INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 18. 9. 2023
  Gender Pay Gap: EU schválila směrnici řešící spravedlivější odměňování a omezení mzdové nerovnosti mezi ženami a muži.*  Nárok zaměstnance na pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání.*  Novela zákoníku práce 2023 a elektronické doručování písemností.*  Postřehy k výpovědi vedoucího zaměstnance.*  Gender Pay Gap: EU schválila směrnici řešící spravedlivější odměňování a omezení mzdové nerovnosti mezi ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 11. 9. 2023
  Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem.*  Nový stavební zákon aneb revoluce stavebního práva se (prozatím) nekoná.*  Podmínka výslovného vyloučení staveb v nezastavěném území obce.*  Věcná novela nového stavebního zákona povolování staveb nezrychlí, naděje na pozitivní změny je ztracena.*  Zásady pro výstavbu – podstata, forma a účel.*  Novela nového stavebního zákona byla schválena Parlamentem. Nový stavební ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 4. 9. 2023
  Co přinese konsolidační balíček pro strukturování rodinného podnikání? *  Někdy nezákonné označování alternativních výrobků rostlinného původu. *  Nesouhlas vlastníka pozemní komunikace s připojením sousední nemovitosti. *  (Ne)závaznost zásad pro výstavbu a jejich obsahové náležitosti. *  Novela autorského zákona. *  Co přinese konsolidační balíček pro strukturování rodinného podnikání? Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh zákona, ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 28. 8. 2023
  Práce ve svátek – problémy se mzdou a dovolenou.   Problematika zákonné úpravy evidence skutečných majitelů ve vybraných souvislostech zadávání veřejných zakázek.   K povinnosti podstoupit odběr krve při silniční kontrole.   Zadržení SPZ za přestupek, který jste nespáchali? Je to možné!   Zápis změny vlastníka vozidla v registru vozidel bez součinnosti kupujícího.   Práce ve svátek – problémy ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 21. 8. 2023
  Zaúčtovaná faktura jako důkaz plnění?   Obrana před krátkodobými pronájmy bytů podle aktuální judikatury Nejvyššího soudu.   Právní aspekty instalace FVE na bytové domy.   Vybrané novinky v zadávání veřejných zakázek.   Zaúčtovaná faktura jako důkaz plnění? Tento příspěvek věnovaný právním vztahům mezi podnikateli usiluje o poskytnutí čtenáři právního, ale současně i praktického pohledu na specifickou otázku, do ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 14. 8. 2023
  Neplatné rozvázání pracovního poměru a jak dál postupovat.   Chystaná právní úprava práce z domova.   Je úraz při vaření kávy pracovní?   Maximální délka dočasného přidělení a omezení při jeho prodlužování.   Neplatné rozvázání pracovního poměru a jak dál postupovat. Pracovní poměr může dle zákoníku práce skončit hned několika způsoby, my se však dnes zaměříme na situace, ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 7. 8. 2023
  Zvláštní pracovní podmínky mladistvých.   Mimořádná valorizace tzv. úrazových a pozůstalostních rent k 1. červnu 2023.   Vyšší náhrada za ztrátu na výdělku.   Význam konkurenční doložky v pracovním právu: Ochrana zaměstnavatelů nebo omezování pracovníků?   Zvláštní pracovní podmínky mladistvých. Mladiství mají s ohledem na svůj věk právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 31. 7. 2023
  K novele zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.   K úpravě rozdělování zisku do fondů společnosti ve stanovách.   Rozložení důkazního břemene u péče řádného hospodáře, aneb jednatel vybral peníze společnosti a naložil s nimi neznámo jak.   Sistace výkonu hlasovacích práv společníka s.r.o.   K novele zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Dne 31. května 2023 ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 24. 7. 2023
  Velká novela ZZVZ – Oprávnění zadavatele zkrátit lhůtu pro podání námitek proti zadávacím podmínkám.   Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023.     Práva a povinnosti zadavatele při objasňování nabídky účastníkem zadávacího řízení.   Legitimní očekávání při využití § 46 ZZVZ.   Velká novela ZZVZ – Oprávnění zadavatele zkrátit ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526