EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 7. 2023

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2023.  

Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení.  

Další miliardy korun pomohou obcím s čištěním odpadních vod a vodárenskými systémy i ochranou proti povodním.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2023.

19.7.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

REACH – novela nařízení REACH, která eliminuje rozdíly mezi harmonizovanou klasifikací látek CMR v nařízení CLP a v nařízení REACH; Biocidy – Prováděcí nařízení komise o udělení povolení jednotlivých biocidních přípravků.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

CLP

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/1434 ze dne 25. dubna 2023, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, pokud jde o doplnění poznámek do pododdílu 1.1.3 části 1 přílohy VI

Nařízení REACH

 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1132 ze dne 8. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, které podléhají omezením
  Toto nařízení eliminuje rozdíly mezi harmonizovanou klasifikací látek CMR kategorie 1A a 1B z přílohy VI nařízení CLP s definovanými CMR látkami zahrnutými do Záznamy 28, 29 a 30 v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (dodatek 1-6).
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/923 ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o olovo a jeho sloučeniny v PVC
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1464 ze dne 14. července 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o formaldehyd a uvolňovače formaldehydu

Biocidy

 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1073 ze dne 1. června 2023o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Spray On wipes“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1091 ze dne 5. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN alcogel“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1107 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1106 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Manorapid express GEL“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1105 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express WIPES“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1109 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Spray“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1108 ze dne 6. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „OP Plus“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1079 ze dne 2. června 2023, kterým se schvaluje (13Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1078 ze dne 2. června 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje ozon vyrobený z kyslíku jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 4, 5 a 11
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1097 ze dne 5. června 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 neschvaluje kyanamid jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 18
  Kyanamid (číslo ES: 206-992-3; číslo CAS: 420–04–2) se neschvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 18.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1088 ze dne 2. června 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení deltamethrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Datum skončení platnosti schválení deltamethrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v příloze I směrnice 98/8/ES se odkládá na 31. března 2026.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1087 ze dne 2. června 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení lambda-cyhalothrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Datum skončení platnosti schválení lambda-cyhalothrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v příloze I směrnice 98/8/ES se odkládá na 31. března 2026.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1086 ze dne 2. června 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení metofluthrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Datum skončení platnosti schválení metofluthrinu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/327 se odkládá na 31. října 2024.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1085 ze dne 2. června 2023, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • Datum skončení platnosti schválení látky Bacillus thuringiensis subsp. israelensis sérotyp H14, kmen AM65-52 pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v příloze I směrnice 98/8/ES se odkládá na 31. března 2026.
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1084 ze dne 1. června 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek udělení povolení biocidního přípravku A-Quasan v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Biocidní přípravek označený v registru biocidních přípravků číslem BC-FG047486-40 splňuje podmínku stanovenou v čl. 19 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012, pokud jde o dezinfekci povrchů v oblasti veterinární zdravotní péče, včetně operačních sálů.
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1120 ze dne 7. května 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „APESIN Handaktiv“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1133 ze dne 8. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Superficid express“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1144 ze dne 9. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Bacticid IPA-N“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1143 ze dne 9. června 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Chemisept IPA-N“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1155 ze dne 9. června 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Rapid Pro předložených Francií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/1157 ze dne 9. června 2023 o nevyřešených námitkách týkajících se podmínek povolení biocidního přípravku Virazan předložených Francií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1200 ze dne 21. června 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Airedale PAA product family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1311 ze dne 27. června 2023 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „CVAS Biocidal Product Family based on L (+) Lactic Acid“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Ostatní

Přidány dvě nové SVHC  látky na Kandidátský seznam

Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide 278-355-8 75980-60-8 Toxic for reproduction (Article 57c) Inks and toners, coating products, photo-chemicals, polymers, adhesives and sealants and fillers, putties, plasters, modelling clay.
Bis(4-chlorophenyl) sulphone 201-247-9 80-07-9 vPvB
(Article 57 e)
Manufacture of chemicals, plastic products and rubber products.

 


Dotaz: Kolektivní systém pro zpětný odběr elektrozařízení.

13.7.2023, Ing. Tomáš Lank, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se jako dovozce elektrozařízení s uzavřenou smlouvou s kolektivním systémem pro zpětný odběr ujistila, že za mě plní povinnost podle § 2 vyhlášky č. 16/2022 Sb. (konkrétně vedení informační kampaně v rámci osvětové činnosti) automaticky kolektivní systém, do kterého přispívám recyklačním poplatkem.

Odpověď:

Stát se členem kolektivního systému znamená, že máte s provozovatelem onoho kolektivního systému podepsanou smlouvu a v té smlouvě se zavazujete vzájemně k povinnostem a odpovědnostem vyplývajících ze smlouvy. Jinými slovy, jste-li členem kolektivního systému, pak ten kolektivní systém za vás plní povinnosti, které jsou napsané ve smlouvě. Běžně je nejjednodušší se ale dotázat na způsob a rozsah plnění přímo kolektivního systému, z mé zkušenosti jsou ti na druhé straně velice komunikativní. Je to v jejich zájmu, ostatně kolektivních systémů na elektroodpad je hned několik.

Více o zpětném odběru a jeho provozovatelích (včetně provozovatelů zpětného odběru solárních panelů) ZDE.


Další miliardy korun pomohou obcím s čištěním odpadních vod a vodárenskými systémy i ochranou proti povodním.

15.6.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Obcím a vodohospodářům z veřejného sektoru, kteří se chystají budovat či modernizovat zásobování pitnou vodou nebo čištění odpadních vod, pomohou hned čtyři nově vyhlášené dotační výzvy Operačního programu Životní prostředí. Na kanalizace, čistírny odpadních vod, vodovody a úpravny vody pošle Ministerstvo životního prostředí čtyři miliardy korun. Další čtvrt miliardou korun podpoří projekty monitorovacích a výstražných protipovodňových systémů.

„Prostředky z evropských, ale i národních zdrojů investujeme do vodohospodářské infrastruktury dlouhodobě. Obcím tak pomáháme realizovat náročné investice, do kterých by se jinak nepustily. Vždy byly mezi žadateli populární, a i nyní předpokládáme, že o ně bude velký zájem. V současném období Operačního programu Životní prostředí jsme už finančně pomohli 160 projektům, které řeší čištění odpadních vod. Ty si rozdělí 5,6 miliardy korun. U pitné vody jsme podpořili na sto projektů s dotací téměř tři miliardy korun. Celkem tedy odteklo do zmiňované infrastruktury přes 8,5 miliardy korun a nyní přidáváme další čtyři miliardy,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Čtyři nové výzvy financované z fondů Evropské unie se vyhlašují v předstihu, příjem žádostí se otevře postupně od konce srpna. Zájemci tak budou mít dostatek času na přípravu svých projektů.

Výzva číslo 42 nabídne dvě miliardy korun na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod, popřípadě decentralizovaných ČOV, jejich intenzifikaci a také na výstavbu či dostavbu kanalizace. Podpora se vztahuje ale i na další snižování vypouštěného znečištění, jako jsou např. retenční nádrže či rekonstrukce odlehčení na jednotné kanalizaci. Žádosti bude možné podávat od 30. srpna do 30. září 2023. Výzva je kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí.

Výzva číslo 43 se zaměřuje výhradně na stavbu čistíren odpadních vod a kanalizace za účelem nového napojení obyvatel na vyhovující čistírnu. Dotaci získají všichni žadatelé, kteří splní podmínky výzvy a získají daný bodový standard s ohledem na technickou kvalitu a ekologický přínos projektu. Připraveno je celkem 1,5 miliardy korun. Žádosti se budou přijímat od 6. září do 31. října 2023. Výzva však může být z důvodu převisu žádostí ukončena dříve, pokud předložené projekty překročí o 10 % vyhlášenou alokaci.

Další z nově vyhlašovaných výzev s číslem 44 je určena na zlepšení dodávek pitné vody, zejména na podporu výstavby vodovodních řadů a vodovodních přivaděčů. Zároveň podporuje úpravny vody a výstavbu či posílení stávajících vodních zdrojů. Na tyto projekty je v soutěžní výzvě určeno 500 milionů korun. Žádosti bude možné podávat od 30. srpna do 30. září 2023. Míra podpory na vodohospodářské projekty dosahuje až sedmdesáti procent.

Poslední nově vyhlášená výzva č. 48 se zaměřuje na preventivní opatření proti povodním a suchu. Jde zejména o vybudování a rozšíření monitorovacích, předpovědních a výstražných systémů. Podpoří i zpracování digitálních povodňových plánů pro území, která plány dosud nemají, analýzy odtokových poměrů a řada dalších aktivit. Jedná se rovněž o „tradiční“ výzvu, díky které pomůže obce lépe chránit před povodňovým nebezpečím. Na protipovodňové systémy je připraveno 250 milionů korun, žádosti je možné podávat od 28. června do 15. prosince 2023.

„Díky prostředkům z fondů Evropské unie budeme moci dostat k lidem kvalitní pitnou vodu, zdokonalit čištění odpadních vod, snížit ekologická rizika a přispět ke zlepšení čistoty povrchových i podzemních vod. A v neposlední řadě připojíme další a další domácnosti k centrální kanalizaci,“ uzavírá přínosy investic ministr Petr Hladík.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526