EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 1. 2024

Metodický pokyn k prokazování kritérií udržitelnosti u pevné biomasy.* 

Rada EU řeší nařízení o obalech a obalových odpadech.* 

Unijní ministři schválili nařízení, které snižuje množství odpadů z obalů.* 

Svaz průmyslu spustil web o zelené transformaci.* 

Metodický pokyn k prokazování kritérií udržitelnosti u pevné biomasy.

15.12.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává metodický pokyn k uznávání splnění kritérií udržitelnosti pevného paliva z biomasy.

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, byly stanoveny požadavky na kritéria udržitelnosti paliv z biomasy a způsob jejich ověřování, které byly následně implementovány do národní legislativy zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, v platném znění. Metodický pokyn popisuje situace, se kterými se provozovatel zařízení v systému EU ETS může v souvislosti se spalováním pevného paliva z biomasy setkat a které lze považovat za splnění kritérií udržitelnosti pevného paliva z biomasy při dodržení uvedených podmínek specifikovaných pro jednotlivé vymezené případy a situace v uvedeném metodickém pokynu.

Přílohy ke stažení


Rada EU řeší nařízení o obalech a obalových odpadech.

18.12.2023, Zdroj: Rada Evropské unie (www.consilium.europa.eu)

Dnes bude Rada ministrů životního prostředí usilovat o dosažení dohody („obecného přístupu“) ohledně návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech. Cílem navrhovaného nařízení, které by nahradilo stávající směrnici, je předcházet vzniku obalových odpadů, podpořit vysoce kvalitní recyklaci a vytvořit trh s druhotnými surovinami.

Ministři životního prostředí zemí EU budou usilovat o dosažení dohody („obecného přístupu“) ohledně návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech, která bude sloužit jako mandát k jednání pro zahájení rozhovorů s Evropským parlamentem („trialogů“).

Cílem navrhovaného nařízení, které by nahradilo stávající směrnici, je předcházet vzniku obalových odpadů, podpořit vysoce kvalitní recyklaci a vytvořit trh s druhotnými surovinami. Toto nařízení má také zlepšit informovanost spotřebitelů a současně vytvořit nové obchodní příležitosti a snížit závislost EU na dovozu.

Návrh stanoví požadavky na udržitelnost a omezení pro chemické látky a usiluje o harmonizaci kritérií v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, jakož i požadavků na označování a informace.

Související dokumenty:


Unijní ministři schválili nařízení, které snižuje množství odpadů z obalů.

19.12.2023, Zdroj: ČTK

Ministři životního prostředí zemí Evropské unie dnes v Bruselu schválili nové nařízení, jehož cílem je snížit množství odpadů z obalů. Informovalo o tom španělské předsednictví. Státy by měly například zajistit, že 90 procent materiálů obsažených v obalech bude do roku 2029 končit v kontejnerech na tříděný odpad. Česká republika poslední návrh španělského předsednictví podpořila. Nyní se bude jednat v takzvaných trialozích, tedy zástupci španělského předsednictví, následně belgického předsednictví, Evropského parlamentu a Evropské komise.

V roce 2021 vyprodukoval každý Evropan 188,7 kilogramu obalového odpadu, přičemž se očekává, že bez dalších opatření se toto číslo v roce 2030 zvýší na 209 kilogramů. I proto si EU vytyčila jako jeden ze svých cílů snížení množství obalového odpadu.

„Podobné navýšení nemůžeme dopustit. Dnešní obecný přístup je silným signálem, že je EU odhodlána snižovat a předcházet odpadům z obalů,“ uvedla místopředsedkyně španělské vlády Teresa Riberaová. „Toto nařízení je zásadní na naší cestě k cirkulární ekonomice a ke klimaticky neutrální Evropě,“ dodala.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka, který ČR na zasedání zastupoval, byla vyjednávání o novém nařízení v posledních týdnech velmi těžká. Výslednou verzi, kterou představilo španělské předsednictví, ale Česká republika podporuje. „Za nás tam zůstávaly jen dvě až tři věci, které jsou spíše nelogické,“ uvedl ministr. Jako příklad zmínil právě snižování obalového odpadu. „Je tam nastavení snižování obalové složky, což plně chci a je to dobře. Jenom Česká republika má dnes na obyvatele asi o třetinu menší obalovou složku, než má průměr EU, a cíle jsou nastaveny procentuálně,“ dodal Hladík. Pro ČR to tedy znamená ještě dále redukovat i z jejích nízkých čísel. Ministr připomněl, že jde jen o obecný přístup, který vzešel z Rady EU, takže výsledná verze normy se ještě po trialogu může změnit.

Každý český občan vyprodukuje podle Hladíka 138 až 140 kilogramů obalové složky za rok. Vzhledem k tomu, že průměr EU je o zhruba 50 kilogramů vyšší, dávalo by českým úřadům větší smysl stanovit cíle na obyvatele, tedy per capita. „Ti, co produkují více obalů, Itálie, Španělsko a další, by museli zlepšit své systémy, kdežto ti, co jsou na tom dobře, jako severské státy nebo ČR, by měli být za svůj nynější přístup spíše pochváleni,“ myslí si český ministr životního prostředí.

Snížení množství obalů souvisí i se systémem vratných záloh na plastové lahve od nápojů a plechovky. Ten už v mnoha zemích funguje, nyní se o něm jedná i v Česku. Je možné, že bude spuštěn již v roce 2025. Cílem EU je, aby členské státy do roku 2029 dosáhly 90 procent zpětného odběru právě PET lahví a plechovek. Vratný systém tomu může napomoci.

„Aktuálně Česká republika připravila zákon o zálohování PET lahví a plechovek. Tento zákon je v meziresortním připomínkovém řízení, které skončí v lednu, následně s tím půjdeme na vládu,“ řekl českým novinářům v Bruselu Hladík. „Domníváme se, že pokud zálohuje Německo, Slovensko a od roku 2025 bude i Rakousko, tak nám nedává smysl, aby se také v Česku nezálohovalo,“ dodal.

Zálohování představuje podle Hladíka efektivní způsob, jak dosáhnout cílů, které si EU vytyčila. „Nově byly nastavené cíle také pro třídění plechovek,“ zmínil český ministr. Dodal, že v této oblasti bude muset Česko dosáhnout určitého pokroku, protože zatím je na tom „velmi nedobře“.

Související články: Připomínky: Návrh novely zákona o obalech


Svaz průmyslu spustil web o zelené transformaci.

11.12.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Svaz průmyslu a dopravy ČR spustil webové stránky k tématu zelené transformace, která českou ekonomiku v následujících letech čeká. Stránky by měly sloužit jako rozcestník pro firmy, ale i další zájemce hledající základní informace o klimaticko-energetické transformaci a souvisejících možnostech podpory v ČR i v Evropě. Zároveň by měly pomáhat bořit mýty, které v české společnosti ohledně přechodu na nízkouhlíkové hospodářství kolují.

PROČ VZNIKL NOVÝ WEB A CO NA NĚM NAJDETE?

Na jednom místě návštěvníci webu najdou vysvětlené závazky, které si Česká republika dala v rámci snižování emisí, úspor energie, oběhového hospodářství, a to v naprosté většině oblastí lidské činnosti. Pro firmy zde pak je podrobný popis programů podpory, které jim s transformací ve vlastním podniku pomohou. Přes rozcestník se pak dostanou i k podrobnějším informacím na webech jednotlivých poskytovatelů podpory. Najít tyto informace na stránkách odpovědných ministerstev je obvykle složité. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto chce všechny důležité informace k tématu zelené transformace shromažďovat na jednom místě a spolu s tím přispět k osvětě v daném tématu. Jasné a přehledné texty jsou navíc doprovázeny interaktivními grafy, které dané závazky dobře ilustrují. Doposud takový portál v Česku chyběl.

„Zjednodušeně řečeno – díky našemu novému webu už nemusíte číst skoro pětisetstránkovou aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Pro základní orientaci v této oblasti vám bohatě postačí, když si otevřete náš nový web. Na jednom místě si přehledně, jasně a srozumitelně přečtete vše, co se tolik diskutovaného Green Dealu týká,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Právě přechod k nízkouhlíkovému hospodářství je něco, o čem koluje v českém veřejném prostoru stále plno polopravd a mýtů. „Lidé si často nedovedou představit, co se za zelenou transformací skrývá a jak to ovlivní české hospodářství. Cílem našich stránek je přispět k osvětě v daném tématu. Vysvětlit základní terminologii, do kontextu zasadit cíle, které jako Česká republika máme, a stručně popsat základní legislativu, která se k transformaci váže. Vždy se snažíme odděleně popsat i to, co to znamená pro průmysl, firmy a ČR jako takovou,” dodává Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Web zelenatransformace.cz nabízí čtenářům i přehledné a interaktivní grafy.

NA WEB MŮŽOU PŘISPÍVAT I FIRMY

V oblasti legislativy naleznou návštěvníci na novém webu obecné závazky k zelené transformaci, detailněji pak přehled současné legislativy k tématu, ale i úplně nové návrhy Evropské komise. V neposlední řadě portál přináší i řadu příkladů dobré praxe z prostředí firem a jejich aktivit, které přispívají ke snižování emisí. Zde se mohou samotné firmy jak inspirovat, tak doplňovat nové příklady z vlastních provozů. Podniky také mohou využít i platformy pro spolupráci v některých odvětvích. Web Zelená transformace bude živým organismem, na kterém bude Svaz průmyslu a dopravy ČR dále pracovat a obsahově rozvíjet.

CO NA NOVÉM PORTÁLU ZELENATRANSFORMACE.CZ MJ. NAJDETE:

O PROJEKTU:

Webové stránky vznikly v rámci realizace projektu „Podpora národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“, který je financovaný Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost+ a státního rozpočtu ČR. Více informací o projektu najdete zde.

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/16455-svaz-prumyslu-spustil-web-o-zelene-transformaci

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526