PL/CZ informace – zákony – předpisy – pozvánky a pod. CZ/PL informacje – ustawy – przepisy – zaproszenia itp.

 21. 6. 2022

W Pradze odbyły się siódme czesko-polskie konsultacje międzyrządowe.  

V Praze se uskutečnily už sedmé česko-polské mezivládní konzultace.  

Zaproszenie na online seminarium w dniu 23.06.2022.  

Pozvánka na online seminář dne 23. 6. 2022.  

W Pradze odbyły się siódme czesko-polskie konsultacje międzyrządowe.

Źródło: https://www.mzv.cz/warsaw 04.06.2022 / 07:04 | Zaktualizowano: 04.06.2022 / 07:12

W piątek 3 czerwca 2022 r. w Pradze odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli rządów Czech i Polski. Podczas siódmych konsultacji międzyrządowych gabinety, na czele których stoją premierzy Petr Fiala i Mateusz Morawiecki, omawiały aktualne problemy społeczne.

Spotkanie odbyło się po raz pierwszy od sierpnia 2019 roku, po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

Premierzy Czech i Polski najpierw spotkali się w willi Kramářa, a następnie przenieśli się do Pałacu Liechtensteinów, gdzie odbył się wspólny obiad. Wśród kluczowych tematów znalazły się skutki rosyjskiej agresji na Ukrainie, współpraca czesko-polska w obecnej trudnej sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwo energetyczne, ale także współpraca transgraniczna i koordynacja polityk europejskich.

„Bardzo się cieszę, że mogę powitać w Pradze polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Udało nam się odnowić tradycję wspólnych negocjacji naszych rządów, co ostatnio ustaliliśmy podczas mojej wizyty w Warszawie. Mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją. Stoimy w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a nasze kraje stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Jednocześnie jednak jest to również sytuacja, w której okazuje się, że Czechy i Polska mają takie samo zdanie w wielu sprawach i że jesteśmy w stanie wspólnie osiągać bardzo dobre wyniki w UE” powiedział premier.

Premier Petr Fiala przypomniał, że oba kraje były jednymi z najbardziej aktywnych we wspieraniu Ukrainy w walce z rosyjskimi agresorami oraz w pomocy uchodźcom, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, i powtórzył, że Ukraina może liczyć na oba kraje jako swoich przyjaciół i może liczyć na pomoc humanitarną i wojskową. „Zrobimy wszystko, aby Ukraina wygrała z Rosją” – obiecał czeski premier.

Efektem dzisiejszych negocjacji jest także podpisanie porozumienia ramowego o zacieśnieniu współpracy obronnej między resortami obrony, a także obydwa kraje podpisały memorandum o współpracy transportowej w rozwoju połączeń transportowych między polskimi portami a Czechami. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej infrastruktury i rozszerzenie możliwości łańcuchów dostaw.

„Rozmawialiśmy również o kwestiach transportu transgranicznego. Musimy uzupełnić wzajemne połączenia kolejowe i drogowe, abyśmy mogli rozwijać potencjał naszych krajów. Zajmujemy się również z Polską infrastrukturą energetyczną. Uzgodniliśmy, że w tej dziedzinie będą kontynuowane intensywne negocjacje, aby jak najszybciej pozbyć się naszej zależności od rosyjskiej ropy i gazu. Dotyczy to odnowienia gazociągu Stork II i możliwości wykorzystania przepustowości polskich terminali LNG – dodał czeski premier.

Omówiono również inne projekty transgraniczne, takie jak budowa sieci 5G i rozwój usług 5G na granicy. Na koniec czeski premier poinformował swojego polskiego odpowiednika o kulminacyjnych przygotowaniach do czeskiej prezydencji w Radzie UE, która musi odpowiedzieć na zupełnie nowy kontekst geopolityczny.

Czesko-polskie konsultacje międzyrządowe odbyły się ostatnio 28 sierpnia 2019 r. w Warszawie


V Praze se uskutečnily už sedmé česko-polské mezivládní konzultace.

Zdroj: https://www.mzv.cz/warsaw 04.06.2022 / 07:04 | Aktualizováno: 04.06.2022 / 07:12

V pátek 3. června 2022 se v Praze uskutečnilo společné setkání zástupců české a polské vlády. Na v pořadí už sedmé mezivládní konzultaci jednaly kabinety v čele s premiéry Petrem Fialou a Mateuszem Morawieckim o aktuálních celospolečenských tématech.

Setkání se uskutečnilo poprvé od srpna 2019 po pauze, kterou způsobila pandemie koronaviru.

Premiéři České a Polské republiky se nejprve setkali v Kramářově vile a poté se přesunuli za ministry do Lichtenštejnského paláce, kde se uskutečnil společný pracovní oběd. Mezi klíčová témata patřily dopady ruské agrese na Ukrajině, česko-polská spolupráce v současné nelehké mezinárodní situaci, energetická bezpečnost, ale i přeshraniční spolupráce a koordinace evropských politik.

Mám velkou radost, že jsem mohl v Praze přivítat polského premiéra Mateusze Morawieckého. Povedlo se nám obnovit tradici společných jednání našich vlád, jak jsme se nedávno domluvili během mé návštěvy ve Varšavě. Setkáváme se ve velmi složité situaci. Čelíme ruské invazi na Ukrajinu a před našimi zeměmi stojí obrovské výzvy. Zároveň je to ale i situace, kdy se ukazuje, že Česká republika a Polsko mají na řadu věcí stejný názor a že jsme schopni společně dosáhnout velmi dobrých výsledků jednání třeba na půdě EU.,“ uvedl předseda vlády.

Premiér Petr Fiala připomněl, že obě země patří mezi nejaktivnější v pomoci Ukrajině v boji proti ruským agresorům i v pomoci uprchlíkům, kteří z Ukrajiny uprchli před válkou, a zopakoval, že Ukrajina se o obě země může opřít jako o své přátelé a může počítat s další humanitární a vojenskou pomocí. „Uděláme maximum pro to, aby Ukrajina nad Ruskem zvítězila,“ slíbil předseda české vlády.

Výsledkem dnešního jednání je také podpis rámcové dohody o posílení obranné spolupráce mezi ministerstvy obrany a obě země také podepsaly memorandum o spolupráci v dopravě v oblasti rozvoje dopravních spojení mezi polskými přístavy a Českem. Cílem je zajistit odolnost naší infrastruktury a rozšířit možnosti dodavatelských řetězců.

Mluvili jsme také o otázkách přeshraniční spolupráce ohledně dopravy. Je potřeba dobudovat vzájemná vlaková a silniční spojení, abychom tak mohli rozvíjet potenciál našich zemí. S Polskem taktéž řešíme energetickou infrastrukturu. Domluvili jsme se na tom, že budou nadále pokračovat intenzivní jednání v této oblasti, abychom se co nejrychleji zbavili závislosti na ruské ropě a plynu. Jde o obnovu plynovodu Stork II a možnost využít kapacity polských LNG terminálů,“ dodal český premiér.

Hovořilo se i o dalších přeshraničních projektech, například o budování 5G sítí a rozvoji 5G služeb v pohraničí. V neposlední řadě informoval český premiér svůj polský protějšek o vrcholících přípravách českého předsednictví v Radě EU, které musí reagovat na zcela nový geopolitický kontext.

Česko-polské mezivládní konzultace se naposledy uskutečnily 28. srpna 2019 ve Varšavě


Zaproszenie na online seminarium w dniu 23.06.2022.

20-06-21 Zaproszenie na online seminarium w dniu 23.06.2022

Pozvánka na online seminář dne 23. 6. 2022.

20-06-21 Pozvánka na online seminář dne 23. 6. 2022

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526