EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 1. 2024

Normy: ekologie a životní prostředí – prosinec 2023.* 

Označování plastových výrobků podle nařízení EU 2151/2020.* 

Jak komunikovat environmentální udržitelnost a vyhnout se nástrahám?* 

Jak motivovat recyklátory, když neznáme složení obsahu žlutých popelnic?* 

Normy: ekologie a životní prostředí – prosinec 2023.

13.12.2023, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v prosinci 2023.

VYDANÉ ČSN

Značka normy (číslo) Kat. č. Plný název normy (Hypertextový odkaz)
ČSN EN ISO 5667-1 (75 7051) 518299 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 1: Návod pro návrh programu vzorkování a pro způsoby odběru vzorků
ČSN EN ISO 7704 (75 7812) 518151 Kvalita vod – Požadavky na zkoušení výkonnosti membránových filtrů používaných pro přímé stanovení počtu mikroorganismů kultivačními metodami
ČSN EN ISO 4484-3 (80 0088) 518460 Textilie a textilní výrobky – Mikroplasty uvolňované z textilií – Část 3: Měření hmotnosti zachyceného materiálu uvolněného z textilních finálních výrobků při domácím praní
ČSN EN 14758-1 (64 6433) 518479 Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
ČSN EN 12255-10 (75 6403) 518281 Čistírny odpadních vod – Část 10: Zásady bezpečnosti
ČSN EN 303-5+A1 (07 5303) 518501 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
ČSN EN ISO 772 (25 9300) 518415 Hydrometrie – Slovník a značky
ČSN EN 17853 (46 7070) 518469 Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS
ČSN P CEN/TS 17697 (46 7071) 518471 Krmiva – Metody vzorkování a analýz – PFGE typizace laktobacilů, pediokoků, enterokoků a bacilů v krmivech
ČSN EN 16757 (72 3002) 518336 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

 

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Značka normy
(číslo)
Kat. č. Plný název normy (Hypertextový odkaz)
ČSN EN 17861 (91 7893) 518001 Pružné textilní, laminátové a modulární podlahové krytiny s mechanickým zámkovým systémem – Cirkulární ekonomika – Termíny a definice
ČSN EN 14770 (65 7091) 518031 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu – Dynamický smykový reometr (DSR)
ČSN EN 14769 (65 7092) 518029 Asfalty a asfaltová pojiva – Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV)
ČSN EN 14771 (65 7093) 518030 Asfalty a asfaltová pojiva – Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR)
ČSN EN 15267-1 (83 4790) 518009 Kvalita ovzduší – Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší – Část 1: Obecné principy certifikace
ČSN EN 15267-2 (83 4790) 518008 Kvalita ovzduší – Posuzování zařízení pro monitorování kvality ovzduší – Část 2: Výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
ČSN EN ISO 80601-2-72 (36 4801) 518042 Zdravotnické elektrické přístroje – Část 2-72: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost ventilátorů pro domácí péči o pacienty závislé na ventilátoru
ČSN EN 17867 (65 6179) 518028 Benzínová paliva pro malé spalovací motory – Technické požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 3262-2 (67 1300) 518026 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)
ČSN EN ISO 3262-3 (67 1300) 518027 Plniva – Specifikace a zkušební metody – Část 3:

Dotaz: Označování plastových výrobků podle nařízení EU 2151/2020.

5.12.2023, Ing. Lenka Jirátová Lišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Mám dotaz ohledně označování plastů ve výrobku. Pokud se jedná o zdravotnický prostředek, konkrétně inkontinenční vložky, musí být na přední straně obalu piktogram „Plast ve výrobku“, nebo pro takovéto výrobky existuje výjimka?

Odpověď:

Ve směrnici EU 2019/904 i prováděcím nařízení EU 2020/2151 se obecně mluví o hygienických vložkách. Pokud se v dokumentech mluví o dalších omezeních pro výrobky typu vatové tyčinky, brčka nebo vlhčené ubrousky, vždy je z působnosti nařízení vyjmuto použití jako zdravotnický prostředek. Z toho lze usoudit, že i na inkontinenční vložky jako na zdravotnický prostředek se povinnost označovat výrobek nevztahuje. To, že hygienické vložky a inkontinenční vložky nejsou to stejné, potvrzuje záznam z diskuze na Evropské komisi z letošního jara právě o zařazení resp. nezařazení dámských hygienických potřeb do působnosti nařízení o zdravotnických prostředcích:

EN E-000572/2023 Answer given by Ms Kyriakides on behalf of the European Commission (12.4.2023)

Female sanitary products such as pads, tampons or menstrual cups are not intended to treat a disease, an injury or a disability, therefore they are not covered by Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR). The Commission may extend the application of the MDR to products without an intended medical purpose listed in Annex XVI to the MDR only under strict conditions. In accordance with Article 1(5) of the MDR, the Commission is empowered to add new groups of products in Annex XVI to the MDR where this is justified on account of the similarity between a device with an intended medical purpose and a product without an intended medical purpose in respect of their characteristics and risks in order to protect the health and safety of users or other persons or other aspects of public health. Currently, the Commission has no evidence justifying an amendment of Annex XVI to the MDR. With the forthcoming adoption of the new General Product Safety Regulation1, which will replace Directive 2001/95/EC on general product safety2, the regulatory framework for nonharmonised consumer goods, such as female sanitary products, will be significantly strengthened.  

Od výrobce inkontinenčních vložek jsem získala toto vyjádření: „Na inkontinenční vložky se nařízení na značení o obsahu plastů ve výrobku nevztahuje, pokud je produkt označený CE značkou a splňuje požadavky MDR (Medical Device Regulation). V tu chvíli se jedná o zdravotnický prostředek a zdravotnické prostředky nejsou v seznamu produktů, na které se povinnost značení vztahuje.“


Jak komunikovat environmentální udržitelnost a vyhnout se nástrahám? První krok je znát fakta, shodují se odborníci.

Až 4 % ročního obratu společnosti nebo roční zákaz účasti ve veřejném tendru mohou být sankce za špatnou komunikaci udržitelnosti. Vyplývá to z návrhu Směrnice o environmentálních tvrzení, která by měla v nejbližších letech vstoupit v platnost.

09.11.2023 | BusinessInfo.cz

Cílem těchto přísných pravidel je dle Evropské komise odstranění neférové výhody některých společností, které využívají spotřebitelskou preferenci udržitelných produktů. Produkty samotné však často nejsou tak udržitelné, jak se na první pohled zdá. I přes přísné sankce ale komunikace udržitelnosti smysl má.

Experti, kteří se tomuto tématu věnují, už dnes radí, co by měl naučit každý marketér.

Propojte experty na udržitelnost a na komunikaci

Ideální variantou před tím, než se začne udržitelnost komunikovat, je znát souvislosti a dopady jednotlivých kroků a tato fakta následně atraktivně odkomunikovat. Nabízí se proto propojení komunikačních agentur a poradců v oblasti ESG a udržitelnosti. Na trhu se ale aktuálně takových subjektů nachází minimum.

„Kreativní agentury dělají svoji práci skvěle a dokážou zaujmout. Nejsou ale odborníci na udržitelnost, a proto často v kampaních a v celkové firemní komunikaci vidíme faktické chyby. Potvrzují to i data Evropské komise, která více než 50 % environmentálních tvrzení firem označila za neověřitelné či vágní,” komentuje Ivana Hekerle, zakladatelka poradenské společnosti v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, CIRA Advisory, která jako jedna z mála kombinuje expertízu seniorních odborníků jak na udržitelnost, tak na komunikaci.

Udržitelnost je klíčem k vyšším tržbám a udržení zaměstnanců, ukázal průzkum

Propojení expertů přitom oceňují i velcí klienti. Jedním takovým je třeba Komerční banka, která už třetím rokem provozuje informační portál v oblasti udržitelnosti zaměřený na malé a střední podniky, Společně-udržitelně.

„Je pro nás zásadní, aby všechny informace, které zveřejníme, jako rady a tipy pro naše klienty, pocházely z ověřených zdrojů a aby byly správně interpretovány. I proto jsme pro tvorbu obsahu zvolili agenturu, která dokáže jak napsat poutavé texty, tak přímo v agentuře ověřit i složitější informace s odborníky a vysvětlit, co daná informace prakticky znamená pro podnikatele,” komentuje Eva Chvalkovská,  vedoucí projektu Společně udržitelně v Komerční bance a klient CIRAA.

Nepodléhejte trendům

„U firem často vidíme, že se chtějí přidat k různým trendům, například omezení plastů. Plastové tašky tak nahradí papírovými, ale už si nezjistí, že ty papírové mají vyšší uhlíkovou stopu a navíc je už velice pravděpodobně spotřebitel nepoužije opakovaně. Podobných a mnohem složitějších příkladů je hodně, a proto vždy radíme nejdřív prokonzultovat kroky s odborníky a až následně komunikovat udržitelný záměr na spotřebitele,” komentuje Ivana Hekerle.

Podobným příkladům se věnuje také návrh směrnice o Environmentálních tvrzeních. Ta se chce zaměřit i na příklady, kdy firma komunikuje například snížení uhlíkové stopy, ale už nezmíní, že dané snížení mělo naopak negativní vliv na spotřebu vody nebo recyklovatelnost výrobku. „Každá firma musí znát své silné a slabé stránky v oblasti udržitelnosti a díky ESG bude mít zmapované i oblasti, kde má největší dopad. Proto by se i v komunikaci měla věnovat tomu, co skutečně dělá a nerozhodovat se pouze na základě aktuálních trendů,” dodává Ivana Hekerle.

Sdělení přizpůsobte cílové skupině

Pro marketéry není žádnou novinkou, že sdělení pro koncové spotřebitele bude jiné než pro investora, i když se bude týkat stejného tématu. Jak zaujmout různé cílové skupiny environmentálními tématy testuje ve výzkumech veřejného mínění Jan Krajhanzl a jeho tým z Institutu 2050.

„Češi na jedné straně odmítají Zelenou dohodu, na druhé straně ale ve velkém čerpají dotace na vlastní solární panel či zateplení domu. I v komunikaci udržitelnosti proto platí přiblížit se lidem dokážeme skrze témata, které se zajímají nebo v nich vidí osobní prospěch,” říká Jan Krajhanzl.

Podobný princip platí také u průmyslových podniků a komunikace mezi podniky, takzvané B2B. Zkušenost dokládá například český výrobce kapalin pro automotive a provoz budov. „Už 6 let recyklujeme použité průmyslové kapaliny a vyrábíme z nich zcela nové produkty. Výrazně tak šetříme přírodu, protože materiály, které se běžně spalují nebo jinak náročně likvidují, my regenerujeme a vracíme do oběhu. Mnoho firem ale nerozumělo našim datům o množství ušetřených materiálů. Rozhodli jsme se proto vypočítat si uhlíkovou stopu recyklovaného produktu. Tato čísla už si naši obchodní partneři mohou dál reportovat a pozitivní dopad je pro ně pochopitelnější,” dokládá Jan Skolil, technický ředitel buštěhradského CLASSIC Oil.

Nová pravidla komunikace udržitelnosti stále prochází legislativním procesem Evropské unie. Marketéři tak mají ještě čas se o tématu udržitelnosti dovzdělat a najít si vhodné odborníky, se kterými mohou témata konzultovat.

Redakčně upravená TZ společnosti CIRA Advisory


Jak motivovat recyklátory, když neznáme složení obsahu žlutých popelnic? Jasná výzva pro EKO-KOM.

23.11.2023, Zdroj: ENVIprofi (www.ENVIprofi.cz)

V úterý 21. listopadu 2023 se uskutečnil již 8. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii. Účast byla rekordní, publikum živé, o zajímavé diskuse tedy opět nebyla nouze.

Pořádek v chemii

Hned na úvod vysvětlil ve své přednášce Ing. Kuncl z Inisoft Consulting s.r.o., proč je tak důležité mít pořádek v chemických látkách: „Seznam látek neřešíme kvůli látkám samotným, ale kvůli návazné legislativě, se kterou bezprostředně souvisí. Kvůli zákonu o vodách, zákonu o prevenci závažných havárií a kvůli celému systému bezpečnosti práce“. Chemie je věda složitá a práce s chemickými látkami vyžaduje neustálé sledování chemické legislativy, která se dynamicky aktualizuje. S novinkami seznámila účastníky odbornice na REACH a CLP Ing. Jirátová z Výzkumného ústavu organických syntéz. K chemickým látkám patří i F-plyny, které většinou řešíme v souvislosti s ovzduším. Proto se jim v tomto bloku věnovala Mgr. Mašíčková z MŽP a seznámila účastníky konference s novými povinnostmi při používání zařízení s F-plyny, které určila novela zákona a nová vyhláška o F-plynech a revize nařízení EP.

Debata po tomto bloku byla živá, dotkla se všech nových témat a nechyběl ani častý dotaz na odpovědnost za aktualizaci bezpečnostních listů. Jak odpověděla Ing. Vokurková: „Aktuální bezpečnostní list má povinnost dodat dodavatel, ale v praxi to tak většinou nefunguje. Takže je na vás, abyste si je od dodavatele vyžádali, při případné kontrole se pak vykážete alespoň vaším požadavkem a případný postih by pak měl jít za dodavatelem“.

Kontroverzní obaly

I v obalech musí být pořádek, proto Bc. Tichý z Inisoft Consulting s.r.o. vypíchnul důležitost správného nastavení toků obalů ve firmě a komunikace ekologa s oddělením obchodu, jakosti, logistiky nebo IT, aby i vykazování produkce obalů bylo co nejsnazší. Jaká úskalí mohou nastat při samotném vykazování, pak nastínil p. Přikryl z EKO-KOM. Debata se pak stočila i k ekomodulaci, resp. definici špatně recyklovatelných materiálů a znevýhodňování těchto produktů. Jak řekl p. Přikryl: „Ekomodulační kroky jsou zvýhodněny pouze na PET lahve a polystyren z důvodu větší poptávky a vyšší ceny za tento materiál.“ Logicky pak vyvstala otázka: „A co ten zbytek? Je vůbec veřejně dostupná materiálová analýza plastu, který se nachází ve žlutých popelnicích? Jak chcete motivovat recyklátory, když tato informace chybí?“ Co na to EKO-KOM, vyslyší tuto výzvu?

ESG reporting a uhlíková stopa

Pořádku jsme se věnovali i celé odpoledne při vysvětlování systému ESG reportingu a jeho narůstající důležitosti. Když se na vás během 1 odpoledne navalí tolik nových termínů jako NFRD, CSRD, LCA, EPD, Scope 1, 2 a 3 a další, jde z toho až hlava kolem. Ale účastníci konference se velmi rychle zorientovali a na závěr proběhla i k tomuto tématu velmi živá debata, nad jejímž vedením převzal kontrolu RNDr. Třebický z CI3 a na chvíli tak zastoupil skvělého moderátora celého dne Ing. Lanka.

Ohlasy účastníků

Váš zájem o nová témata, která jsou nad rámec vašich aktuálních povinností, nás jako organizátory konference těší úplně nejvíce. Velmi děkujeme i za kladné ohlasy účastníků, za které moc děkujeme a některé vybíráme:

 • Konference jsem se zúčastnil letos poprvé a musím říct, že jsem byl nadšený jednak s průběhem konference, s tématy a s fundovanými lektory.
  Pavel Matějíček, BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.
 • Jeden z nejlepších seminářů, jež jsem absolvovala. Perfektní organizace, dobrý výběr přednášejících i témat.
  anonymní
 • Konference byla podnětná, plná zajímavých témat a přednášejících. V podstatě žádná oblast mi nechyběla a byla jsem ráda, že odpolední část byla o nefinančních reportech.
  anonymní
 • Konference se mi líbila, účastním se každý rok, pomáhá mi v práci.
  anonymní

VIII. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii

Organizátor: Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. a jím provozovaný portál ENVIprofi.cz

Organizační garant a kontakt pro media: Kristýna Lanová:  lanova@dashofer.cz

Účast: 100 registrovaných účastníků prezenčně, 80 on-line

Moderátor konference: Ing. Tomáš Lank

Partneři konference: CASEC s.r.o., Inisoft consulting s.r.o, HAPPY END CZ, a.s., ENVI GROUP s.r.o., Sources-Matters.r.o.

Mediální partneři:

portály – www.tretiruka.cz, www.prumyslovaekologie.cz, www.enviweb.cz,

časopisy – Odpadové fórum, Průmyslová ekologie, Stavebnictví a Technický týdeník

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526