Personalistika

 

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Personalistika)

 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 18. 6. 2024
  Určení čerpání dovolené zaměstnancem.*  Nevyčerpaná dovolená.*  Odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.*  Novinky v zaměstnávání cizinců od 1. 7. 2024.*  Určení čerpání dovolené zaměstnancem. 11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně. Podle  § 218 odst. 4 ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 11. 6. 2024
  Zaměstnávání mladistvých na DPP.*  Zásady rozvržení pracovní doby.*  Neoprávněné použití výpovědního důvodu dle § 52 písm. c) zákoníku práce.*  Zaměstnávání mladistvých na DPP. 28.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Jak je to se zaměstnáváním mladistvých na dohodu o provedení práce? Došlo k nějakým změnám oproti minulému roku? Jedná se o mladistvého zájemce o brigádu, ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 4. 6. 2024
  Dohoda o mzdě a její náležitosti.*  Prodlužování zkušební doby.*  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době.*  Nadbytečnost zaměstnance z pohledu zákoníku práce a judikatury.*  Dohoda o mzdě a její náležitosti. 12.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Mzdu je možné stanovit jednostranně mzdovým výměrem, případně sjednat dohodou, a to kolektivní, pracovní či jinak označenou smlouvou. Zastavíme se u poslední z ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 28. 5. 2024
  Pozdní výplata mzdy a důsledky pro zaměstnavatele.*  Stanovení podmínek nároku na pohyblivou složku mzdy.*  Převod činnosti zaměstnavatele nebo její části k jinému zaměstnavateli.*  Absolvent.*  Pozdní výplata mzdy a důsledky pro zaměstnavatele. 8.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Pokud zaměstnavatel nevyplatí zaměstnanci ve stanoveném termínu mzdu, plat nebo některou jejich složku, jedná se o porušení pracovněprávních předpisů s řadou ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 20. 5. 2024
  Absolventi z pohledu pracovního práva.*  MPSV upozorňuje na nové povinnosti agentur práce v souvislosti s novelou zákona.*  Příplatky za práci o víkendu.*  Státní úřad inspekce práce loni uskutečnil téměř 20 tisíc kontrol a uložil pokuty za více než 366 milionů korun.*  Absolventi z pohledu pracovního práva. 29.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Absolventi jsou kategorií zaměstnanců, která požívá ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 13. 5. 2024
  Sváteční dny z pohledu zákoníku práce.*  Stopka „falešné“ samostatné výdělečné činnosti.*  Ochrana mladistvých a povinnosti zaměstnavatele při jejich zaměstnávání.*  Implementace směrnice o přiměřené minimální mzdě.*  Sváteční dny z pohledu zákoníku práce. 29.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Zákoník práce vymezuje v § 91 dny pracovního klidu. Patří mezi ně dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 6. 5. 2024
  Odměňování za práci ve svátek.* Zkušební doba – časté chyby a jejich prevence.*  Stravování zaměstnanců.*  Zaměstnávání poživatelů starobních důchodů.*  Odměňování za práci ve svátek. 30.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 29. 4. 2024
  Správná formulace výpovědního důvodu.*  Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání.*  Poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku.*  Dohodáři se dočkají dalších změn: Co přinesla a přinese novela zákoníku práce?*  Správná formulace výpovědního důvodu. 28.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Důvody, na základě kterých může zaměstnavatel ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, jsou dány taxativním výčtem v ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele. 22. 4. 2024
  Právní úprava přeložení zaměstnance.*  Nahlédnutí do soudní síně.*  Nové povinnosti agentur práce.*  Odměna stážistů za práci.*  Právní úprava přeložení zaměstnance. 26.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer Přeložení je změnou pracovních podmínek spočívající v dočasné změně místa výkonu práce se souhlasem zaměstnance. Přeložení upravuje § 43 zákoníku práce. Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526