Informace z Polska

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(CZ/PL Přeshraniční informace / Informacje transgraniczne) 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526