RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 7. 6. 2022

Výplata důchodů do zahraničí a Potvrzení o žití od 1. 7. 2022.  

Příprava na odchod do starobního důchodu.  

Do Registru rodinných firem se zapsalo už tisíc podniků, mají výhody.  

Finanční trh 22. týden.  

Výplata důchodů do zahraničí a Potvrzení o žití od 1. 7. 2022.

27.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. 7. 2022 dochází ke změně v prokazování podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí.

S ohledem na to, že v ČR a ve většině dalších států světa již došlo k uvolnění či zrušení mimořádných opatření zavedených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, dojde s účinností od 1. 7. 2022 ke změně v prokazování podmínek pro výplatu českých důchodů do zahraničí. Česká správa sociálního zabezpečení  umožní příjemcům českých důchodů (důchodcům) bydlícím v zahraničí zasílat tiskopis Potvrzení o žití bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce již jen do 30. 6. 2022.

Počínaje 1. 7. 2022 bude Česká správa sociálního zabezpečení opět standardně vyžadovat, aby vlastnoruční podpis důchodce na tiskopisu Potvrzení o žití byl úředně ověřen. Toto Potvrzení o žití by měl důchodce zaslat ČSSZ v souladu se zákonnou úpravou buď v listinné podobě, tj. poštou, případně v elektronické podobě, tj. e-mailem, jehož přílohou bude naskenované Potvrzení o žití podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo prostřednictvím datové schránky.

Vícejazyčné formuláře Potvrzení o žití jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ na adrese: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu/.


Příprava na odchod do starobního důchodu.

19.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Chystáte se do starobního důchodu nebo vás tato změna teprve čeká a chcete se na ni řádně připravit? Co všechno udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady si připravit a na co se zaměřit?

Na všechny tyto otázky vám odpoví aktualizovaná Příručka budoucího důchodce pro rok 2022. Naleznete v ní detailní návod, jak o důchod požádat. Podívejme se na souhrn nejdůležitějších informací.

Co dělat předtím, než budete o důchod žádat?

Ověřte si, kdy splníte základní podmínky pro přiznání důchodu, kterými jsou dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Obě tyto informace lze snadno zjistit pomocí Informativní důchodové aplikace (IDA). Kromě důchodového věku vám aplikace poskytne i informaci, zda jste již potřebnou dobu získali, případně kolik let a dní vám do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Navíc vám ukáže i odhadovanou výši starobního důchodu. Druhou možností je důchodová kalkulačka, kterou můžete využít, pokud máte méně než 5 let do dosažení důchodového věku.

Sledujte pravidelně doby pojištění evidované u ČSSZ. Opět můžete využít službu IDA, kde uvidíte kompletní přehled svých evidovaných dob pojištění u ČSSZ. Zobrazí se vám rovněž veškeré doby pojištění či případné náhradní doby pojištění evidované k datu použití této služby. Jednou ročně si také můžete nechat vypracovat informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Zažádat o něj lze prostřednictvím ePortálu ČSSZ, případně formou písemné žádosti zaslané na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. O dalších možnostech podání žádosti o IOLDP se dočtete na webu ČSSZ.

Pro podání žádosti o důchod budete potřebovat i další doklady, a to o dobách, které ČSSZ zpravidla nemá ve své evidenci. Jde o tzv. náhradní doby pojištění. Týká se to například doby studia, vojenské a civilní služby a také péče o dítě. Tyto doklady je dobré si připravit dopředu, žádost o důchod se tím urychlí.

Fakt, že dosáhnete důchodového věku, neznamená, že si o důchod musíte zažádat. Lze tak učinit i později. Pokud se rozhodnete dál pracovat, samozřejmě můžete. Zaměstnání po dosažení důchodového věku bez pobírání starobního důchodu se odrazí ve výši vašeho budoucího důchodu.

Popřemýšlejte nad tím, jakým způsobem si důchod necháte vyplácet. Pokud se rozhodnete pro zasílání na účet, je třeba, aby byl veden na vaše jméno, případně na vašeho manžela / vaši manželku. V tomto případě je potřeba doložit ještě potvrzení od banky, že jste majitelem účtu, v případě účtu manžela pak doklad, že k němu máte dispoziční právo. Důchod si také můžete vyzvedávat v hotovosti na poště. Tato služba je však každý měsíc zpoplatněna částkou 29 Kč.

Podání žádosti

Žádost se sepisuje na OSSZ podle místa vašeho trvalého bydliště. Doporučujeme sjednat si konkrétní termín prostřednictvím online objednávání na webu ČSSZ. Sepsání žádosti je časově náročné a takto si zajistíte, že budete odbaveni ve vámi zvoleném čase.

Žádost o důchod s vámi sepíše pracovník oddělení důchodového pojištění. Tuto žádost podáváte osobně, můžete k tomu ale zmocnit i jinou osobu na základě plné moci (vzorovou plnou moc najdete na ePortálu ČSSZ).

Žádost o důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

Příručka budoucího důchodce

Další důležité informace shrnuje Příručka budoucího důchodce. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. Obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty. V její příloze jsou uvedeny konkrétní číselné údaje a příklady výpočtů důchodu pro rok 2022. Příručka je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ.


Do Registru rodinných firem se zapsalo už tisíc podniků, mají výhody.

Už tisícovka rodinných firem se prostřednictvím Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zapsala do registru rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Firmy mají díky registraci výhody.

26.05.2022 | Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Letos na jaře jsou to dva roky od startu oficiální registrace.

Jubilejní 1000. registrovanou firmou byla společnost KŠK kovoobrábění, s.r.o. z Plzně, která působí na poli všeobecné strojírenské výroby především pro energetický průmysl, výrobce a servisy strojů až po dodavatele dílů pro automobilový průmysl.

Registrované firmy mají možnost od 1. dubna 2020 využívat programy Národní rozvojové banky (NRB) určené pro rodinné podniky, konkrétně GEN-Záruku, Expanze-úvěry a Expanze-záruky, a dále mají právo používat oficiální logo „Rodinný podnik Česká republika“.

Registr rodinných podniků na portálu BusinessInfo.cz

Rodinný byznys je pro ekonomiku klíčový

„České rodinné firmy vytvářejí odhadem více než polovinu HDP. Podniky plánují svůj rozvoj na další generace, jsou odolné, investují, výnosy z podnikání nechávají u nás doma a jsou již významnými lokálními patrioty,“ zdůrazňuje člen AMSP ČR a předseda Výboru pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků Libor Musil.

„To, co potřebujeme, je, aby české firmy rostly mezinárodně, a naše podniky zpět získaly ztracenou mezinárodní prestiž. Rodinné společnosti s novou generací vlastníků to mohou dokázat. Proti nám ale stojí silné firmy ze zemí, kde nebyl tento druh podnikání vymýcen tak, jako u nás za socialismu. Oni se měli kde učit po generace,“ konstatuje Musil.

Proces registrace prokázal, že i v období po koronavirové krizi, kdy firmy i podnikatelé řeší vysoké ceny materiálů, energií, pohonných hmot a dopady války na Ukrajině, rodinné firmy nepolevují ve svých plánech.

Rodinné firmy přestály covid i důsledky války. Chtějí dál růst

Nejčastějším důvodem k registraci, který firmy či podnikatelé uváděli, je především možnost podpory a rozvoje podnikání v dalších generacích a dále také výhodnější podmínky u produktů Českomoravské záruční a rozvojové banky.

„Je zřejmé, že tyto společnosti tradičně produkují zboží a služby na vysoké úrovni a oficiální označení rodinná společnost tuto kvalitu jen podtrhuje,“ připojuje se ředitel odboru podnikatelského prostředí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Pavel Vinkler.

„Jsem velmi příjemně překvapen, že ani po dvou letech ‚bláznivého podnikání‘ ve stínu covidu-19 a energetické krize se nezastavil zájem rodinných podniků o registraci a během roku fungování jsme dosáhli čísla 1000 pro registrované firmy,“ svěřuje se viceprezident Hospodářské komory ČR Roman Pommer.

Největší zdroj pracovních míst

Rodinné firmy jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, ale podle šéfa Národní rozvojové banky (NRB) Jiřího Jiráska také důležitým prvkem rozvoje regionů. Proto se na jejich podporu banka zaměřuje, a to dlouhodobě.

„Třetina firem, které nesou oficiální status rodinný podnik, od nás od března 2019 do poloviny května 2022 získala zvýhodněné financování, a to v objemu přes 3,2 miliardy korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. Celkově jsme podpořili 400 projektů převážně investičního charakteru. Rodinné firmy tedy nejčastěji financování využily k pořízení nových strojů, technologií, výstavbu, modernizaci či rozšíření výrobních areálů, skladů nebo administrativních budov,“ popisuje Jirásek.

Další podrobnosti na stránkách AMSP ČR

Registrační proces při doložení všech potřebných dokladů trvá maximálně týden. Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR se zde podařilo seskupit velmi zajímavé subjekty schvalující došlé žádosti o registraci.

Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků pracuje ve stabilním složení ze zástupců AMSP ČR, Hospodářské komory, ČMZRB a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). I v průběhu složitých covidových let 2020-2021 se podařilo upravit vládní definici v prospěch rodinných subjektů. Vláda jej usnesením schválila dne 18. října 2021. V zákaznickém servisu se stále více automatizuje a outsourcuje. V budoucnu chce odvětví zavést i virtuální realitu


Finanční trh 22. týden.

22-06-07 IN Finanční trh 22. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526