INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Ekologie)

 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    7. 6. 2022
  Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce.   Dotaz: Uvádění chemikálie na trh vs povinnost vypracovat BL v českém jazyce. 26.5.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: CASEC s.r.o. (casec.cz) Dotaz: Ráda bych poprosila o vysvětlení pojmu „uvedení chemikálie na trh“. Pokud provádíme analýzy vzorků pro klienta mimo EU (ve vzorku stanovujeme obsah ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    31. 5. 2022
  Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – květen 2022. Vláda schválila upravený plán odpadového hospodářství, zahrnuje nové cíle. Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – květen 2022. 11.5.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v květnu 2022. NOVÉ ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    24. 5. 2022
  Dotaz: Nakládání s výkopovou zeminou.   Dotaz: Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.     Dotaz: Nakládání s výkopovou zeminou. 18.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Dotaz se týká nakládání s výkopovou zeminou pro účely stavby v místě, na kterém byla vytěžena, tzn. mimo režim zákona o odpadech, tzn. zpětné použití zemin k terénním úpravám stavby vymezené stavebním ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    17. 5. 2022
  Nové nařízení Komise (EU) 2022/692 mění přílohu VI nařízení CLP. 10.5.2022, Zdroj: MPO ČR Bylo zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) – Úřední věstník 3. 5. 2022. Nařízení Komise v přenesené ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    10. 5. 2022
  Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou.  Připomínky: Revize směrnice o bezpečnosti hraček.  Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou. 2.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Jaké má možnosti fyzická osoba při likvidaci stavebních/demoličních odpadů např. z rekonstrukce, kterou vykonává vlastními silami? Odpověď: Na fyzické osoby se vztahuje povinnost dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona ...
 • EKOLOGIE – Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí.
    3. 5. 2022
  Připomínky: Snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. 27.4.2022, Zdroj: Hospodářská komora ČR Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k opatřením ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    26. 4. 2022
  Nařízení Komise (EU) 2022/586 – aktualizace přílohy XIV nařízení REACH. Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí – duben 2022. Novela vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.    Nařízení Komise (EU) 2022/586 – aktualizace přílohy XIV nařízení REACH. 21.4.2022, Zdroj: MPO ČR Začátkem května 2022 vstoupí vplatnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek ...
 • EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.
    11. 4. 2022
  Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024.  Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – březen 2022.  Vláda posunula termín zákazu provozu starých kotlů o dva roky na září 2024. 6.4.2022, Zdroj: ČTK Termín zákazu provozu starých kotlů na uhlí se posune o dva roky na 1. září ...
 • Změny v kotlíkových dotacích.
    4. 4. 2022
  Změny v kotlíkových dotacích: O 50 tisíc korun navíc na tepelná čerpadla a omezení podpory plynových kotlů. 29.3.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz) Ministerstvo životního prostředí reaguje na doporučení Monitorovacího výboru OPŽP a posiluje snahu ČR i členských států EU zvýšit svou energetickou bezpečnost snížením závislosti na dodávkách plynu z Ruska. Dnes proto ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526