INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 19. 7. 2022
  Jak správně posoudit dovolenou u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu. Pracovní právo – zbytečné lékařské prohlídky. Jak správně posoudit dovolenou u zaměstnanců pracujících v nepřetržitém provozu. Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 26. 1. 2022, sp. zn. 21 Cdo 1299/2021 vyjádřil k otázce, zda se zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, jemuž bylo ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 12. 7. 2022
  Nepřípustnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona.   Dvojí kvalita potravin.   Factoring jako stále významnější alternativa úvěrového financování.   Nepřípustnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona. Dle § 307 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, jehož účinnost má aktuálně nastat od 1. 7. 2023, je návrh ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 28. 6. 2022
  Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele.   Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2021 – část 10.   Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2021 – část 11.   Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele. Nejrůznější důvody vedou zaměstnavatele k tomu, že za rok 2022 neurčil nástup dovolené. Mohou to být okolnosti na jeho straně, ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 21. 6. 2022
  Dovolená na zotavenou.   Popis pracovní činnosti a jeho role ve vztahu se zaměstnancem.   Za útok na majetek zaměstnavatele automaticky okamžité zrušení pracovního poměru, nebo je nutno zvažovat výpověď jako mírnější sankci?   Změna v odměňování zaměstnance: přechod na hodinovou sazbu.   Dovolená na zotavenou. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, kterému podle předem stanoveného rozvrhu pracovních ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 13. 6. 2022
  Elektronická (r)evoluce v pracovním právu?   Zákon o elektronizaci zdravotnictví.   Je nutné organizační změny číslovat?   Co je kontokorent pro podnikatele, kdy vám pomůže a kdy může uškodit?     Elektronická (r)evoluce v pracovním právu? Lze uzavřít platně dohodu o ukončení pracovního poměru e-mailem? Nejvyšší soud v recentním rozhodnutí (21 Cdo 2061/2021) řešil dosud neřešenou právní otázku, zdali ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 7. 6. 2022
  K odpovědnosti účetních.   Doručování prostřednictvím cizí datové schránky.   Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?   Sociální dávky na bydlení a jejich zneužívání.   K odpovědnosti účetních. Vedení účetnictví bývá typicky plněno na základě smlouvy o dílo, smlouvy o ekonomickém (daňovém) poradenství či podobně vymezené inominátní smlouvě. Obecně platí, že porušení ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 31. 5. 2022
  Nový přístup k uplatňování nároku na ušlý zisk.   Právo a ropa aneb Právní úkoly obcí na úseku ochrany nouzových zásob ropy v ČR.   Přípustnost změn smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu neočekávaného nárůstu cen energií.   Ústavní právo s nadhledem: Nenouzový stav.   Blýskání na lepší časy? Nový přístup k uplatňování nároku na ušlý ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 24. 5. 2022
  Novela zákona o evidenci skutečných majitelů.  Novinky v oblasti datových schránek, které nás čekají v roce 2022 a 2023.  Náhrada újmy vzniklé při dopravní nehodě.  Klamavá označení místa původu potravin.  Novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“) bude mít 1. 6. ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 17. 5. 2022
  Je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele?  Dva časté omyly ohledně minimální mzdy.  Kauza Sberbank a započtení pohledávek.  Je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele? Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 26.10.2021, sp. zn. ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526