INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 26. 2. 2024
  K otázce zpětného prokazování způsobilosti dodavatele z pohledu zadavatele.*  Lze vadnou projektovou dokumentaci považovat za nevhodný příkaz?*  Obsah povinnosti Objednatele předat Staveniště podle Pod-článku 2.1 Červené knihy FIDIC ve vztahu k povinnosti Objednatele zajistit stavební povolení.*  Plánovací smlouvy dle nového stavebního zákona – druhy a obsah.*  Uveřejňování smluv na veřejné zakázky, ve kterých ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 19. 2. 2024
  Doručování elektronicky i do vlastních rukou po novele zákoníku práce.*  Důležité změny v oblasti zaměstnanosti od 1. ledna 2024, ale také od 1. července 2024.*  Elektronické doručování písemností zaměstnancem zaměstnavateli po novele zákoníku práce.*  Home office – práce na dálku.*  Jak dlouho může zaměstnanec po práci odpočívat?*  Doručování elektronicky i do vlastních rukou po novele ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 12. 2. 2024
  Převod nevyčerpané dovolené do roku 2024.*  Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2024.*  Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání od 1. 1. 2024.*  Valorizace odškodnění pracovního úrazu a nemoci z povolání k 1. lednu 2024.*  Zákaz výpovědi těhotné zaměstnankyni: Jak je to s důkazním břemenem při následném potratu?*  Převod nevyčerpané dovolené do roku 2024. Povinnost zaměstnavatele ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 5. 2. 2024
  Vybrané praktické otázky týkající se účinnosti převodu obchodního závodu.*  Odpis nedobytné pohledávky v insolvenčním řízení.*  Vrácení srážkové daně ze zálohy na zisku.*  Směrnice CCD2, aneb „Pozor! Půjčit si peníze stojí peníze“.*  Textová podoba sdělení vůči spotřebiteli a jak ji zachovat.*  Vybrané praktické otázky týkající se účinnosti převodu obchodního závodu. Účinnost převodu obchodního závodu je odvislá od ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 29. 1. 2024
  Vybraná úskalí ocenění majetkové podstaty.*  Snižování pojistného plnění o „amortizaci“.*  Základní povinnosti zadavatele reklamy včetně povinností pro konkrétní typy médií.*  Registrace zasílatele u ČTU – Pravděpodobně se týká i Vás?*  Případy spoluzavinění při dopravní nehodě.*  Vybraná úskalí ocenění majetkové podstaty. Dlouho očekávaná právní úprava preventivní restrukturalizace je aktuálně ve formě vládního návrhu zákona projednávána poslaneckou sněmovnou. ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 22. 1. 2024
  Aktuální trendy ESG reportů.*  Jak nově na compliance programy v soutěžním právu.*  Nová právní úprava zadávací lhůty po novele zákona o zadávání veřejných zakázek.*  Poskytování informací zadavatelem v zadávacím řízení.*  Změny v prokazování kvalifikace po novele zákona o zadávání veřejných zakázek.*  Ručení za mzdy subdodavatelů: Zásadní změna ve stavebnictví v platnosti od 01.01.2024.*  Aktuální trendy ESG ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 15. 1. 2024
  Elektronické pracovněprávní dokumenty po novele zákoníku práce.*  Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k výpovědi zaměstnance.*  Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem v případě vstupu na pracoviště pod vlivem alkoholu.*  Případ pro chytrou horákyni.*  Zvýšení nemocenských dávek (a náhrady mzdy) prostřednictvím valorizace redukčních hranic (vyměřovacího základu pro jejich stanovení) pro rok 2024.*  Změny základních sazeb zahraničního stravného ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 8. 1. 2024
  Změna definice nelegální práce a podmínek agenturního zaměstnávání a další.*  Delší dovolená nebo příspěvek na stravování?*  Hromadné propouštění zaměstnanců.*  Ohrožují přesčasy bezpečnost práce po novele zákoníku práce?*  Valorizace úrazových a pozůstalostních rent k 1. lednu 2024.*  Novela ZoZ: Změna definice nelegální práce a podmínek agenturního zaměstnávání a další. Dne 1. prosince 2023 byla bez většího ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 1. 1. 2024
  Blíží se konec roku a s ním související podceňování dokumentační povinnosti.*  Problematika střetu zájmů u orgánů obchodní korporace.*  K možnosti zrušení obchodní korporace v důsledku nezaložení účetních záznamů do sbírky listin obchodního rejstříku.*  Elektronický podpis při zadávání veřejných zakázek.*  Promlčení pohledávky na zaplacení faktury.*  Blíží se konec roku a s ním související podceňování dokumentační povinnosti. Blíží ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526