INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 13. 5. 2024
  Doručování do datové schránky v pracovněprávních vztazích.*  K pečujícím zaměstnancům po novele zákoníku práce.*  Má vedoucí zaměstnanec nárok na odstupné při odvolání z vedoucí pozice?*  Návrat do práce po rodičovské dovolené.*  Nemoc z povolání a základní právní následky s ní spojené.*  Doručování do datové schránky v pracovněprávních vztazích. Může zaměstnavatel doručit zaměstnanci písemnost do zaměstnancovy ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 6. 5. 2024
  Střet zájmů statutárního orgánu ve světle nové judikatury.*  Vybrané poznámky k úloze koordinátora BOZP.*  Komplikace pro sektor stavebnictví: ručení za mzdové nároky subdodavatele.*  Volba způsobu náhrady škody poškozeným z pohledu judikatury Nejvyššího soudu.*  Odpovědnost za újmu způsobenou pádem sněhu ze střechy budovy.*  Střet zájmů statutárního orgánu ve světle nové judikatury. Z obecných ustanovení občanského zákoníku ohledně ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 29. 4. 2024
  Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2023 – část 5.*  Peněžitá práva zaměstnance smrtí zaměstnance nezanikají.*  Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti nemocensky nepojištěné OSVČ.*  Morální bezúhonnost jako předpoklad pro výkon činnosti pedagogického pracovníka.*  Má zaměstnavatel povinnost překlenout vážné provozní důvody přijetím nového zaměstnance?*  Co když zaměstnanec nechce ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 22. 4. 2024
  Vliv změny sazby DPH na cenu sjednanou ve smlouvě.*  Jak stanovit předpokládanou hodnotu u veřejných zakázek pravidelné povahy?*  Prokura v současné judikatuře a její aplikační praxe.*  Povinnost rozdělit zisk ve společnosti s ručením omezeným?*  Kombinovaná přeprava podle čl. 2 CMR překvapivě jako ožehavé téma před Nejvyšším soudem.*  Nová oprávnění strážníků obecních policií v silničním provozu ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 15. 4. 2024
  Zásah do pověsti právnické osoby a jeho následky.*  Společenská udržitelnost v kontextu (nejen) směrnice ESG a její vliv na obchodní korporace a povinnost členů volených orgánů jednat s péčí řádného hospodáře.*  K pověření třetí osoby faktickými úkony při rozhodování společníků mimo valnou hromadu (per rollam).*  Nové nařízení o digitálních službách – na koho ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 8. 4. 2024
  K nesplňování požadavků pro řádný výkon práce ze strany zaměstnance.*  Nárok na náhradu mzdy (platu) při nepřidělování práce po neplatném rozvázání pracovního poměru.*  Neplatné rozvázání pracovního poměru – má zaměstnanec právo na náhradu mzdy?*  Ručení generálního dodavatele za mzdy zaměstnanců subdodavatele.*  Pracovně-právní legendy: Během zkušební doby se nesmí čerpat dovolená.*  Výběr z judikatury nejen k ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 1. 4. 2024
  Elektronizace HR po novele – opravdu je to tak snadné?*  Okamžité zrušení pracovního poměru – splňuje fotokopie písemnou formu?*  Pravý souběh funkcí – Ústavní soud vyjasnil otázku kogentních limitů smluvní volnosti.*  Prodloužení dočasné ochrany občanům Ukrajiny opět umožněno.*  Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zaměstnancem.*  Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2023 ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 25. 3. 2024
  Termín vyplacení odstupného a promlčení práva na odstupné.*  Rozdíl mezi splatností mzdy a termínem výplaty mzdy.*  Pracovní smlouva uzavřená za zaměstnavatele i zaměstnance stejnou osobou.*  Jaké výhody v předpisech zaměstnavatele po novele zákoníku práce?*  Jak je to nově s nárokem na podporu v nezaměstnanosti při opakované nezaměstnanosti?*  Doručování písemností podle zákoníku práce (1) – změny ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 18. 3. 2024
  Důsledky vlivu zakladatele na správu majetku vyčleněného do svěřenského fondu.*  Jaké změny přináší nové nařízení EU o digitálních službách od 17. února 2024?*  Krátkodobá ubytování – rozpor s účelem nájmu a hrubé porušení povinností nájemce?*  Není elektronický podpis jako elektronický podpis.*  Ochrana klimatu a výroba zboží v roce 2024: uhlíkové clo a změny ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526