RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele.

 14. 3. 2022

Konflikt na Ukrajině: Informace pro zaměstnavatele a cizince.

Jak rostly ceny energií v eurozóně v loňském roce?

Identita občana – nový způsob komunikace s ÚP ČR.

Finanční trh 10. týden. 

Konflikt na Ukrajině: Informace pro zaměstnavatele a cizince.

2.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozšiřuje okruh pomoci pro Ukrajince a také jejich zaměstnavatele.

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině hledáme konkrétní cesty, jak Ukrajincům pracujícím v ČR a jejich rodinám cíleně pomoci. Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Plánuje se také rozšíření mimořádné okamžité pomoci.

MPSV připravuje podporu pro rodiny ukrajinských pracovníků, kteří musejí na Ukrajinu odjet. Pomoc má zabránit propadu domácnosti po výpadku jednoho z příjmů.

Podstatné materiály resort vydává  i v ukrajinském jazyce. MPSV zároveň co nejdříve chystá spuštění vlastní help linky, kde budou ukrajinsky hovořící operátoři. Pokud jde o současný postup na trhu práce, cizinci s uděleným speciálním vízem mohou požádat o povolení k zaměstnání. To vyřizuje příslušná krajská pobočka Úřadu práce. Před podáním žádosti je třeba již mít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Ta je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, které může podat cizinec sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele.

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou již nyní žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi, konkrétně o příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení i o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Lze o ně požádat na příslušné pobočce Úřadu práce.


Jak rostly ceny energií v eurozóně v loňském roce?

11.2.2022, Zdroj: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/web/main/home)

Mezi prosincem 2020 a prosincem 2021 se dovozní cena energie v eurozóně více než zdvojnásobila (115 %). Ceny výrobců energií vzrostly téměř o tři čtvrtiny (73 %).

Tento vývoj je v ostrém kontrastu s relativní cenovou stabilitou dovozních cen energií v letech 2010 až 2019 (v roce 2020 ceny klesly o 31 %) a relativně nízkým meziročním nárůstem cen domácích výrobců energií o 0,9 % mezi roky 2010 a 2019 (v roce 2020 klesly ceny energií téměř o 10 %.

Vyplývá to z údajů o průmyslových dovozech a cenách výroben, které nedávno zveřejnil Eurostat.

Současný vývoj je zcela bezprecedentní. Dovozní ceny energií, i když jsou poměrně volatilní, se v minulosti během roku nezměnily nikdy o více než 30 %. Výrobní ceny nikdy nekolísaly během roku o více než cca 10 %.

Spotřebitelské ceny elektřiny, plynu a ostatních paliv se mezi prosincem 2020 a prosincem 2021 zvýšily o 25 %.


Identita občana – nový způsob komunikace s ÚP ČR.

24.2.2022, Zdroj: Úřad práce ČR

Je pro Vás náročné zřizovat si datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis?

Tyto starosti Vám odpadnou a komunikace s Úřadem práce ČR je ještě jednodušší! Novou možností podání žádostí a dalších podkladů je cesta prostřednictvím IDENTITY OBČANA, tedy například prostřednictvím bankovní identity, eObčanky nebo třeba systému vícefázového ověření.

Žádosti můžete podávat nadále také datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je zaslání poštou (s vlastnoručním podpisem) či osobně na příslušném kontaktním pracovišti.

Další tipy, jak komunikovat s ÚP ČR elektronicky:

Najděte si potřebný formulář na https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare. Pokud nevíte, jaký formulář potřebujete, můžete využít rady v záložce „Průvodce“.  Na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare najdete odkazy na dva typy formulářů, interaktivní (označený symbolem ) a formulář (bez symbolu ). Elektronicky lze podat oba typy, konkrétní postup se však liší. Chcete-li vědět, na které pracoviště žádost podat, podívejte se na tento návod.

Využijete-li interaktivní formulář, postupujte takto:

 1. Nejprve se přihlaste (vpravo nahoře „Přihlášení“). Výhoda přihlášení spočívá v tom, že se Vám všechny základní osobní údaje do formuláře načtou. Máte následující možnosti přihlášení:
  1. Identita občana:
   • bankovní identitou– nejjednodušší způsob. Po výběru této možnosti Vás přesměrujeme na stránky vašeho internetového bankovnictví a budete požádáni o přihlášení. Je to nejrychlejší způsob ověření Vaší totožnosti.
   • eObčankou– občanský průkaz s aktivovaným čipem
   • NIA ID– (Jméno, heslo a SMS kód)
   • Mobilní klíč eGovernmentu– nainstalovaná aplikace mobilního klíče na mobilním zařízení a další způsoby
  2. Datová schránka
 2. Vyplňte formulář. Pokud si nevíte s vyplněním rady, vzory vyplněných formulářů naleznete přímo pod formulářem v sekci „Názorná pomůcka, jak vyplnit formuláře“ (například Žádost o rodičovský příspěvek). Můžete také využít videonávody na vyplnění nejčastějších žádostí. Případně Vám rádi s vyplněním poradíme telefonicky na Call Centru ÚP ČR.
 3. Formuláře si můžete (nejen) v průběhu vyplňování ukládat, a to prostřednictvím tlačítka „Uložit rozpracovaný formulář“. Uložené údaje lze z počítače kdykoli otevřít a znovu použít přes tlačítko „Načíst údaje“.
 4. Po vyplnění můžete žádost odeslat prostřednictvím tlačítka „Přejít k odeslání“ (je-li součástí příloha, max. velikost přílohy je 17 MB). Odeslat můžete vždy jen takovým způsobem, jakým jste přihlášeni. Možnosti odeslání jsou tyto:
 • Prostřednictvím identity občana
 • Datovou schránkou
 • S uznávaným elektronickým podpisem (varianta bez přihlášení)
 • Po úspěšném podání formuláře se Vám objeví oznámení: „Hotovo! Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Ozveme se Vám hned, jak ji zpracujeme. Nemusíte nic ověřovat telefonicky, osobně ani písemně. Co nejdříve Vás zkontaktujeme sami.“

Využijete-li tiskopis, postupujte takto:

 1. Vyplňte formulář. Případně rádi s vyplněním poradí telefonicky na Call Centru ÚP ČR.
 2. Po vyplnění formulář uložte.
 3. Uložený formulář prosím zašlete na místně příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR:
  • datovou schránkou do datové schránky Úřadu práce ČR,
  • s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (e-mailem),
  • bez uznávaného elektronického podpisu na elektronickou podatelnu Úřadu práce ČR (e-mailem) musíte do pěti dnů osobně potvrdit na pobočce ÚP ČR,
  • vytiskněte a zašlete poštou s vlastnoručním podpisem,
  • či vytiskněte a přineste osobně na příslušné kontaktní pracoviště.

Důležité! Vyplněné žádosti nezasílejte na Call centrum ÚP ČR, ale příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Pokud se rozhodnete podávat žádosti prostřednictvím elektronické podatelny, je třeba zasílat je na podatelnu ÚP ČR, nikoli podatelnu MPSV nebo jiné kontakty na webových stránkách.

Kde žádosti podávat?

Pokud žádáte o dávku státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné), zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti, pak můžete žádost podat v místě, kde skutečně žijete. V případě dávek hmotné nouze, pěstounské péče a náhradního výživného pak v místě trvalého pobytu žadatele.


Finanční trh 10. týden

22-03-16 Finanční trh 10. týden

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526