RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 11. 2022

Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stavebního zákona.

Online prostředí bude transparentnější a bezpečnější. Ve Štrasburku byl podepsán Akt o digitálních službách.

Podpora pro podnikatele v návaznosti na zvýšené náklady na plyn a elektřinu.

Devizový trh 43. týden.

Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stavebního zákona.

21.10.2022, Zdroj: Asociace developerů (www.wedevelop.cz)

Široká platforma odborných komor, sdružení, svazů a asociací se v dopise obrátila na předsedu vlády Petra Fialu s žádostí o odložení projednávání novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Návrhy podle nich nejsou dostatečně projednány s odbornými skupinami a v řadě oblastí je potřeba je dále dopracovat.

„Apelujeme na Vás, abyste předešel hluboké krizi v oblasti výstavby, kterou mohou způsobit současná podoba novely stavebního zákona a zákona o jednotném environmentálním stanovisku, a zasadil se o jejich změny. Jsme připraveni seznámit Vás s návrhy, na nichž jsme našli širokou věcnou a odbornou shodu,“ píší odborníci premiérovi. Mezi signatáři dopisu jsou Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Asociace developerů, Česká komora architektů, sdružení CityDeal (koncepční a plánovací instituce Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Liberce, Zlína a Karlových Varů) či Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

„Již téměř rok se snažíme najít cestu ke spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ve věci přípravy nové podoby stavebního zákona, tedy z hlediska budoucího rozvoje České republiky naprosto zásadní legislativy. Těch několik málo setkání, ke kterým došlo, bylo čistě formalistických, bez možnosti skutečné diskuse a zájmu o hledání řešení. Adekvátně neproběhlo ani vypořádání připomínek v rámci legislativního procesu, které nelze označit jinak než za promarněnou příležitost. Bohužel musíme konstatovat, že většina odborné veřejnosti byla po celou tuto dobu z procesu přípravy vyřazena,“ píše se v dopise dále.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého by mělo být snahou obou stran dojít ke konsensuálnímu návrhu. „Toho ale nelze dosáhnout bez skutečné diskuse a spolupráce. K té jsme opakovaně vyzývali, bohužel marně. V současné situaci nám tedy nezbývá než předkládanou novelu v aktuální podobě odmítnout,“ říká Dlouhý.

„Návrh novely, který byl zaslán Legislativní radě vlády, naše dřívější obavy potvrdil. I samotná Legislativní rada během projednání novely vyjadřovala zásadní výhrady. Je také zcela zřejmé, že předkládaný návrh je v rozporu s programovým prohlášením vlády a že nepovede k naplnění zamýšleného a proklamovaného cíle, tedy zjednodušení a zrychlení povolování staveb,“ říká Jan Kasl, předseda České komory architektů.

Ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek upozorňuje na to, že současný návrh nenaplňuje cíl vlády, tedy zjednodušit, zpřehlednit a zrychlit českou stavební legislativu. Novela podle něj znamená zhoršení oproti novému stavebnímu zákonu, což dokládá i analýza RIA, kterou si nechalo vypracovat samotné Ministerstvo pro místní rozvoj. „Toto hodnocení svědčí o zásadním rozporu novely s programovým prohlášením vlády, v němž se jako cíl uvádí zásadní zrychlení stavebního řízení,“ upozorňuje Kadeřábek.

„Považujeme za nutné předsedu Vlády České republiky a také ministry osobně upozornit na zásadní nedostatky současné verze novely ještě před tím, než bude návrh zařazen na program jednání vlády. Jsme si vědomi, že novelizace nového stavebního zákona je urgentní, a jsme právě proto připraveni předložit konstruktivní návrhy úprav novely, které by odstranily její nejzásadnější nedostatky, a na jejich zapracování spolupracovat se všemi relevantními partnery,“ nabízí vládě spolupráci za celé uskupení Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák shrnuje základní oblasti, které je podle něj potřeba otevřít a přepracovat. „Obecně jde o změny v úpravě o povolení staveb, které zajistí skutečnou integraci v jediném řízení a efektivní změny v oblasti územního plánování, které odstraní zbytečnou byrokratickou zátěž a posílí závaznost vymezení záměrů strategického významu ze strany státu,“ charakterizuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

„Nepřicházíme ve snaze ani záměr zablokovat, ani jej destruovat, ale ve snaze konstruktivně se podílet na jeho vylepšení, aby naplňoval nejen programové prohlášení Vlády České republiky, ale také všeobecné očekávání, či naději v něj. Věříme, že pro vládu by mohlo být důležitým signálem to, jak rozdílné skupiny se ve prospěch této věci spojily. Odložení projednání návrhu o několik týdnů a práce na něm může přinést vysoce konsensuální výsledek, který nebude trpět následnými úpravami a pozměňovacími návrhy v Poslanecké sněmovně, a bude tedy kompaktnější a funkčnější,“ říká za CityDeal Ondřej Boháč.


Online prostředí bude transparentnější a bezpečnější. Ve Štrasburku byl podepsán Akt o digitálních službách.

24.10.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Internet se změní. Digitální služby budou muset být transparentnější, uživatelé dostanou více práv, děti budou mít zajištěnu vyšší úroveň bezpečí. Nejen tyto novinky by měl přinést čerstvě schválený Akt o digitálních službách (Digital Services Act – DSA). Na jeho přijetí se shodli ministři členských států EU na začátku října a už dříve se pro jeho přijetí vyslovili europoslanci. V účinnost by tak měl vejít na začátku roku 2024.

„Nastavení správných a funkčních pravidel v online světě je velmi důležité pro hladké fungování jednotného digitálního trhu. Jsem proto velmi rád, že se nám jednání o Aktu o digitálních službách podařilo dotáhnout do úplného konce. Těžit z toho bude Evropská unie, Česká republika, podniky i uživatelé a já věřím, že se toto nařízení stane inspirací i pro další státy,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Vyjednávání byla nesmírně náročná a EU je prvním světovým aktérem, kterému se povedlo dohodnout na takto komplexní legislativě,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Jsem proto velmi rád, že se v něm podařilo zachovat i řadu pro ČR důležitých bodů – od výjimek pro menší podniky, přes princip země původu, až po důraz na zajištění svobody slova a práv uživatelů.“

Na stránkách MPO je základní přehled nových práv a povinností pro uživatele i podniky. Uživatelé budou např. moci jednoduše nahlašovat nezákonný obsah, zboží nebo služby na online platformách, a odvolávat se proti odstranění svého obsahu. Díky vyšší úrovni transparentnosti pak budou mít důvěryhodnější informace o prodejcích na online tržištích. Podniky naopak získají potřebnou právní jistotu a budou těžit z principu země původu, který je příznivější pro expanzi firem na celý evropský trh. V červenci tohoto roku MPO také uspořádalo představení této legislativy, kde se sešli představitelé státní správy, soukromého sektoru, spotřebitelů i neziskového sektoru.

MPO s ostatními úřady nyní začne pracovat na procesu implementace nařízení do českého právního řádu, včetně stanovení dozorového orgánu, tzv. Koordinátora digitálních služeb a stanovení pokut pro platformy v případě neplnění povinností.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/online-prostredi-bude-transparentnejsi-a-bezpecnejsi–ve-strasburku-byl-podepsan-akt-o-digitalnich-sluzbach–270543/


Podpora pro podnikatele v návaznosti na zvýšené náklady na plyn a elektřinu.

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

struktura dokumentu

Vláda schválila program podpory pro firmy na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádného růstu cen s předpokládanou alokací až 30 miliard korun. Malé firmy a živnostníci mohou využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Manuál z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu zároveň poradí, jak mohou šetřit energie.

„Uvědomujeme si, jak důsledky ruské invaze na Ukrajině a navazující energetické války dopadají na naše firmy. Proto jsme pro ně připravili pomoc, která bude vycházet z Dočasného rámce Evropské komise. Podle našich výpočtů by to mělo být až 30 miliard korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že se tato pomoc zaměří především na podniky s vyšším odběrem, těm s nižším vláda pomůže zastropováním cen elektřiny a plynu.

Rozdíl mezi podporou a zastropováním cen

O podporu budou moci žádat firmy, které vykonávají podnikatelskou činnost v zemědělství, lesnictví, rybářství a také v těžebním a zpracovatelském průmyslu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, tedy podniky, u kterých náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty jeho produkce. „Energeticky náročné podniky budou mít nárok až na 200 milionů korun, ostatní až na 45 milionů korun,“ říká ministr Síkela.

O pomoc pro energeticky náročné firmy budou moci žádat firmy, které doloží, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů.

Ostatní podniky budou mít na pomoc nárok v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce.

Zastropování, které vláda představila v pondělí 12. září, se týká všech subjektů připojených na hladinu nízkého napětí, a to včetně malých a středních podniků s ročním odběrem do 630 MWh. Při odběru nad tuto hranici mohou využít schválenou podporu, která podléhá notifikaci Evropské komise. MPO připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny požadavky na žadatele. Výzva bude vypsána do konce letošního roku a veškeré informace budou k dispozici na webu MPO.

Vláda se také dohodla, že v návaznosti na opatření navrhovaná Evropskou komisí bude připravovat pomoc s vysokými cenami energií i pro malé a středním podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí.

Pomoc pro malé podniky a živnostníky

Živnostníci a malé firmy mohou využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce listopadu tak mohou například žádat o dotaci z výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Dále mohou do 1. února 2024 žádat o podporu na výstavbu větrných elektráren, podrobnosti jsou zde.

Jak šetřit energie?

Správné vytápění, pravidelný monitoring spotřeby, dlouhodobá opatření i možnost dotace. MPO vydalo manuál, kde poradí, jak mohou ušetřit energie malí podnikatelé a živnostníci. Už dříve resort vydal manuál pro veřejné budovy. „Tou nejúčinnější zbraní proti ruské agresi, která nás nic nestojí, jsou energetické úspory,“ říká ministr Síkela a dodává: „Po manuálu pro veřejné budovy, který jsme vydali v červenci, teď nabízíme několik rad a tipů, jak mohou ušetřit energie živnostníci a malé firmy.“

S investicemi do úsporných opatření poradí odborníci z Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS). Poradny jsou po celé republice a experti z oblasti energetiky poradí zdarma, konzultovat je možné i online.

Přílohy ke stažení


Devizový trh 43. týden.

22-11-01 IN Devizový trh 43. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526