Jaká je budoucnost elektrotechniky? Proč ji studovat?

 12. 10. 2023

Součástí letošní trutnovské prezentace středních škol a zaměstnavatelů #PSSZ byl odborný seminář „ELEKTROTECHNIKA V PRAXI“, určený ředitelům a odborným učitelům elektrotechnických a technických SŠ, ale také zájemcům o vědu, výzkum a inovace. Na něm vystoupili zástupci významných elektrotechnických firem z Trutnova, jako jsou Hitachi Energy Czech Republic, s. r. o., Pepperl+Fuchs Manufacturing, s. r. o., TE Connectivity Trutnov, s. r. o., Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o. a ZPA Smart Energy, a. s.

 

My jsme této příležitosti využili a zeptali jsme se jich: Jaká je budoucnost elektrotechniky? Proč jít studovat tento obor?

 

Velmi důležitou roli hraje bezesporu také spolupráce škol a firem. I proto od roku 2014 udělují Královéhradecký kraj a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (KHK KHK) zaměstnavatelům a středním školám ocenění FIRMA ŠKOLE – ŠKOLA FIRMĚ za jejich aktivní spolupráci.

 

Jakou spolupráci očekávají od škol trutnovské elektrotechnické firmy?

Nedávno si KHK KHK připravila pro své posluchače speciál podcastu NA KOMORU o GENERACI Z. „Tato generace vstupuje na pracovní trh s odlišným očekáváním a prioritami než generace předchozí. Nabízí skvělé digitální dovednosti, ochotu se učit, jsou kreativní a mohou s nimi přicházet inovace. Za své slabiny pak sami považují přecitlivělost na negativní zpětnou vazbu, networking a schopnost řešit konflikty. Pokud firmy chtějí získat mladé talenty, měly by změnit přístup v tom, jak tuto generaci zaujmout a udržet,“ uvedla Marcela Moravcová ze společnosti GoodCall, která byla jedním z hostů speciálu. Zástupců elektrotechnických firem jsme se proto na závěr zeptali na to, jak jsou připraveni na požadavky mladé generace.

https://www.youtube.com/watch?v=Nlnkqd9ReEw

Více o speciálu se dočtete ZDE: https://www.komora-khk.cz/novinky/special-na-komoru-generace-z/

 

„Česká energetika se nachází na křižovatce,“ říká Jakub Maščuch, poradce prezidenta ČR v oblasti energetiky, který svojí prezentací odborný seminář zahájil.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526