PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 1. 2023

Sazby zahraničního stravného od 1. 1. 2023.  

MPSV: Souhrn novinek od roku 2023.  

Podpora pro zaměstnavatele v roce 2023.  

Otcovská od 1. 12. 2022.  

Sazby zahraničního stravného od 1. 1. 2023.

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejnilo novou vyhlášku, která stanoví sazby zahraničního stravného pro rok 2023.

Pro rok 2023 dochází ke změně výše sazeb zahraničního stravného u více jak 40 zemí, a to novou vyhláškou č. 401/2022 Sb. Z těch nejčastěji používaných sazeb uveďme změny u těchto států:

Stát Zahraniční stravné v roce 2022 Zahraniční stravné v roce 2023
Dánsko 55 eur 60 eur
Finsko 50 eur 55 eur
Polsko 40 eur 45 eur
Švédsko 55 eur 60 eur

Kompletní přehled všech sazeb zahraničního stravného pro rok 2023 je ke stažení zde.


MPSV: Souhrn novinek od roku 2023.

16.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

MPSV přináší přehled novinek, které přijdou s rokem 2023 a týkají se občanů. Změny pro zaměstnavatele jsou souhrnně k dispozici zde. V roce 2023 bude vyhlášeno opět několik výzev, jejichž prostřednictvím je možné získat dotace z evropských prostředků na programy v sociální oblasti. Jejich přehled lze najít na webu Evropského sociálního fondu. Přehled novinek v pdf ke stažení zde, citujeme:

Státní sociální podpora

Zvýšení přídavku na dítě

Přídavky na dítě se navyšují o 200 Kč ve všech věkových kategoriích a v obou výměrách. Cílem je posílení finanční podpory rodin s dětmi s příjmem do 3,4násobku životního minima. Další informace najdete v samostatné tiskové zprávě. O přídavek na dítě lze od léta požádat také online prostřednictvím nového formuláře.

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Sjednocení podmínek pro příspěvek na bydlení

Jednou z nejdůležitějších dávek, které rodinám i seniorům nyní pomáhají s rostoucími náklady, je příspěvek na bydlení. V minulých měsících se několikrát zvyšovaly normativy, naposledy mimořádně od října. Výrazně se zjednodušila administrativa. Od ledna tento příspěvek projde podle návrhu MPSV několika změnami.

Úprava se týká především tzv. normativních nákladů na bydlení, z nichž se nárok na dávku i její výše odvozují. Z dostupných analýz totiž vyplývá, že některé domácnosti naráží na strop normativů častěji, než jiné (např. jedno a dvoučlenné domácnosti). Podrobnosti se můžete dočíst na webu MPSV, kde najdete i nový online formulář.

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Zvýšení životního a existenčního minima

Částky životního a existenčního minima se navýší o 5,2 %. Cílem je rozšíření okruhu oprávněných osob pro dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi i navýšení těchto dávek. Existenční minimum osoby bude měsíčně 3 130 Kč, životní minimum jednotlivce bude měsíčně 4 860 Kč. Částka životního minima osoby, která je

posuzována jako první v pořadí, se zvýší na 4 470 Kč měsíčně. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, bude činit měsíčně:

  • 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
  • 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
  • 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
  • 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

Účinnost: 1. ledna 2023

Rozšíření nároku na pohřebné

Nárok na pohřebné nově vzniká i osobě, která vypravila pohřeb plodu po potratu nebo po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. Další informace ohledně pohřebného jsou k dispozici zde.

Účinnost: 1. prosince 2022

Dávky hmotné nouze

Úprava zápočtu příjmů studentů pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi

Navrhovaná úprava, obdobně jako u dávek státní sociální podpory, sjednotí přístup v zápočtu příjmů studentů také pro účely vyhodnocení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi. Do započitatelných příjmů se nově nebudou zahrnovat příjmy za práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, příjmy ze závislé činnosti, jedná-li se o příjmy nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání na střední škole a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřených dětí v průběhu prázdninových měsíců.

Smyslem je předejít situacím, kdy zejména ve vyloučených lokalitách může docházet k tomu, že děti předčasně ukončují studium, aby jejich rodinám nebyly snižovány dávky pomoci v hmotné nouzi proto, že nezaopatřené dítě získá příjem z brigády nebo praktické výuky. Nová úprava by měla rovněž motivovat nezaopatřené děti k legálnímu přivýdělku v době, kdy nechodí do školy.

Účinnost: 1. ledna 2023 (schváleno Senátem 14. 12. 2022)

Pomoc osobám se zdravotním postižením

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu se zvýší z nynějších 550 na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba o nic žádat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostali poprvé v prosinci 2022.

Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena za prosinec, tedy v lednu 2023.

Účinnost: 1. prosince 2022

a další více v dokumentu MPSV ČR zde ke stažení.

Vláda zvýšila životní a existenční minimum, prodloužila příspěvek pro solidární domácnosti

Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší o 5,2 procenta. Spolu s tím vzrostou i některé sociální dávky, nárok na ně nově získá více lidí. Shodla se na tom dnes vláda, která také prodloužila o tři měsíce poskytování příspěvku pro solidární domácnost a zvýšila příspěvky pro pěstounskou péči. Kabinet také upravil maximum, které mohou dětské skupiny účtovat rodičům.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě ke stažení níže:


Podpora pro zaměstnavatele v roce 2023.

24.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office.

Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou podporu.

Sleva na pojistném pří zkrácených úvazcích

Od 1. února 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance. V současnosti mají podle zákoníku práce nárok na zkrácený úvazek rodiče dětí do 15 let, těhotné ženy nebo pečující osoby.

Podpora zaměstnanců 55 +

Kromě zkrácených úvazků je žádoucí, aby lidé měli motivující podmínky pro práci v předdůchodovém, případně i v důchodovém věku, pokud je na obou stranách zájem ve spolupráci pokračovat. Podle návrhu MPSV by od července roku 2023 měli pracující senioři platit nižší sociální pojištění, což jim zvýší čistý výdělek. Návrh pomůže seniorům, kteří pobírají starobní důchod a zároveň k tomu pracují nebo podnikají. Pokud naopak někdo uvažuje o předčasném důchodu, je žádoucí ho motivovat, aby v ekonomické aktivitě ještě pokračoval (i v případě, že už žádost o předčasný důchod podal, může výplatu odložit), například právě formou zkráceného úvazku.

Podpora home-office

Práce z domova je nyní využívána stále častěji, proto bylo nutné stanovit jasné mantinely. Novela zákoníku práce, o které bude v nejbližších týdnech jednat vláda, usnadní přístup některých zaměstnanců k výkonu práce z domova. Týká se to těhotných zaměstnankyň, dále lidí, kteří pečují o dítě do 9 let, případně o osobu závislou na péči jiné fyzické osoby ve stupni II až IV. Pokud taková zaměstnankyně nebo zaměstnanec požádá o home-office a zaměstnavatel žádosti nevyhoví, bude muset své rozhodnutí písemně odůvodnit. I samotnou dohodu o home-office bude nutné sjednat písemně. Dále se usnadní povinnost zaměstnavatelů nést náklady za práci doma. Zaměstnanci budou mít za každou hodinu odpracovanou na home-office nárok na paušál, který pokryje jejich náklady, především za energie. Zaměstnavatelé si budou moci paušál odečíst z nákladů a zaměstnanci z něj nebudou platit daň z příjmu. Výchozí výše tohoto paušálu bude 2,80 Kč na hodinu. Současně bude mít zaměstnavatel možnost ve výjimečných situacích home-office nařídit, pokud zohlední zájmy zaměstnanců. Takovou situací může být například virová pandemie, jakou byl covid.

Projekt iRekvalifikace – nové kurzy pro lepší digitální kompetence

Mezi lety 2023 a 2025 se rozšíří projekt iRekvalifikace. Nabídne široké spektrum kurzů v oblasti digitálních kompetencí, přičemž kompletní nabídka kurzů bude k dispozici přes nový e-shop. Vedle akreditovaných vzdělavatelů budou mít možnost tyto kurzy nově nabízet také vzdělavatelé, kteří nemají akreditované kurzy, ale splní dané podmínky. Vzdělávat své zaměstnance budou moct také firmy v rámci projektu DigiPOVEZ. V průběhu následujících 3 let tak mají být dohromady prostřednictvím Národního plánu obnovy financovány kurzy pro 130 tisíc lidí.

Elektronické doručování

Připravovaná novela zákoníku práce zjednoduší doručování pracovněprávních dokumentů. V režimu doručování by zůstal jen mzdový a platový výměr a dokumenty, kterými dochází k jednostrannému skončení pracovněprávního vztahu. Režim doručování podle zákoníku práce se ale také usnadní: nově nebude muset zaměstnavatel zmíněné dokumenty předávat zaměstnancům fyzicky, ale bude možné využít i e-mailu nebo datové schránky.


Otcovská od 1. 12. 2022.

9.12.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

U dávky otcovské poporodní péče se od 1. 12. 2022 rozšiřuje poskytování dávky o případy v souvislosti s mrtvě narozeným dítětem nebo s jeho úmrtím.

Podle dosavadní právní úpravy otec v těchto případech nárok na dávku neměl (s výjimkou případu úmrtí dítěte po nástupu na otcovskou, kdy se dávka doplatila za celé dva týdny). Novelou se tak umožňuje, aby i v těchto případech měl otec nárok na otcovskou, aby se mohl společně s matkou pozvolna s touto nelehkou životní situací smiřovat.

Nové případy poskytování otcovské zajistí otci možnost pracovního volna s náhradou ucházejícího příjmu ze zaměstnání, obdobně jako je tomu u matky, která má nárok na peněžitou pomoc v mateřství a mateřskou dovolenou v zaměstnání. Vzniku nároku na otcovskou z důvodu úmrtí dítěte nebrání, pokud otec tohoto dítěte již čerpal otcovskou z důvodu péče o toto dítě (to platí i v případě, že zemře jedno z dětí narozených současně).

Nástup na otcovskou z výše uvedených důvodů nastává dnem, který si pojištěnec sám určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Jde-li o narozené dítě, toto období se prodlužuje o kalendářní dny, po které bylo dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte, a které spadají do období 6 týdnů ode dne narození dítěte. Pokud by bylo období pro nástup na otcovskou ode dne úmrtí dítěte kratší než 2 týdny, otcovská v tomto případě náleží, pokud nástup na tuto otcovskou nastal v období 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte.

Nárok na dávku otcovské v případě narození mrtvého dítěte, nebo pokud dítě zemře v období 6 týdnů ode dne narození, vznikne, pokud tato skutečnost nastane nejdříve 1. 12. 2022. Obdobně, jako v případě péče o více dětí narozených současně platí, že v případě, že se současně narodí více mrtvých dětí, náleží otcovská jen jednou.

V návaznosti na nově zavedené důvody čerpání dávky nově platí, že otcovská vyplácená z titulu péče o narozené dítě končí dnem, v němž dítě zemřelo. Pokud dítě zemřelo po uplynutí 6 týdnů ode dne narození a podpůrčí doba ještě neuplynula, náleží otcovská po celou podpůrčí dobu. V případech, kdy vznikl nárok na dávku otcovskou před 1. 12. 2022, a tento nárok bude trvat i 1. 12. 2022, bude náležet dávka otcovské po celou podpůrčí dobu v případě, že dítě zemře před 1. 12. 2022.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526