Personalistika

 

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Personalistika)

 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 26. 9. 2023
  Co s dohodami?*  Kritika účinnosti novely zákoníku práce.*  Očekávané propouštění „dohodářů“.*  K úpravě předčasných důchodů a pravidelné valorizaci.*  Co s dohodami? 23.8.2023, Zdroj: ČTK Dohody o pracích mimo pracovní poměr čeká řada změn. Jak se k nim postaví zaměstnavatelé? Třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr poté, co pro ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 18. 9. 2023
  Kdy a jak čerpat ošetřovné?*  Méně povinností pro klienty úřadu práce.*  Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023.*  Kdy a jak čerpat ošetřovné? 23.8.2023, Zdroj: ČSSZ OŠETŘOVNÉ (krátkodobé) DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ Výplata dávky OŠETŘOVNÉ a DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ Jaké jsou možnosti čerpání ošetřovného v situaci, kdy zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého? Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje o možnostech ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 11. 9. 2023
  Překážky v práci a dovolená.*  Právní úprava krácení dovolené.*  Pravidla pro poskytování dovolené u dohod po novele zákoníku práce.*  Právní úprava pracovní pohotovosti.*  Překážky v práci a dovolená. 29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní žádost. Dobu ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 4. 9. 2023
  Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště – pracovněprávní aspekty. *  Štrasburský soud upřesnil kritéria ochrany whistleblowerů. *  Podmínky platformové práce. *  Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště – pracovněprávní aspekty. 22.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Každá dovolená jednou skončí a platí to i o rodičovské. Na co má zaměstnanec nárok a na co musí zaměstnavatel v ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 28. 8. 2023
  Navazující pracovní neschopnosti u zaměstnance.   Souhlas zaměstnavatele se zvýšením kvalifikace.   Novinky v oblasti starobních důchodů.   Navazující pracovní neschopnosti u zaměstnance. 12.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer Jak poskytovat náhradu mzdy v případě navazujících pracovních neschopností? Dotaz: Zaměstnanec má pracovní neschopnost od 4. 6. do 8. 6. 2023. Následně mu hned dne 9. 6. vznikla další ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 21. 8. 2023
  Právní úprava sjednání kratší pracovní doby.   Práce během rodičovské dovolené.   Agenturní zaměstnání v dotazech a odpovědích.   Právní úprava sjednání kratší pracovní doby. 14.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Ke sjednání kratší pracovní doby může dojít výhradně na základě individuální smlouvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Tuto dohodu nelze sjednat v kolektivní smlouvě pro více zaměstnanců. Sjednat kratší pracovní dobu je možné při vzniku pracovního poměru ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 14. 8. 2023
  Omezení a zákazy pracovních cest pro některé zaměstnance.   Nemoc zaměstnance na pracovní cestě – pracovněprávní řešení.   Přeshraniční práce na dálku a její smluvní zajištění.   Omezení a zákazy pracovních cest pro některé zaměstnance. 23.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer Zaměstnavatel nemůže vysílat zaměstnance na pracovní cestu bez jeho souhlasu. Podle § 42 zákoníku práce lze zaměstnance vyslat na pracovní cestu ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 7. 8. 2023
  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů.   Přezkoumání lékařského posudku.   Pravděpodobný výdělek v příkladech.   Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 30.5.2023, Zdroj: SUIP V případě, že bude převedena činnost zaměstnavatele nebo její část k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele. Zaměstnanec vykonává práci pro přejímajícího zaměstnavatele ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 31. 7. 2023
  Výpověď versus převedení na jinou práci.   Nevyplacení mzdy ve stanoveném termínu.   Ochrana zaměstnanců se smlouvou podle cizího práva.   Výpověď versus převedení na jinou práci. 18.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer V případě dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance, ať už ve vazbě na pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, či bez této vazby, platí, že ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526