Personalistika

 

INFORMAČNÍ SERVIS KHK KHK
(Personalistika)

 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.
    28. 3. 2022
  Potvrzení o zaměstnání a jeho obsah.   Pravidla pro poskytování přestávky na jídlo a oddech.   Změna místa pobytu během dočasné pracovní neschopnosti.   Smlouva na dobu určitou.     Potvrzení o zaměstnání a jeho obsah. 9.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer Jednou z povinností zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru je vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. Tu mu ukládá § 313 odst. 1 ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele.
    14. 3. 2022
  Lhůta vyhotovení záznamu o úrazu.  Jiné povinnosti zaměstnanců.  Co zaměstnancům neprojde?     Lhůta vyhotovení záznamu o úrazu 14.12.2021, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Jedná se o den, kdy k úrazu došlo? Nedávno jsem ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    22. 2. 2022
  Jiná výdělečná činnost zaměstnance.  Novela zákona o zaměstnanosti.  Volno na vyhledání nového zaměstnání.  Jiná výdělečná činnost zaměstnance 30.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer Za jakých podmínek může zaměstnanec vedle svého zaměstnání vykonávat i jinou výdělečnou činnost? Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    17. 2. 2022
  Stručně o práci přesčas. Přesčasová práce z pohledu pracovněprávního. Práce pro téhož zaměstnavatele v dalším pracovněprávním vztahu. Překážky v práci při pružné pracovní době. Stručně o práci přesčas 2.9.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer Přesčasová práce by měla být výjimkou, nikoliv pravidlem. Připomeňme si hlavní pravidla. Prací přesčas je jakákoliv práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu a konaná ...
 • EPRÁVO PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    16. 2. 2022
  Občanský zákoník v pracovněprávní praxi. Odpovědnost zaměstnance za škodu podle občanského zákoníku. Peněžitá pomoc zaměstnancům při platební neschopnosti zaměstnavatele před a po valorizaci: Kolik (jak vysokou částku) může (reálně) získat jednotlivý zaměstnanec? Legitimita nerovného odměňování zaměstnanců na základě odlišnosti životních nákladů v jednotlivých regionech. Nakolik je přípustná (ne)rovnost v odměňování čili rozdílná výše mzdy ...
 • EPRÁVO PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    1. 2. 2022
  Mzda s přihlédnutím k práci přesčas + Mzdový výměr = Velmi špatná kombinace, Nevyčerpaná dovolená a její převody k odloženému čerpání, Babičky na jeden večer, Mzda při práci podle konta pracovní doby Mzda s přihlédnutím k práci přesčas + Mzdový výměr = Velmi špatná kombinace Pracovat přesčas je čas od času nevyhnutelné. Tam, kde je ...
 • PERSONALISTIKA – Informace nejen pro podnikatele
    27. 1. 2022
  Homeoffice a nárok na stravné, Když dochází dovolená, Platová třída uklízečky, Rozhodnutí o vytvoření sdíleného pracovního místa, Ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Homeoffice a nárok na stravné 18.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer Dotaz: V souvislosti s prováděním práce z domu na PC (home office) by mne zajímalo, zda je ze strany zaměstnance nárok na stravné. ...

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526