EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 26. 2. 2024

Česko musí zrychlit renovace budov, aby plnilo směrnice EU, uvedl Hladík.* 

Frekvence zápisů při vedení evidence odpadů.* 

Ministři zemědělství a životního prostředí připravují regulaci petard a další zábavní pyrotechniky.* 

Poslanci EP schválili zákaz lakování nazeleno a klamavých informací o výrobcích.* 

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – leden 2024.* 

Česko musí zrychlit renovace budov, aby plnilo směrnice EU, uvedl Hladík.

11.1.2024, Zdroj: ČTK

Česká republika musí zrychlit tempo renovací budov, aby dosáhla energetické účinnosti a dekarbonizace požadované evropskými směrnicemi. Novinářům to dnes řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Směrnice o energetické účinnosti a o obnovitelných zdrojích se po schválení Evropským parlamentem proti předešlým požadavkům zpřísnily. V reakci na ně vláda v říjnu přijala takzvaný klimaticko-energetický plán, který počítá ještě s ambicióznějšími cíli. K efektivnějšímu plnění plánu by mělo přispět rozšíření stávajících výzev na čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) ministerstva životního prostředí (MŽP).

„Je potřeba přizpůsobit obce, města a volnou přírodu měnícímu se klimatu a s tím spojenou větší vlnou veder či intenzivnějšími vlnami srážek. Důležitá tak je kombinace úspor a instalace obnovitelných zdrojů pro výrobu elektrické a tepelné energie. Ta funguje na rodinných domech a je ji potřeba rozšířit do segmentu bytových domů, veřejných budov a kanceláří,“ uvedl Hladík.

Ročně projde komplexní renovací procento budov. Po schválení klimaticko-energetického plánu by podíl renovací měl činit tři procenta. Evropská směrnice o energetické účinnosti požaduje snížení spotřeby energie v budovách nejméně o 1,9 procenta ročně. Zároveň by na jejím základě měla EU od roku 2024 zvyšovat účinnost a dosahovat takových úspor, aby celková konečná spotřeba energie klesala průměrně o 1,5 procenta ročně. Původní plán počítal s hodnotou 0,8 procenta. Do roku 2030 by se měla spotřeba snížit o 11,7 procenta proti hodnotám, které unie pro konec desetiletí odhadovala před třemi lety.

Klimaticko-energetický plán dále reaguje také na směrnici o obnovitelných zdrojích. Podle té by EU měla v roce 2030 produkovat 42,5 procenta celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Pravidla se po schválení v Evropském parlamentu zpřísnila ze závazku 32 procent. Směrnice zároveň požaduje snížení emisí skleníkových plynů o 55 procent a zvyšování energetické účinnosti nejméně kvalitních stávajících budov. Plán proto počítá s tím, že podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě by měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla podpořit zejména solární a větrná energetika a v delším časovém horizontu by měla posílit i jaderná energetika.

MŽP poskytne od února žadatelům o dotace z programu Oprav dům po babičce výhodnější 3,5procentní úvěr. Tento krok je podle Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí, „první vlaštovkou“, která by měla učinit dotace na renovace domů dostupnějším.

Standardní program NZÚ podporuje všechny kategorie zateplování, je tedy možné žádat o dotaci i na základní či dílčí zateplení. Na rozdíl od programu Oprav dům po babičce získají lidé peníze po realizaci opatření. U obou podpor na rodinné domy platí, že domácnosti mohou získat bonusy pro znevýhodněné regiony, stejně jako bonusy za kombinace opatření. O peníze mohou žádat osoby, společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce.

jbr ptd


Dotaz: Frekvence zápisů při vedení evidence odpadů.

18.1.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme papírna, odebíráme recyklovaný papír, který pro nás slouží jako vstupní surovina pro výrobu papíru. Náš dotaz zní, zda evidence odpadů v programu Envita musí být vedena na denní bázi, tzn. každá jednotlivá dodávka, tzn. – dodavatel, datum, kód odpadu, váha nebo umožňuje-li zákon vést tuto evidenci v i na měsíční/kvartální bázi? S tím, že by byly uvedeny všechny potřebné údaje v součtu za dané období a denní evidence příjmu sběrového papíru je vedena v programu SAP, což by mohlo sloužit jako podklad pro případnou kontrolu.

Odpověď:

Pro frekvenci zápisů a vedení průběžné evidence je závazná úprava v odst. 2 § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen „Vyhláška“). Ve Vašem případě se jedná o příjem odpadů do zařízení, který řeší konkrétně písm. b) odst. 2 § 26 vyhlášky, které zní: „při každém předání nebo převzetí odpadu“.

Pokud evidence v SAPu nesplňuje požadavky pro vedení průběžné evidence odpadů stanovené v § 26 vyhlášky, pak je nutné ji vést jinde, např. v SW Envita. Záznam tedy musí být proveden pro jednotlivé dodávky separátně a v den přijetí odpadu do zařízení.


Větší ochrana zvířat i čistější ovzduší: Ministři zemědělství a životního prostředí připravují regulaci petard a další zábavní pyrotechniky.

8.1.2024, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR

Použití zábavní pyrotechniky některých kategorií by mohlo být zakázané, nebo povolené jen v přesně uvedeném čase. Omezit by se mohl i její prodej. Jde zejména o pyrotechniku, jejímž hlavním efektem je hluk. Tyto produkty výrazně škodí zvířatům, zejména psům, ale také řadě hospodářských zvířat. Omezení použití zábavní pyrotechniky by také mělo výrazný efekt na zlepšení kvality ovzduší. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce proto spolu s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) použití, ale i prodej vybraných druhů pyrotechniky omezit.

„V posledních dnech se ke mně dostalo několik smutných příběhů, kdy došlo ke zranění či smrti zvířete v důsledku použití zábavní pyrotechniky. Mluvil jsem například s farmářkou z Olomoucka, které se na farmě na Štědrý den v důsledku použití zábavní pyrotechniky předčasně narodilo mrtvé tele. Své by o použití petard mohla říct i většina pejskařů. Budu proto iniciovat výrazné zpřísnění pravidel pro prodej a používání zábavní pyrotechniky,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Diskuzi chce ministr Výborný vést také o omezení dostupnosti pyrotechniky, zejména kategorií F2 a F3. „Prodávat by se například mohla jen ve specializovaných prodejnách, nikoliv ve stáncích nebo supermarketech. Stejně tak se musíme bavit o tom, kdo a kdy by mohl tuto pyrotechniku nadále odpalovat. Podobný model nedávno přijali na Slovensku, budu proto o tématu v pátek hovořit i se svým slovenským kolegou,“ řekl ministr Výborný.

„Ohňostroje nejsou ničím jiným než kontrolovanými výbuchy, tedy spalovacím procesem v ovzduší. S tím bohužel souvisí výrazné znečištění ovzduší, dopad to má samozřejmě i na zdraví člověka. To chceme změnit, s kolegou ministrem zemědělství Markem Výborným tak budeme chtít zpřísnit pravidla pro prodej a používání pyrotechniky,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že změnu předloží pomocí pozměňovacího návrhu. „Aktuálně na Ministerstvu životního prostředí pracujeme na novele zákona o ochraně ovzduší, která čeká na projednání vládou. Změnu chceme prosadit co nejdříve. Ministr Výborný proto podá poslanecký pozměňovací návrh k této novele, tím změníme patřičnou legislativu, tedy zákon o pyrotechnických výrobcích,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí problematiku zákazu používání pyrotechniky věnuje dlouhodobě v kontextu ochrany přírody ve zvláště chráněných oblastech jako jsou třeba národní parky, nyní pozornost zaměřuje i na omezování jejího prodeje. Jak uvedl ministr Hladík při jedné z posledních návštěv Národního parku České Švýcarsko: „České Švýcarsko hořelo vyloženě kvůli lidskému selhání, tohle se nesmí opakovat. V Česku je pyrotechnika lehce dostupná, daleko více než v sousedním Německu. Lehce si ji koupíte i v národních parcích, kde je ale její používání přísně zakázáno. Strážci parku tady přitom ani nemají dost pravomocí na to, aby výtržníky zastavili. Prodej pyrotechniky je potřeba regulovat, na to se teď zaměřím.“

Při použití silvestrovské pyrotechniky dochází k nárůstu zejména koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5. Po půlnoci se zvyšují především ve městech, kde je intenzita odpalů nejvyšší. „Nejhůře na tom jsou náměstí nebo sídliště ve větších městech, kde je vysoká intenzita odpalů a zároveň relativně uzavřený prostor, který omezuje rozptyl znečištění do okolí, a to se tak kumuluje. Na odpalování pyrotechniky pak doplácí místa jako například Brno-Dětská nemocnice, kde se nachází jedna z monitorovacích stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Nemocnice se nachází přibližně jeden kilometr od centra Brna. Když se podíváme na data z letošního Silvestra, tak můžeme vidět, že se hodnota o půlnoci zvýšila trojnásobně. V některých letech dosahovaly koncentrace částic PM10 i hodnoty 272 µg.m-3, což byla ten rok nejvyšší hodnota naměřená na Silvestra v celé České republice. Meziročně se mohou koncentrace lišit, a to v závislosti jak na odpáleném množství, tak také na počasí nebo vzdálenosti odpalů od monitorovacích stanic,“ popsal jednu z konkrétních lokalit v Brně ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že situace, kdy jsou nejvyšší koncentrace z celého zrovna začínajícího roku naměřeny hned po jeho začátku kvůli odpalování pyrotechniky, nejsou dnes ve městech výjimkou.

Velký profesionální ohňostroj vs. drobná zábavní pyrotechnika

Situace bývá nejhorší těsně po novoroční půlnoci ve městech. „Důležité je také zmínit, že pokud bychom srovnali vliv jednoho velkého profesionálního ohňostroje a vliv hromadného odpalu drobné pyrotechniky během novoročních oslav, jednoznačně výraznější je vliv drobných odpalů na Nový rok. Velké profesionální ohňostroje jsou odpalovány ve vyšší výšce, znečištění se tedy lépe rozptyluje, a také celkové odpálené množství pyrotechniky je výrazně menší,“ dodal Hladík s tím, že částice se pak ukládají do půdy i vody, kterou znečišťují.

Znečištěné ovzduší ovlivňuje také lidské zdraví

Velmi vysoká míra znečištění může mít negativní dopad na zdraví i při krátkodobém vystavení ohňostroji, a to zejména u náchylných osob, jako jsou osoby trpící chronickými dýchacími či kardio-vaskulárními potížemi, malé děti nebo starší osoby. Dle odhadů Světové zdravotnické organizace způsobuje špatná kvalita ovzduší 7 milionů předčasných úmrtí ročně, opravdu není třeba si ho zhoršovat i ohňostrojem.

V neposlední řadě je třeba zmínit odpad, který z použité pyrotechniky vznikne a povaluje se po náměstích. Úklid takového odpadu pak stojí města a obce nemalé finanční prostředky. Navíc v případě nevybuchlé pyrotechniky může být tento odpad i nebezpečný. A rizik je celá další řada, například vznik požáru nebo riziko úrazu.

Chcete znát další podrobnosti ohledně letošního Silvestra a znečištění ovzduší? Navštivte web Českého hydrometeorologického ústavu.


Poslanci EP schválili zákaz lakování nazeleno a klamavých informací o výrobcích.

19.1.2024, Zdroj: Evropský parlament

Evropský parlament definitivně schválil směrnici, která zavádí lepší označování produktů a výrobků a zakazuje klamavá tvrzení o jejich ekologických vlastnostech.

 • Obecná environmentální tvrzení a další klamavé informace o výrobcích budou zakázány
 • Povoleny budou pouze značky udržitelnosti vycházející ze schválených systémů certifikace nebo zavedené veřejnými orgány
 • Informace o záruce budou muset být lépe vidět a vznikne nová etiketa upozorňující na prodlouženou záruku

Směrnice, kterou dnes poslanci přijali 593 hlasy (21 bylo proti a 14 se zdrželo hlasování), si klade za cíl chránit spotřebitele před klamavými marketingovými praktikami a pomoci jim lépe se rozhodovat při nakupování. Některé problematické marketingové metody, které spočívají v tzv. lakování nazeleno a také v předčasném zastarávání výrobků, budou díky ní zařazeny na seznam zakázaných obchodních praktik.

Přesnější a věrohodnější reklama

Nový předpis zakazuje uvádět na produktech a výrobcích obecná environmentální tvrzení jako „ekologicky šetrný“, „přírodní“, „biologicky rozložitelný“, „klimaticky neutrální“ nebo „eko“, pokud nebudou doložená. Etikety by tak měly být srozumitelnější a věrohodnější.

Regulované budou i nejrůznější rozšířené značky udržitelnosti, které jsou pro spotřebitele matoucí, neboť se nezakládají na srovnatelných datech. V budoucnu budou proto v EU povoleny pouze značky udržitelnosti vycházející z oficiálních systémů certifikace nebo zavedené veřejnými orgány.

Zakázáno bude i tvrzení, že určitý výrobek nebo produkt má menší, případně nulový nebo dokonce pozitivní dopad na životní prostředí, pokud je toto tvrzení založeno pouze na kompenzaci emisí skleníkových plynů.

Trvanlivost výrobků

Dalším důležitým záměrem nové směrnice je přimět jak výrobce, tak spotřebitele, aby se více zajímali o trvanlivost výrobků. Informace o záruce by tak do budoucna měly být viditelnější a vznikne nová, jednotná etiketa zřetelně označující zboží s prodlouženou zárukou.

Nepodložené údaje týkající se trvanlivosti (např. že pračka vydrží 5 000 pracích cyklů, aniž by to byla za běžných podmínek pravda), výzvy k výměně spotřebního zboží dříve, než je nezbytně nutné (např. u náplní do tiskáren), a tvrzení, že zboží je opravitelné, když tomu tak ve skutečnosti není, budou také zakázané.

Prohlášení zpravodajky

Zpravodajka Biljana Borzanová (S&D, HR) uvedla: „Tento právní předpis změní každodenní život všech Evropanů! Odkloníme se od kultury vyhazování, zprůhledníme marketing a budeme bojovat proti předčasnému zastarávání zboží. Lidé si budou moci vybírat výrobky, které jsou trvanlivější, opravitelné a udržitelné díky spolehlivým štítkům a reklamám. A co je nejdůležitější, firmy už nebudou moci lidi klamat tím, že plastové lahve jsou dobré, protože firma někde vysadila stromy, nebo tvrdit, že je něco udržitelné, aniž by vysvětlily jak. To je velká výhra pro nás všechny!“

Tisková konference

Zpravodajka Biljana Borzanová vystoupí v úterý od 14:30 ve Štrasburku na tiskové konferenci. Živý přenos bude možné sledovat zde. Novináři, kteří budou chtít klást dotazy, se mohou připojit online zde.

Další postup

Směrnice nyní musí být ještě formálně schválena Radou. Poté bude vyhlášena v Úředním věstníku Evropské unie a členské státy budou mít 24 měsíců na její provedení ve vnitrostátním právu.

Souvislosti

Nová směrnice má doplňovat směrnici o environmentálních tvrzeních, kterou momentálně projednávají parlamentní výbory. Návrh směrnice o environmentálních tvrzeních je konkrétnější a podmínky používání environmentálních tvrzení v ní budou podrobně rozpracovány.


Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – leden 2024.

19.2.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

CLP – doplnění některých látek a změna závazných harmonizovaných klasifikací u některých již stávajících položek; REACH – souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV; ostatní – nařízení EP a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, nařízení EP a Rady o fluorovaných skleníkových plynech.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

CLP

 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/197 ze dne 19. října 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci a označování některých látek
  Došlo k doplnění některých látek a ke změně závazných harmonizovaných klasifikací u některých již stávajících položek.

Nařízení REACH

 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) …/… ze dne 23.1.2024 kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek, které mají být zařazeny na evropské seznamy povolených látekZařazení určité položky na evropský seznam povolených látek nebo její odstranění z tohoto seznamu by mělo být založeno na identifikaci dané výchozí látky, směsi nebo organické cementové složky a jejího zamýšleného použití. Měly by být stanoveny fyzikálně-chemické vlastnosti dané výchozí látky, směsi nebo organické cementové složky, které jsou nezbytné pro provedení zkoušek migrace. U výchozí látky, směsi nebo organické cementové složky by měly být provedeny zkoušky migrace.
  Aby byla dodržena zásada předběžné opatrnosti a aby se pokryla možnost významné dlouhodobé expozice, měla by být metodika schvalování založena na posouzení rizika nejhoršího možného scénáře pro každou relevantní chemickou látku. Posouzení rizik by mělo zohlednit migraci včetně uvolňování za nejhorších předvídatelných podmínek použití. Při posuzování rizik je třeba zohlednit zejména očekávanou dlouhodobou expozici materiálům nebo výrobkům, které jsou v kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, a v případě kovových směsí i rozdíly ve vlastnostech veškeré vody v Unii určené k lidské spotřebě, jako je například složení a žíravost.
  Použije se ode dne 31. prosince 2026.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení v rámci přezkumu

Odkaz na rozhodnutí  (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Zrušené rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí
C(2024)6 15. ledna 2024 1,2-dichlorethan

Č. ES: 203-458-1 Č. CAS: 107-06-2

Eurenco, 1928, Avenue d’Avignon, 84700, Sorgues, Francie REACH/23/35/0/R1 Průmyslové použití jako rozpouštědlo při syntéze polyepichlorhydrinu používaného jako prekurzor při výrobě glycidylazidpolymeru, oligomeru ukončeného hydroxylovou skupinou, který se používá ke zvýšení energetické účinnosti hnacích hmot a výbušnin 15. ledna 2026 C(2019) 2260 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

(1)   Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 11 15. ledna 2024 1,2-dichlorethan

Č. ES: 203-458-1 Č. CAS: 107-06-2

Lanxess Deutschland GmbH, Kennedyplatz 1, 50569, Köln, Německo REACH/23/39/0/R1 Průmyslové použití jakožto činidla zvyšujícího bobtnání polystyren-divinylbenzenových kopolymerových kuliček při výrobě silně kyselých kationtových iontoměničových pryskyřic 22. listopadu 2028 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

(1)   Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Rozhodnutí, kterým se opravuje prováděcí rozhodnutí C(2023) 5

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitelé povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 57 12. ledna 2024 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný

(4-terc-OPnEO)

č. ES: –, č. CAS: –

PPG Europe B.V. jako výhradní zástupce společnosti PRC DeSoto International Inc. – OR5 REACH/22/40/0 Formulace složky tvrdidla obsahující 4-terc-OPnEO v dvousložkových těsnicích materiálech z polysulfidu v leteckém a obranném průmyslu 4. ledna 2025 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
Sealants Europe SAS REACH/22/40/1
PPG Europe B.V. jako výhradní zástupce společnosti PPG Industries (UK) Ltd. – OR23 REACH/22/40/2
Boeing Distribution, Inc. REACH/22/40/3
Haas Group International SP. Z.O.O. REACH/22/40/4
PPG Europe B.V. jako výhradní zástupce společnosti PRC DeSoto International Inc. – OR5 REACH/22/40/5 Mísení základních složek těsnicích materiálů z polysulfidu s tvrdidlem obsahujícím 4-terc-OPnEO, přičemž výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-terc-OPnEO pro použití v leteckém a obranném průmyslu, které mají výjimku z povolení podle čl. 56 odst. 6 písm. a) nařízení REACH v leteckém a obranném průmyslu a souvisejících dodavatelských řetězcích
Sealants Europe SAS REACH/22/40/6
PPG Europe B.V. jako výhradní zástupce společnosti PPG Industries (UK) Ltd. – OR23 REACH/22/40/7
Boeing Distribution, Inc. REACH/22/40/8
Haas Group International SP. Z.O.O. REACH/22/40/9
Wesco Aircraft EMEA Ltd REACH/22/40/10 Formulace složky tvrdidla obsahující 4-terc-OPnEO v dvousložkových těsnicích materiálech z polysulfidu v leteckém a obranném průmyslu
Wesco Aircraft EMEA Ltd REACH/22/40/11 Mísení základních složek těsnicích materiálů z polysulfidu s tvrdidlem obsahujícím 4-terc-OPnEO, přičemž výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-terc-OPnEO pro použití v leteckém a obranném průmyslu, které mají výjimku z povolení podle čl. 56 odst. 6 písm. a) nařízení REACH v leteckém a obranném průmyslu a souvisejících dodavatelských řetězcích

(1)   Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 8 8. ledna 2024 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)

č. ES –; č. CAS –

Fysol S.A.S., 130 avenue des Follaz, 73000, Chambéry, Francie REACH/23/40/0 Mísení epoxidové pryskyřice obsahující 4-NPnEO, jehož výsledkem jsou směsi obsahující méně než 0,1 % hmotnostních 4-NPnEO pro výrobu výrobků ze skleněných vláken určených pro kritické součásti z kompozitů určené pro vrtulníky 31. prosince 2025 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

(1)   Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

 • Nebezpečné látky – Seznam rozhodnutí o povolení přijatých státy ESVO EHP v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v první polovině roku 2023 (C/2024/1124)

Seznam rozhodnutí o povolení

Státy ESVO EHP přijaly v období od 1. ledna do 30. června 2023 tato rozhodnutí o povolení v souladu s čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH):

Název látky Rozhodnutí Komise podle čl. 64 odst. 8 nařízení (ES) č. 1907/2006 Země Datum rozhodnutí
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2022) 7512 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO)

4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4-NPnEO)

C(2022) 7525 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2022) 7569 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3 Lichtenštejnsko 19.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3 Norsko 26.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 5 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 5 Lichtenštejnsko 19.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 5 Norsko 26.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 31 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 31 Lichtenštejnsko 19.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 31 Norsko 26.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 199 Island 6.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 199 Lichtenštejnsko 27.1.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 199 Norsko 26.1.2023
Oxid chromový C(2023) 882 Island 20.2.2023
Oxid chromový C(2023) 882 Lichtenštejnsko 7.3.2023
Oxid chromový C(2023) 882 Norsko 28.2.2023
Oxid chromový C(2023) 884 Island 20.2.2023
Oxid chromový C(2023) 884 Lichtenštejnsko 7.3.2023
Oxid chromový C(2023) 884 Norsko 28.2.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1078 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1078 Lichtenštejnsko 7.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1078 Norsko 16.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1077 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1077 Lichtenštejnsko 7.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1077 Norsko 16.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1085 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1085 Lichtenštejnsko 7.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1085 Norsko 16.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1180 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1180 Lichtenštejnsko 15.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1180 Norsko 16.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1181 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1181 Lichtenštejnsko 15.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 1181 Norsko 16.3.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) C(2023) 1725 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) C(2023) 1725 Lichtenštejnsko 11.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) C(2023) 1725 Norsko 25.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) a 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4- NPnEO) C(2023) 1771 Island 14.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) a 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4- NPnEO) C(2023) 1771 Lichtenštejnsko 11.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc[1]OPnEO) a 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4- NPnEO) C(2023) 1771 Norsko 25.4.2023
Oxid chromový C(2023) 2259 Lichtenštejnsko 26.4.2023
Oxid chromový C(2023) 2259 Norsko 25.4.2023
Oxid chromový C(2023) 2321 Lichtenštejnsko 26.4.2023
Oxid chromový C(2023) 2321 Norsko 25.4.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO), 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4- NPnEO) C(2023) 3517 Lichtenštejnsko 30.6.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO), 4-nonylfenol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný (4- NPnEO) C(2023) 3532 Lichtenštejnsko 30.6.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3646 Lichtenštejnsko 30.6.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3793 Lichtenštejnsko 30.6.2023
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenol, ethoxylovaný (4-terc-OPnEO) C(2023) 3807 Lichtenštejnsko 30.6.2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1124/oj; ISSN 1977-0863 (electronic edition)

Ostatní

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/201
 • Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. listopadu 2023 – Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS v. American Chemistry Council, Inc. (ACC), Evropská komise, Spolková republika Německo, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská agentura pro chemické látky (Věc C-558/21 P)
 • Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) – Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – Příloha XVII – Aktualizace – Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů – Omezení používání oktamethylcyklotetrasiloxanu (D4) a dekamethylcyklopentasiloxanu (D5) – Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky – Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky – Nepřijatelná rizika“) (C/2024/463)
 • Věc C-293/22 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. listopadu 2023 – Chemours Netherlands BV v. Evropská agentura pro chemické látky, Nizozemské království, ClientEarth, ClientEarth AISBL, CHEM Trust Europe eV („Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) – Článek 57 písm. f) – Látky vzbuzující mimořádné obavy – Určení – Podmínky – Závažné účinky na lidské zdraví či životní prostředí – Stejná úroveň obav – Látka 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)kyselina propionová, její soli a její acylhalogenidy – Určení jako látka splňující kritéria pro zařazení do přílohy XIV uvedeného nařízení“)
 • Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2024/232 ze dne 25. října 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro kadmium a olovo v plastových profilech elektrických a elektronických oken a dveří obsahujících recyklovaný tvrdý polyvinylchlorid
  Kadmium a olovo se používají ke stabilizaci polymerů v profilech z recyklovaného PVC v okenních rámech a rámech dveřních sestav.
  (7) Elektrická a elektronická zařízení popsaná v požadované výjimce spadají do kategorie 11 uvedené v příloze I směrnice 2011/65/EU.
  (8) Ačkoli je na trhu dostupné původní PVC bez obsahu olova a kadmia, použití recyklovaného PVC vyžaduje menší množství energie a přírodních zdrojů (jako je voda, ropa a přírodní sůl) než použití původního PVC. Celkové negativní dopady náhrady na životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů by proto pravděpodobně převážily nad jejími celkovými přínosy pro životní prostředí, zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Požadovaná výjimka tedy splňuje alespoň jednu z příslušných podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/65/EU.
  Datum skončení platnosti výjimky by mělo být omezeno na 28. května 2028, do kterého se přezkoumá omezující záznam 63 bod 18 tabulky v příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.
 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/… ze dne 23.1.2024 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 stanovením postupu týkajícího se zařazování výchozích látek, směsí a složek na evropské seznamy povolených výchozích látek, směsí a složek nebo jejich vyřazování z těchto seznamů
  Týká se omezení pro materiály přicházející do styku s vodou.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526