INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 20. 3. 2023
  Jednotné environmentální stanovisko v rámci připravovaných legislativních změn nového stavebního zákona.   K některým aspektům práva stavby.   Existují změny závazků ze smluv na veřejné zakázky, které leží mimo § 222 ZZVZ a co to může v praxi (například při převodu nebo pachtu závodu) znamenat?   Limity využití poddodavatelů při plnění veřejných zakázek.   Opět k problematice uveřejňování ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 13. 3. 2023
  Zpoplatnění neoprávněné reklamace.   K výkladu pojmu „prodej“ podle zákona o prodejní době v maloobchodě.   Nárok na smluvní pokutu a jeho přetrvání (resp. vznik) při odstoupení od smlouvy.   Označení původu a zeměpisná označení – zásadní novinky.   Odpovědnost za vady jednotky.   Pravidla pro označování a propagaci doplňků stravy aneb jak se vyhnout vysokým pokutám nebo blokaci e-shopu.   Přímá ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 6. 3. 2023
  (Ne)jasná smlouva o výkonu funkce.   Ochrana nehmotných statků v pracovněprávních vztazích.   Odložení mzdy za práci přesčas (banky přesčasů) – umožnil to svým rozsudkem Nejvyšší správní soud?   Nová sleva na pojistném na sociální zabezpečení.   Nekalá soutěž: Znalosti a bývalí zaměstnanci v pohybu aneb kde jsou hranice dovoleného jednání.   Novinky u otcovské poporodní péče a nově zavedená ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 27. 2. 2023
  Evidence skutečných majitelů v roce 2023.   Evidence skutečných majitelů nově: redefinice pojmu skutečný majitel a další změny.   Veřejnost údajů o skutečných majitelích pohledem Soudního dvora EU.   Je podíl ve společnosti s ručením omezeným věcí?   Podmínky a úskalí odvolání valné hromady společnosti s ručením omezeným.   Jste připraveni na krach svého obchodního partnera? Aneb základní orientace ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 20. 2. 2023
  Vládní pomoc velkým podnikům na zvýšené náklady cen energií (zastropování cen energií a dotační program).   Ke spornosti výkladu ustanovení § 62 zákona o obchodních korporacích a dopadu povinností členů volených orgánů obchodní korporace na prokuristu.   Počítání času při konfliktu zákona o elektronických úkonech a daňového řádu.   Přehled vybraných legislativních ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 13. 2. 2023
  Jak správně napsat pracovní řád.   Kdy a komu nelze dát výpověď z pracovního poměru.   Implementace nové směrnice o vyslání do Rakouska, Itálie, Polska a na Slovensko v praxi.   Bossing na pracovišti a jak jej řešit.   Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a výdělku v nekolidujícím zaměstnání) od 1. 1. 2023 a další související ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 6. 2. 2023
  Rizika mezinárodního obchodování z právního pohledu.   Vybrané aspekty mezinárodní kupní smlouvy v teorii a praxi.   Rozhodčí řízení v mezinárodních obchodních vztazích – výhody a nevýhody ve srovnání se soudním řešením sporů.   Založení společnosti s ručením omezeným v Německu.   K aktuálním souvislostem ESG v kontextu Evropské unie a České republiky.   Jsme ve válce?   Rizika mezinárodního obchodování z ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 30. 1. 2023
  Převedení dovolené do roku 2023.   Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.   Již nejen dávka otcovské poporodní péče dle zákona o nemocenském pojištění, ale od 1. 12. 2022 v zákoníku práce výslovně i otcovská dovolená.   K limitům práva na informace o odměnách statutárních orgánů a zaměstnanců povinných osob podle zákona o svobodném přístupu ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 23. 1. 2023
  Použití výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.   Novela zákona o zaměstnanosti přináší novinky v oblasti agenturního zaměstnávání a zlepšuje vymahatelnost zákazu nelegální práce.   Výpověď pro nadbytečnost po předchozím neplatném skončení pracovního poměru.   Práva zaměstnanců a povinnosti zaměstnavatelů při prodeji ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526