BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 19. 12. 2022

Spisový a skartační rejstřík záznamů a dokumentů BOZP.

Spisový a skartační rejstřík záznamů a dokumentů BOZP. Celý dokument 31 stran.

10.12.2022, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedený seznam dokumentů a záznamů BOZP je nutné vnímat jako dokument obsahující základní rozsah spisového materiálu. Organizace používají různé typy dokumentů a záznamů, a proto neexistuje jeden seznam, vhodný pro všechny subjekty. V seznamu není uveden spisový materiál, který se ve výrobních organizacích standardně nevyskytuje, např. drážní doprava, chov zvířat, stavební činnost, důlní činnost, apod.

Spisový materiál k vyhrazeným technickým zařízením (VTZ) je zpracován velmi detailně (maximalisticky), aby nová právní úprava k VTZ byla pro osoby odpovědné v organizacích za spisovou a archivační službu snadněji uchopitelná.

Oficiálně vydávané spisové a skartační rejstříky jsou jen informativní a oblast BOZP je popsána jen všeobecně, bez hlubších znalostí požadavků právních předpisů pro oblast BOZP. Proto je zpracován tento rejstřík, který je aktuálním výstupem dokumentů a záznamů používaných v právních a ostatních předpisech s dopadem na problematiku BOZP.

Autor doporučuje seznam dopracovat podle konkrétních podmínek organizace.

22-12-20 BOZP Spisový a skartační rejstřík záznamů a dokumentů BOZP CELÝ DOKUMENT 31 stran

Celý dokument 31 stran.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526