „zavádí nerealistické cíle a ambice a významně zasahuje do energetického mixu členských států“. Česko, které za svého předsednictví loni v prosinci dohodlo za členské státy podobu norem s europoslanci, souhlasilo se všemi dnešními návrhy.

Emisní trh, jehož prostřednictvím si znečišťovatelé kupují právo vypouštět do vzduchu určité množství zplodin, pokrývá v současnosti dvě pětiny veškerých emisí oxidu uhličitého vyprodukovaných v unijních zemích. Od jeho zavedení v roce 2005 se dosud povedlo snížit objem zplodin o 41 procent. Cílem dnes schválené reformy je, aby to do konce desetiletí bylo 63 procent proti zmíněnému roku.

K tomu má pomoci mimo jiné postupné omezování celkového počtu prodaných povolenek, kterých bude v souladu s novými pravidly od příštího roku ubývat více než čtyři procenta za rok. Do roku 2034 má postupně končit vydávání bezplatných povolenek, z nichž v současnosti těží některá průmyslová odvětví. Letecká doprava o ně přijde již v roce 2026. Aby nebyli evropští výrobci cementu, železa, oceli, hnojiv a dalších produktů znevýhodněni oproti mimoevropské konkurenci, začne EU postupně od roku 2026 zavádět takzvané uhlíkové clo. To budou muset platit v závislosti na ceně emisí dovozci těchto produktů ze zemí mimo unii.

Zavedení emisních povolenek na pohonné hmoty bude podle generálního tajemníka sdružení silničních dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře pro dopravce znamenat zdražení nafty o tři až šest korun na litr v závislosti na tom, jak se budou stanovovat ceny povolenek. To budou muset zaplatit objednatelé dopravy a nakonec spotřebitelé.

„Přispěje to k většímu přerozdělování velkých objemů peněz a my můžeme jen doufat, že s nimi bude naloženo rozumně. Chtěli bychom, aby se vybrané prostředky za povolenky vracely do sektoru silniční dopravy. Mohou z nich být například podporovány nákupy vozidel na alternativní pohony. Ale spíše se obávám, že se peníze ztratí v masivním dotačním bludišti Evropské unie, která se zatím tváří, že její ekonomika a obyvatelé unesou jakékoliv zvyšování nákladů,“ řekl ČTK Hromíř.

Obavy ze zdražení tepla či dopravy má podle EU částečně rozptýlit vznik sociálního fondu, v němž bude k dispozici 86,7 miliardy eur (přes dva biliony korun).


Nelakovat věci nazeleno, nelhat. Za „ekologické“ se budou moci označovat jen ověřené produkty a služby.

20.4.2023, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Evropská komise pokračuje ve své snaze potírat greenwashing a zvýšit, resp. zaručit hodnověrnost „zelených tvrzení“ firem. Předložila proto k projednání návrh směrnice o environmentálních tvrzeních. Směrnice stanoví jasná pravidla pro jejich používání. Zajistí tak spotřebitelům přístup k důvěryhodným informacím o ekologických přednostech produktů. Návrh se nyní bude projednávat na úrovni Evropské rady a Evropského parlamentu. Po jeho schválení budou mít členské státy zhruba rok a půl na transpozici.

„Zelená tvrzení“ obchodníků jako například „triko vyrobené z recyklovaných plastových lahví“, „zásilka s kompenzovanou uhlíkovou stopou“, „obal vyrobený z 30 % recyklovaného plastu“ nebo „opalovací krém šetrný k oceánům“, budou muset být nezávisle ověřena a prokázána vědeckými důkazy. Pokud budou produkty nebo organizace srovnávány s jinými, srovnání musí být založena na prokazatelných informacích a datech. Návrh také upravuje používání ekoznaček. V současné době existuje nejméně 230 různých ekoznačení/certifikátů s velmi různou úrovní transparentnosti a kredibility. Nepřehledná situace vede ke zmatení a postupné ztrátě důvěry spotřebitelů. Návrh evropské směrnice proto nastavuje pravidla tak, aby dál bylo možné používat pouze stávající ekoznačky, které jsou nezávisle ověřované.

„Jako spotřebitelé se ztrácíme v záplavě zelených tvrzení a nemáme po ruce žádný detektor lži, kterým bychom ověřili, zda si zaslouží naši důvěru, nebo jsou jen prázdnými reklamními hesly. Vedle toho firmy, které skutečně investují do environmentálně šetrných řešení, se potýkají s nekalou konkurencí těch, kteří zvolí snadnou cestu greenwashingu. Snaha Evropské komise tuto nešťastnou situaci zpřehlednit, má smysl. V Česku jsou spolehlivým průvodcem po skutečně ekologických výrobcích a službách ekoznačky EU Ecolabel a Ekologicky šetrný výrobek, které jsou garantovány Ministerstvem životního prostředí. Ty splňují i podmínky nového návrhu Evropské komise,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„CENIA při certifikaci těmito ekoznačkami nezávisle ověřuje shodu s aktuálními a vědecky podloženými ekologickými kritérii. Produkty, které ekoznačku získají, tak získají ještě lepší podmínky na trhu a vyniknou mezi jinými, které byly na zeleno jen natřené,“ dodává Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Co to znamená v praxi? Návrh především přináší větší jistotu spotřebitelům, že pořízený produkt je skutečně ekologický. Naopak ti, kteří své firmy i produkty označovali za šetrné k přírodě jen v rámci líbivého marketingu bez prokázání tohoto tvrzení dle jasný pravidel, s tím budou muset skončit.

Návrh směrnice o zelených tvrzeních má zajistit, že

  • environmentální tvrzení budou spolehlivá, srovnatelná a ověřitelná napříč EU
  • spotřebitelé budou ochráněni před nekalými obchodními praktikami označovanými jako greenwashing;
  • spotřebitelé budou sdělovány pouze ověřené informace, podpoří se tím i oběhová ekonomika v rámci EU;
  • budou existovat rovné podmínky pro podniky, pokud jde o uvádění environmentálních tvrzení.

Nejjednodušším způsobem, jak také potvrzení získat, je požádat si o ekoznačky udělované CENIA. ekoznacka.cz

Plné znění návrhu směrnice (v anglickém jazyce): zde

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526