INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    28. 6. 2022
  Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele.   Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2021 – část 10.   Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce z r. 2021 – část 11.   Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele. Nejrůznější důvody vedou zaměstnavatele k tomu, že za rok 2022 neurčil nástup dovolené. Mohou to být okolnosti na jeho straně, ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    21. 6. 2022
  Dovolená na zotavenou.   Popis pracovní činnosti a jeho role ve vztahu se zaměstnancem.   Za útok na majetek zaměstnavatele automaticky okamžité zrušení pracovního poměru, nebo je nutno zvažovat výpověď jako mírnější sankci?   Změna v odměňování zaměstnance: přechod na hodinovou sazbu.   Dovolená na zotavenou. Určil-li zaměstnavatel zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém provozu, kterému podle předem stanoveného rozvrhu pracovních ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    13. 6. 2022
  Elektronická (r)evoluce v pracovním právu?   Zákon o elektronizaci zdravotnictví.   Je nutné organizační změny číslovat?   Co je kontokorent pro podnikatele, kdy vám pomůže a kdy může uškodit?     Elektronická (r)evoluce v pracovním právu? Lze uzavřít platně dohodu o ukončení pracovního poměru e-mailem? Nejvyšší soud v recentním rozhodnutí (21 Cdo 2061/2021) řešil dosud neřešenou právní otázku, zdali ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    7. 6. 2022
  K odpovědnosti účetních.   Doručování prostřednictvím cizí datové schránky.   Co je list vlastnictví, jaké obsahuje údaje a která rizika může odhalit?   Sociální dávky na bydlení a jejich zneužívání.   K odpovědnosti účetních. Vedení účetnictví bývá typicky plněno na základě smlouvy o dílo, smlouvy o ekonomickém (daňovém) poradenství či podobně vymezené inominátní smlouvě. Obecně platí, že porušení ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    31. 5. 2022
  Nový přístup k uplatňování nároku na ušlý zisk.   Právo a ropa aneb Právní úkoly obcí na úseku ochrany nouzových zásob ropy v ČR.   Přípustnost změn smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu neočekávaného nárůstu cen energií.   Ústavní právo s nadhledem: Nenouzový stav.   Blýskání na lepší časy? Nový přístup k uplatňování nároku na ušlý ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    24. 5. 2022
  Novela zákona o evidenci skutečných majitelů.  Novinky v oblasti datových schránek, které nás čekají v roce 2022 a 2023.  Náhrada újmy vzniklé při dopravní nehodě.  Klamavá označení místa původu potravin.  Novela zákona o evidenci skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „Zákon o ESM“) bude mít 1. 6. ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    17. 5. 2022
  Je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele?  Dva časté omyly ohledně minimální mzdy.  Kauza Sberbank a započtení pohledávek.  Je zaměstnanec povinen nahradit zákazníkovi zaměstnavatele škodu, kterou mu způsobil při výkonu práce pro zaměstnavatele? Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 26.10.2021, sp. zn. ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    10. 5. 2022
  Jak s dovolenou za rok 2021.  Tohle je na výpověď! Co dělat, pokud zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost k práci.  Kdy musí být půlhodina poskytnutá zaměstnanci na jídlo a oddech zaměstnavatelem proplacena? Jak s dovolenou za rok 2021. Od 1. ledna 2021 je v účinnosti novela zákoníku práce (dále ZP) č. 285/2020 Sb., která ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele.
    3. 5. 2022
  Zabezpečení osobních údajů a pokuty.  Ochrana osobních údajů zaměstnance.   Proces vymáhání práv z duševního vlastnictví.     Zabezpečení osobních údajů a pokuty. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) oslaví v květnu již čtyři roky účinnosti. Definice základních pojmů, hlavní principy zpracování a související práva a povinnosti byly z velké míry převzaty z ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526