EKOLOGIE – Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.

 3. 5. 2022

Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.

27.4.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.

Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů.

Cílem je:

  • zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách
  • snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace.

Zaměřuje se na zdroje s nejvyšším známým uvolňováním:

  • plastové pelety (meziprodukty používané pro výrobu plastových předmětů);
  • syntetické textilie;
  • oděr pneumatik;
  • barvy, včetně architektonických a námořních barev a silničního značení;
  • geotextilie (používané pro inženýrské stavby jako např. výstavba silnic, předcházení pobřežní erozi, odvodňování atd.);
  • kapsle s detergentem pro praní a do myček nádobí.

Níže naleznete dotazník – EU 61_22 EK Znečištění mikroplasty v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 9.5.2022.

EU 61_22 EK Znečištění mikroplasty

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526