INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Právo)

 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 22. 11. 2022
  Nová směrnice o řízení dodavatelů a GDPR. Další povinnosti pro podniky na obzoru.   Zpracování citlivých osobních údajů zaměstnanců – kvadratura kruhu.   Ověření skutečného majitele jako součást AML kontroly.   Povinné označování alergenů aneb brčko jako potravina.   Nová směrnice o řízení dodavatelů a GDPR. Další povinnosti pro podniky na obzoru. Řada obchodních společností bude v dohledné ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 14. 11. 2022
  Pracovní smlouva ve světle judikatury.   Právní úprava odpočinku zaměstnance při práci na směny.   Specifika pracovní neschopnosti a práva na dovolenou člena statutárního orgánu obchodní korporace.   Pracovní smlouva ve světle judikatury. Současná ekonomická situace vyžaduje potřebu v některých oborech zvyšovat počet zaměstnanců. Tím větší pozornost musí být věnována správnému sjednávání a obsahu pracovní smlouvy, která ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 8. 11. 2022
  Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin se „začerněnými“ údaji.   Zápis práv do katastru nemovitostí tzv. skokem.   Změna v odpovědnosti za inteligentní systémy.   Sankce proti Rusku a Bělorusku a procesní postup při jejich uplatnění v režimu práva veřejných zakázek.   Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin se „začerněnými“ údaji. Povinnost založit účetní závěrku do sbírky listin ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 1. 11. 2022
  Odměňování zaměstnanců za dobu strávenou na pracovní cestě.   Valorizace cestovních náhrad: Bylo zvýšeno stravné na pracovních cestách a také vyhlášková cena benzínu 98 oktanů.   Výdaje na stravování zaměstnanců při pracovní cestě a cestě mimo pravidelné pracoviště z hlediska jejich daňové uznatelnosti.   Odměňování zaměstnanců za dobu strávenou na pracovní cestě. V rámci školení vedoucích ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 25. 10. 2022
  Datová schránka místo mailu?   Jak předcházet zneužití Vaší identity, zvláště při online nákupech.   Porušuje konkurence Váš patent? Braňte se!   Užití osobního jména v doméně .eu a související ADR doménové spory.   Datová schránka místo mailu? Zavedení datových schránek představovalo zásadní obrat v doručování úředních dokumentů. Pro málokoho představují datové schránky něco víc ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 18. 10. 2022
  Výpověď z pracovního poměru.   Ukončení pracovního poměru – na co má zaměstnanec právo.   Popis pracovní činnosti a jeho role ve vztahu se zaměstnancem.   Výpověď z pracovního poměru. Existuje-li jeden pracovní poměr, v rámci něhož zaměstnanec zastává více pracovních pozic, a tento pracovní poměr je rozvázán jednou výpovědí, musí se pak použitý výpovědní důvod vztahovat ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 11. 10. 2022
  Povinnosti obchodních korporací ve světle zákona o evidenci skutečných majitelů – aneb jaké sankce hrozí obchodním korporacím za porušení evidenční povinnosti? 1. část.   Povinnosti obchodních korporací ve světle zákona o evidenci skutečných majitelů – aneb jaké sankce hrozí obchodním korporacím za porušení evidenční povinnosti? 2. část.   Skutečné sídlo a jeho význam v ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 4. 10. 2022
  Dopady mezinárodních sankcí v důsledku války na Ukrajině na smluvní vztahy v logistice.   Dopady omezujících opatření EU uvalených na Rusko v oblasti zadávání a plnění veřejných zakázek.   Postup získání zaměstnání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky – aktualizováno.   Směrnice EU a její dopady na současnou podobu pracovního práva.   Dopady mezinárodních sankcí v důsledku ...
 • EPRÁVO – informace nejen pro podnikatele. 27. 9. 2022
  Smlouva o dílo.   Účast na přípravě zadávání veřejné zakázky z pohledu dodavatele.   Smlouvy uzavírané se spotřebiteli na trhu elektronických komunikací – 3. díl.   Právní úprava spotřebitelského práva – 2. díl – právní úprava de lege lata.   Smlouva o dílo. Sjednají-li si smluvní strany způsob a postup pro předání díla, má to ten důsledek, že ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526