RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 10. 2022

Nová vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.  

Novela zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.  

Povinnost uvádět zařazení výrobku do skupiny podle komoditní vyhlášky.  

Devizový trh 40. týden.  

Nová vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

30.9.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu nahrazuje původní vyhlášku č. 193/2013 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání.

Vydáno: 30. 9. 2022
Účinné od: 15. 10. 2022

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie (směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov) a upravuje
a) způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
b) rozsah, četnost a způsob provádění kontroly provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání,
c) obsah a vzor zprávy o kontrole provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání.


Novela zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení.

22.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Harmonizace s evropskými předpisy si vyžádala novelu zákona č. 452/2001 Sb.

Ve Sbírce zákonů ČR vyšel zákon č. 215/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno dne: 22. 7. 2022
Účinné od: 6. 8. 2022

Více o novele v tomto článku.


Povinnost uvádět zařazení výrobku do skupiny podle komoditní vyhlášky.

24.5.2022, Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdy je povinnost doplnit označení balené potraviny o její zařazení podle komoditní vyhlášky? Např. výrobek z luštěnin (čipsy) náš dodavatel/výrobce ve specifikaci označuje jako „trvanlivé krekrové pečivo“. Na obale ale toto zařazení neuvádí. Uvádí pouze název v angličtině (chips strips) a složení výrobku. V případě, že je název výrobku v angličtině, je povinností PPP opakovat název a doplnit ho o zařazení potraviny podle tuzemské komoditní vyhlášky?

Odpověď:

Označování balených potravin musí splňovat požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011 a doplňující požadavky komoditních vyhlášek. Pokud je v komoditní vyhlášce uvedeno, že má být součástí názvu druh, skupina nebo podskupina, které jsou uvedeny ve vyhlášce, tak se uvést musí.

U trvanlivého pečiva vyhláška požaduje uvádět název skupiny, takže by název měl být: „Luštěninové krekry. Trvanlivé pečivo.“ Pokud uvádíte, že se jedná o čipsy, pak by mohlo být i „Luštěninové lupínky. Trvanlivé pečivo.“

Anglický název uvést lze, ale pouze jako obchodní název a ten pak musí být doplněn zákonným názvem v češtině, který odpovídá zařazení potraviny podle platné komoditní vyhlášky.


Devizový trh 40. týden.

22-10-11 IN Devizový trh 40 týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526