Personalistika

 

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Personalistika)

 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 20. 3. 2023
  Poskytování stipendia – právní řešení.   Sjednání dohody o vysílání na pracovní cesty.   Škoda na vlastním vozidle zaměstnance při pracovní cestě.   Poskytování stipendia – právní řešení. 14.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel může poskytovat fyzické osobě stipendium či jiný motivační příspěvek, pokud se tak, zpravidla se žákem střední, případně studentem vysoké školy, dohodne. Co je obsahem takové ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 13. 3. 2023
  V loňském roce bylo provedeno více než 6,5 tisíce kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegální práce.   Změna délky dočasného přidělení u agenturního zaměstnance v dotazech a odpovědích.   Práce z domova a náhrada vynaložených nákladů.   V loňském roce bylo provedeno více než 6,5 tisíce kontrol přímo zaměřených na odhalování nelegální práce. 27.2.2023, Zdroj: Státní úřad ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 6. 3. 2023
  Návštěva lékaře – kam, kdy a na jak dlouho.   Nedílná součást pracovní smlouvy.   Osobní spis a osobní dotazník.   Návštěva lékaře – kam, kdy a na jak dlouho. 14.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer V případě překážky v podobě vyšetření nebo ošetření je zaměstnavatel povinen zaměstnance omluvit a poskytnout mu pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, a ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 27. 2. 2023
  Pracovní volno k návštěvě lékaře – kdy ano a kdy ne?   Otazníky kolem odměňování.   Zaměstnanec a obchodní tajemství.   Pracovní volno k návštěvě lékaře – kdy ano a kdy ne? 10.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Některé typy zdravotní péče z pohledu poskytování pracovního volna vyvolávají v praxi řadu pochybností a diskusí. Podívejme se na ně. Pracovněprávní ani zdravotnické ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 20. 2. 2023
  Home office a pracovní doba.   Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.   Home office a pracovní doba. 24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Svobodně podle svého, anebo podle zaměstnavatelem daného rozvržení pracovní doby? Podívejme se na možnosti a specifika, která platí pro úpravu pracovní doby u zaměstnanců v režimu home office. Režim home office je spojen až na výjimky ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 13. 2. 2023
  Stravné při tuzemských pracovních cestách – zvýšené stravovací výdaje.   Zkušební doba – časté chyby a omyly.   Nejen Suchej únor aneb alkohol z pohledu pracovněprávního.   Stravné při tuzemských pracovních cestách – zvýšené stravovací výdaje. 24.1.2023, Jaroslava Pfeilerová , Zdroj: Verlag Dashöfer Pojem Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 6. 2. 2023
  Dohoda o mzdě a mzdový výměr.   Zkušební doba – sjednání, délka, prodloužení.   Stravné v zahraničí – změny, nejnavštěvovanější státy.   Dohoda o mzdě a mzdový výměr. 3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Zákoník práce upřednostňuje smluvní sjednání mzdy před jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele. Mzdu je možné sjednávat dohodou, a to kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo i jinak označenou smlouvou (zpravidla ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 30. 1. 2023
  Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění.   Otazníky kolem poskytování zdravotního volna.   Odpočinek zaměstnanců u prací, které nemohou být přerušeny.   Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí.   Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění. 4.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení Malé „opáčko“ nikdy neškodí. Připomeňme si, jaké úkoly v rámci nemocenského pojištění zajišťuje zaměstnavatel. Nemocenské pojištění provádějí pro ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 23. 1. 2023
  Možnosti zaměstnavatelů v oblasti kontroly práceneschopných zaměstnanců.   Novinky v nemocenském pojištění.   Novela zákona o důchodovém pojištění.   Informativní důchodová aplikace v dotazech a odpovědích.   Možnosti zaměstnavatelů v oblasti kontroly práceneschopných zaměstnanců. 6.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel může kontrolovat, zda se zaměstnanec zdržuje v místě pobytu a zda dodržuje dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526