INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    29. 3. 2022
  Legitimní očekávání profesionality od zhotovitele díla.   Možnosti změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v důsledku objektivního navýšení cen na trhu.   Změna okolností dle § 1764 a násl. OZ v kontextu veřejných zakázek – I. díl.  Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. – vyhrazené změny závazku, komentář ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele
    21. 3. 2022
  Covid a srozumitelnost práva.  Kolik stojí nepřipravenost na daňovou kontrolu? Uvolnění regulace při pěstování konopí. Zadavatel a smluvní pokuta aneb proč by ji měl vymáhat.  Covid a srozumitelnost práva. Když jsem před více než dvaceti lety studoval na brněnské Právnické fakultě Masarykovy univerzity, jeden z našich nejoblíbenějších profesorů Petr Hajn s oblibou na ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele
    8. 3. 2022
  Požadavek zaměstnavatele na povinné očkování svých zaměstnanců proti onemocnění COVID-19 a jeho trestněprávní souvislosti. Ukrajinci v Česku mohou využít nové dlouhodobé vízum. Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a výdělku v nekolidujícím zaměstnání) od 1. 1. 2022. Požadavek zaměstnavatele na povinné očkování svých zaměstnanců proti onemocnění COVID-19 a jeho trestněprávní souvislosti Trvající ...
 • EPRÁVO – Informace nejen pro podnikatele
    2. 3. 2022
  Neplatnost výpovědi pro nadbytečnost u pedagogických pracovníků. Příspěvek v době částečné práce aneb „kurzarbeit“. Vybrané právní otázky podpory v nezaměstnanosti. Neplatnost výpovědi pro nadbytečnost u pedagogických pracovníků Zaměstnavatel může dát obecně zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen z důvodů taxativně vymezených zákoníkem práce. Jedním z těchto důvodů je tzv. nadbytečnost zaměstnance, kdy se stane ...
 • EPRÁVO PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    16. 2. 2022
  Občanský zákoník v pracovněprávní praxi. Odpovědnost zaměstnance za škodu podle občanského zákoníku. Peněžitá pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele před a po valorizaci: Kolik (jak vysokou částku) může (reálně) získat jednotlivý zaměstnanec? Legitimita nerovného odměňování zaměstnanců na základě odlišnosti životních nákladů v jednotlivých regionech. Nakolik je přípustná (ne)rovnost v odměňování čili rozdílná výše mzdy ...
 • EPRÁVO – Informace nejen pro podnikatele
    9. 2. 2022
  Náhrada škody dle § 36 krizového zákona v aktuální soudní praxi, Péče řádného hospodáře vzhledem k předmětu činnosti obchodní korporace, Preventivní ztotožnění, aneb ne vždy má policie právo žádat občanku, Změny v oblasti telemarketingu Náhrada škody dle § 36 krizového zákona v aktuální soudní praxi V nedávné době byla velkým tématem otázka náhrady škody, která ...
 • EPRÁVO PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    1. 2. 2022
  Mzda s přihlédnutím k práci přesčas + Mzdový výměr = Velmi špatná kombinace, Nevyčerpaná dovolená a její převody k odloženému čerpání, Babičky na jeden večer, Mzda při práci podle konta pracovní doby Mzda s přihlédnutím k práci přesčas + Mzdový výměr = Velmi špatná kombinace Pracovat přesčas je čas od času nevyhnutelné. Tam, kde je ...
 • EPRÁVO – Informace nejen pro podnikatele
    26. 1. 2022
  Hrozba medializací, aneb jestli mi tu reklamaci neuznáte, dám to na Facebook. Co na to právo? Záruka za jakost u vyměněné či opravené věci Reklama na výrobky cílící na zdraví Stanovisko Spolku pro ochranu osobních údajů k právní úpravě cookies v České republice od začátku roku 2022 Cookies – jak budou nově fungovat? Hrozba medializací, ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526