EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 28. 3. 2022

Přes 50 tisíc domácností si loni pořídilo vlastní obnovitelný zdroj energie.

26.1.2022, Zdroj: Komora obnovitelných zdrojů energie (http://w.komoraoze.cz/)

Zákaz vytápění špinavými kotli se blíží. Problém se týká až 300 tisíc špinavých kotlů. Řešením je kromě dokončené výměny i zahájená realizace spolu s podanou žádostí o dotaci. Komora obnovitelných zdrojů energie připravila žebříček nejoblíbenějších čistých zdrojů energie v domácnostech.

Povinné výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy do 31.8.2022

I když je kotel funkční, tak od 1.září 2022 začne platit zákaz topení tuhými palivy v kotlích I. a II. emisní třídy. Jedná se hlavně o staré uhelné kotle s ručním přikládáním, ale také zastaralé prohořívací nebo odhořívací kotle na dřevo, což jsou kotle bez ventilátoru, který řídí přívod spalovacího vzduchu. Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se od 1.9.2022 nebudou moci provozovat kotle na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které nebudou splňovat nejméně 3. emisní třídu, dle normy ČSN 303-5.

Do 1. září je potřeba vyměnit až 300 tisíc nevyhovujících kotlů. Přinášíme žebříček nejoblíbenějších zdrojů mezi domácnostmi

Nový obnovitelný zdroj si loni pořídilo víc než 50 tisíc domácností, především v rodinných domech. Ve statistikách léta vítězí tepelná čerpadla, kterých se instaluje přes 20 tisíc ročně. Prudký nárůst zájmu domácností je vidět u střešních fotovoltaik. Standardně vysoký zájem je o  kamna a krby, zájemci však stále více akcentují akumulační systémy. Automatických kotlů na pelety přibývá ročně několik tisíc.

Pro splnění povinnosti výměny kotle bude rozhodné alespoň zahájení realizace spojené s podanou žádostí o dotaci do 1. září, i tak se ale jedná vzhledem k času o velkou výzvu a náročný úkol. Přibližné počty jednotlivých druhů nových instalací obnovitelných zdrojů, které si loni pořizovaly domácnosti, uvádí tabulka.

Tabulka: Počet nových instalací v roce 2021 (jednotky kusů) [1]

Tepelná čerpadla 24 000
Kamna a krby [2] 10 000
Fotovoltaika 9 000
Peletové kotle a kamna 5 500
Solární termické kolektory 3 000
Celkem 51 500

České domácnosti využívají pro vytápění, přípravu teplé vody, či vaření minimálně 700 tisíc kotlů a 500 tisíc kamen, krbů a sporáků na pevná paliva. Pelety pro vytápění u nás používá přes 40 tisíc domácností a firem. Tepelnými čerpadly vytápí 130 tisíc domácností. Přes 115 tisíc domácností používá k ohřevu teplé vody solární termické kolektory. Vlastní fotovoltaickou elektrárnu má na střeše zhruba 40 tisíc domácností.

Nejčastějším novým zdrojem tepla v rodinných domech bývá stále kotel na zemní plyn. Ročně se jich prodá kolem 80 tisíc kusů. [3] V posledních letech celkový počet domácností vytápěných zemním plynem velmi pozvolna klesá. Během posledních deseti let ubylo necelých 50 tisíc zákazníků, tj. pokles o 2 %. [4]

Zdroje
[1] Údaje o počtu nových instalací pocházejí z předběžných informací od montážních firem, které sdružují jednotlivé členské asociace sdružené v Komoře obnovitelných zdrojů energie.

[2] Celkový počet instalovaných lokálních zdrojů na spalování kusového dřeva, které v tuzemsku patří mezi oblíbené a hojně užívané obnovitelné zdroje, je v řádech desítek tisíc kusů. Tato skupina pak zahrnuje kromě kamen a krbů také sporáky, společně jsou zde zastoupeny zdroje přímotopné, konvekční i akumulační včetně systémů s výměníkem.

[3] Ministerstvo průmyslu a obchodu. Přehledně a s komentářem na TZB info.

[4] Zemní plyn v České republice 2010–2020. MPO 2021.

Souhrnná informace o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2021

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o měsíčním vývoji produkce uhlí a koksu v České republice v roce 2021. Dokument je doplněn o měsíční hodnoty zahraničního obchodu s tuhými fosilními palivy a retrospektivní časovou řadou. Jeho součástí je i hrubý odhad dodávky energetického uhlí ke spotřebě v daném měsíci v České republice.

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526