RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 6. 2022

Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů.  

Portál Europass i v ukrajinštině.  

Kamerový systém ke kontrole zaměstnanců.  

Finanční trh 23. týden.  

Blíží se termín pro podání průběžného oznámení podle zákona o střetu zájmů.

1.6.2022, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021, jehož předmětem je oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích.

Povinnost podat průběžné oznámení se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

Průběžné oznámení je třeba učinit elektronicky prostřednictvím Centrálního registru oznámení nebo datovou zprávou na ID datové schránky: kq4aawz.

Za nedodržení lhůty lze uložit veřejnému funkcionáři pokutu ve výši od 1 000 Kč do 50 000 Kč.


Portál Europass i v ukrajinštině.

3.6.2022, Zdroj: ČTK.

Evropský portál Europass, který nabízí možnost sestavení životopisu či motivačního dopisu a soubor dokladů doplňujících diplomy o vzdělání, je nyní dostupný také v ukrajinštině.

Služby Europassu podle Lucie Šplíchalové z Národního pedagogického institutu (NPI) mohou ukrajinským uprchlíkům usnadnit situaci při hledání práce, kdy musí doložit svou kvalifikaci, praxi a dovednosti.

Ukrajinština je od konce května tohoto roku již 30. jazykem, ve kterém jsou dostupné evropské služby Europassu, konkrétně profil, životopis, motivační dopis a e‑portfolio. Všechny služby Europassu jsou zdarma a volně dostupné,“ uvedla Šplíchalová. O zpřístupnění pro Ukrajince se podle ní u Evropské komise zasadilo české Národní centrum Europass.

NPI představil služby Europassu pro Ukrajince různým organizacím na semináři, který se konal jako součást Evropského týdne odborných dovedností. „Účastníci si prakticky vyzkoušeli, jak sestavit e-portfolio a uspět v testu digitálních dovedností,“ řekla Šplíchalová. Překlad testu do ukrajinštiny se podle ní zatím připravuje, Ukrajinci ho ale mohou složit i v jiných jazycích.

„Na odpovědi je vždy tolik času, že si respondenti ve stanoveném časovém limitu stihnou otázky i přeložit a odpovědět na ně. Po testu získá každý certifikát, který si vloží do svého portfolia a ukáže zaměstnavateli, jaké digitální dovednosti má,“ popsala. Upozornila, že digitální dovednosti jsou nyní potřeba u naprosté většiny pracovních míst. Pro Ukrajince, kteří svou zemi opustili bez dokladů o svém vzdělání či praxi, tak může být složení testu digitálních dovedností základem pro vyjednávání o možné práci.

Semináře s názvem Služby pro vstup na trh práce nejen pro Ukrajince se podle Šplíchalové zúčastnili zástupci 12 organizací. Byli například z úřadů práce či kariérních center vysokých škol. „Nezisková organizace zaměřená na IT dovednosti Czechitas využije do budoucna například test digitálních dovedností Europassu jako vstupní test pro své poradenství na trh práce. Další organizace mají zájem o proškolení svých pracovníků ve všech službách Europassu,“ uzavřela mluvčí NPI.


Kamerový systém ke kontrole zaměstnanců.

11.5.2022, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/)

Úřad pro ochranu osobních údajů šetřil podnět týkající se instalace kamerového systému, který měl sloužit ke kontrole zaměstnanců. Místním šetřením Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo zjištěno, že se nejedná o funkční kamerový systém, ale o atrapu.

Umístění atrapy kamerového systému ke kontrole zaměstnanců sice neporušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, ale může být považováno za porušení pracovněprávních předpisů. Úřad pro ochranu osobních údajů věc předal k prošetření místně příslušnému inspektorátu práce.

Inspektorát práce pochybení potvrdil a konstatoval, že zaměstnavatel instalací atrapy technologických prvků kamerového systému porušil zákoník práce (§ 302, písm. c) zák. č. 262/2006 Sb., konkrétně povinnost „vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci“).

„Atrapou kamerového systému není možné sbírat osobní údaje zaměstnanců, a proto nejde o porušení GDPR. Ovšem z pohledu zákoníku práce už to může být hodnoceno jako vytváření nepřiměřeného tlaku ze strany zaměstnavatele na zaměstnance. Jinými slovy, pokud zaměstnavatel nainstalujete atrapy kamer, neznamená to, že za to nemůže být postižen. Orgánem příslušným k projednání porušení zákona v takovém případě nebude Úřad pro ochranu osobních údajů, ale příslušný Inspektorát práce,“ okomentoval situaci předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký.


Finanční trh 23. týden.

22-06-14 IN Finanční trh 23. týden

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526