EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 6. 2022

Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce.  

Dotaz: Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce.

26.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: CASEC s.r.o. (casec.cz)

Dotaz:

Ráda bych poprosila o vysvětlení pojmu „uvedení chemikálie na trh“. Pokud provádíme analýzy vzorků pro klienta mimo EU (ve vzorku stanovujeme obsah specifické chemikálie) a tento klient nám současně dodává standard (koncentrovanou chemikálii) – určený pouze pro provedení této analýzy. Je to uvedení na trh?

Podle mého názoru nikoliv – tj. klient není povinen dodat bezpečnostní list v českém jazyce. Pokud je tato úvaha správná, je dostačující, aby nám předal informace o bezpečném zacházení s látkou např. formou anglického BL?

Odpověď:

Dodávka chemické látky ze zemí mimo EU je v každém případě uvedením na trh

Vyplývá to z článku 3 nařízení REACH

Definice:

10) „dovozem“ fyzické uvedení na celní území Společenství

11) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která odpovídá za dovoz

12) „uvedením na trh“ dodání nebo zpřístupnění třetí osobě, za úplatu či zdarma. Za uvedení na trh se považuje rovněž dovoz

32) „dodavatelem“ látky nebo směsi  výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou v  směsi  anebo směs;

Při uvedení na trh, i když pouze pro laboratorní účely, musí dodavatel poskytnout bezpečnostní list podle článku 31 nařízení REACH. V tomto případě ho budou oprávněně vyžadovat celníci při přechodu hranic EU.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526