Informace z Polska

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(CZ/PL Přeshraniční informace / Informacje transgraniczne) 

Vytvoření míst rychlé informace v česko-polském pohraničí
Stworzenie punktów szybkiej informacji na pograniczu polsko-czeskim
Reg. číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002835

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526