EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 8. 2023

Normy: ekologie a životní prostředí – srpen 2023.  

Jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb podle nového zákona.  

EP schválil nová pravidla pro baterie, pomohou uživatelům i životnímu prostředí.  

Normy: ekologie a životní prostředí – srpen 2023.

8.8.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v květnu 2023.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 14020
Environmentální sdělení a programy pro produkty – Zásady a obecné požadavky; (idt ISO 14020:2022); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517774

ČSN EN 12355 (51 3045)
Potravinářská strojní zařízení – Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan – Bezpečnostní a hygienické požadavky; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517772

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510)
Potravinářská strojní zařízení – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517765

ČSN EN 17615 (64 0007)
Plasty – Environmentální aspekty – Slovník; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517771

ČSN EN 1186-2 (64 7110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami – Plasty – Část 2: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v rostlinných olejích; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517500

ČSN EN 1186-3 (64 7110)
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami – Plasty – Část 3: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace v odpařitelných simulantech; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517501

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; (idt IEC 62990-1:2019); (idt IEC 62990-1:2019/COR1:2019); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517490

ČSN EN ISO 5370 (83 8236)
Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu jemných částic v peletách; (idt ISO 5370:2023); Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517508

ZMĚNY ČSN

ČSN IEC 721-2-6 (03 8900)
Klasifikace podmínek prostředí – Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě – Vibrace a otřesy při zemětřesení; Vydání: Prosinec 1993 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517756

ČSN EN 13732 (51 5510)
Potravinářské stroje – Chladicí tanky na mléko na farmách – Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu; Vydání: Březen 2014 Změna Z1; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517819

ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635)
Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů; Vydání: Srpen 2023 Změna A11; Vydání: Srpen 2023
kat. č. 517491

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12729 (75 5415)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem – Skupina B – Druh A; EN 12729:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517225

ČSN EN 13077 (75 5418)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) – Skupina A – Druh B; EN 13077:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517224

ČSN EN 12255-4 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 4: Primární čištění; EN 12255-4:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517226

ČSN EN 12255-11 (75 6403)
Čistírny odpadních vod – Část 11: Obecné návrhové údaje; EN 12255-11:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517223

ČSN EN ISO 7704 (75 7812)
Kvalita vod – Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami+); EN ISO 7704:2023; ISO 7704:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517227

ČSN EN ISO 11268-2 (83 6456)
Kvalita půdy – Účinky znečišťujících látek na žížaly – Část 2: Stanovení účinků na reprodukci Eisenia fetida/Eisenia andrei a dalších druhů žížal+); EN ISO 11268-2:2023; ISO 11268-2:2023; Platí od 2023-09-01
kat. č. 517218

OPRAVY ČSN

ČSN EN 14734 (49 0092)
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – Laboratorní metoda; Vyhlášena: Prosinec 2022
kat. č. 517169


Jednotné environmentální stanovisko při povolování staveb podle nového zákona.

9.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí má nový institut takzvaného Jednotného environmentálního stanoviska (JES).

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku.

Vydáno: 5. 6. 2023
Účinnost: 1. 1. 2024

Zákon má zrychlit a zefektivnit stavební řízení a zároveň plnohodnotně hájit veřejné zájmy v ochraně životního prostředí. Zákon přinese procesní sjednocení nyní rozdrobených správních úkonů do jednoho závazného stanoviska. Bude se podle ministra týkat i posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA).

Jednotné enviromentální stanovisko bude platit pět let a bude možné ho prodloužit. Na žádost stavebníka bude možné stanovisko i změnit. Pokud bude více zákonů vyžaduje shodné údaje, bude je žadatel vyplňovat jenom jednou.

V této souvislosti vyšel rovněž změnový zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku.

Vydáno: 5. 6. 2023
Účinnost: 1. 1. 2024 a 1. 1. 2025 (čl. II body 14, 19 a 21)


EP schválil nová pravidla pro baterie, pomohou uživatelům i životnímu prostředí.

14.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropský parlament (EP) schválil nová pravidla pro výrobu baterií a nakládání s bateriovým odpadem, která stanoví přísnější cíle pro sběr odpadu z baterií, ale také usnadní život majitelům mobilů či tabletů. Baterie totiž mají být podle nových pravidel opět snadno vyměnitelné, podobně jako to bylo v počátcích éry chytrých telefonů.

Nová pravidla o bateriích, která začnou platit po formálním potvrzení Radou EU, také zavádí jakýsi elektronický pas pro určité typy baterií, například pro lehké dopravní prostředky či pro baterie pro elektromobily. Na štítku s QR kódem bude, zřejmě od roku 2027, muset být mimo jiné informace o původu, výkonu, životnosti i chemickém složení baterie.

Výrobci budou muset uvádět podíl recyklovaných složek, který budou muset postupně navyšovat. Pravidla stanoví i přísnější cíle pro sběr odpadu z baterií.

„Potřebujeme se přenést dál od tradičního modelu ‚vyrob, spotřebuj, vyhoď k situaci, kdy zachování nebo recyklace výrobku bude mít vždy přednost. Naším cílem je tedy snížit dopad na životní prostředí,“ řekl k novým pravidlům europoslanec Mikuláš Peksa. Podle něj jde ale také o snížení závislosti na dovozu kritických surovin, které jsou k výrobě baterií potřeba.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526